Latest Entries
Menneskerettighetene er ikke rent sekulære
Historie / Religionsfrihet

Menneskerettighetene er ikke rent sekulære

<Av Andreas H. Hvidsten, universitetslektor Institutt for statsvitenskap, UiO> Det er vanlig å tenke på menneskerettigheter som sekulære. Denne tankegangen kan kort skisseres slik: menneskerettighetene sikrer tros- og religionsfrihet – og dermed en trygg politisk ramme for trosutøvelse – men disse rettighetene er i seg selv teologisk nøytrale og favoriserer ikke noen spesiell form for … Les videre

Ja, vi elsker: Ytringsfrihet og nyanser
Grunnloven / Ytringsfrihet

Ja, vi elsker: Ytringsfrihet og nyanser

<Anine Kierulf, forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter> Det nærmer seg 17. mai, og med den taler om Grunnloven, friheten og Wergeland. En av Grunnlovens mest sentrale friheter, som også opptok Wergeland sterkt, var ytringsfriheten. Den diskuteres heftig også i dag. Noen er for ytringsfrihet, men inkluderer et «men» i sitt forsvar for den, andre … Les videre

Panamapapirene og menneskerettigheter
Menneskerettigheter

Panamapapirene og menneskerettigheter

<Skrevet av Peter Ringstad, Politisk rådgiver, Tax Justice Network, Norway.> De lekkede dokumentene fra advokatselskapet Mossack Fonseca i Panama har skapt overskrifter over hele verden den siste måneden. Avsløringene har gitt oss et innblikk i en lukket verden hvor rike, mektige, kriminelle og andre, bruker advokatselskaper og slappe lovverk i skatteparadiser til å gjemme unna … Les videre

Utlendingskontroll beskytter asylinstituttet og personer som blir utnyttet
Kvinners rettigheter

Utlendingskontroll beskytter asylinstituttet og personer som blir utnyttet

<Av Jan Olav Frantsvold, leder for juridisk avdeling i Politiets utlendingsenhet (PU)> Den 14. mars 2016 skrev Pro-senteret om uro i prostitusjonsmiljøet på bakgrunn av økte utlendingskontroller: «Spørsmålet om hvilke overordnede politiske målsetninger som skal prioriteres, hvilke redskaper som skal tas i bruk for å nå disse, og hvilke konsekvenser dette får, er viktige å … Les videre

Regjeringen angriper statsløse barn født i Norge
Asylsøkere / Barns rettigheter / Flyktninger

Regjeringen angriper statsløse barn født i Norge

<av Marek Linha, rådgiver i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)> Regjeringens innstramningsforslag vil føre til at barn født til statsløshet i Norge forblir statsløse. Forslaget er i strid med folkeretten. Statsløse kan per i dag ikke søke om statsborgerskap i Norge, med mindre de allerede befinner seg i riket med lovlig opphold. Statsløse som ikke blir … Les videre

Et kritisk blikk på Breivik-dommen
Norge

Et kritisk blikk på Breivik-dommen

<Av Kjetil Mujezinović Larsen, professor, Norsk senter for menneskerettigheter> Oslo tingrett avsa 20. april 2016 dom i saken hvor Anders Behring Breivik krevde fastsettelsesdom for brudd på EMK artikkel 3 og artikkel 8. Tingretten konkluderte med at «EMK artikkel 3 er krenket overfor Anders Behring Breivik under hans fengselsopphold i Ila fengsel og forvaringsanstalt og … Les videre

Nei til forslaget til felles likestillings- og diskrimineringslov
Likestilling og ikke-diskriminering

Nei til forslaget til felles likestillings- og diskrimineringslov

<av førsteamanuensis Vibeke Blaker Strand og professor Anne Hellum> Den 20. oktober 2015 sendte Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov ut på høring. Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD) ved Institutt for Offentlig rett, Universitetet i Oslo, avga sitt høringssvar den 22. januar 2016.* KVIBALD mener at lovforslaget utgjør … Les videre