Gratulerer med dagen? De blåblås første år
Norge / Valg 2013

Gratulerer med dagen? De blåblås første år

<Av Aled-Dilwyn Fisher, redaktør> I dag fyller Norges blåblå regjering ett år. På MRbloggen fulgte vi med under valgkampen, og analyserte Regjeringsplattformens hummer og kanari. Men hvordan ser de blåblå ut ett år senere? Fra plattform til politikk Regjeringsplattformen vekket tidlig oppmerksomhet for forslaget om å endre religion, livssyn og etikk-faget (RLE) til «kristendom, religion, … Les videre

Demokrati / Valg 2013

KRLE – På vei mot nytt menneskerettsbrudd?

< Av førsteamanuensis Vibeke Blaker Strand og professor Kjetil Mujezinovic Larsen> I samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre heter det: «RLE-faget endrer navn til KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk), og kravet om at faget … skal inneholde minst 55 pst kristendom gjeninnføres.» Dermed er døren åpnet for en ny runde om utformingen … Les videre

Hummer og kanari i ny borgerlig regjeringsplattform
Asylsøkere / Demokrati / Norge / Valg 2013

Hummer og kanari i ny borgerlig regjeringsplattform

<Av Aled-Dilwyn Fisher og Solveig Igesund, redaktører> I innspurten av valgkampen 2013 utfordret MRbloggen alle de politiske partiene om hva som er den største menneskerettighetsutfordringen i Norge og hvordan dette bør løses. Mandag kom den politiske plattformen til den nye regjeringen utgått av Høyre og Fremskrittspartiet, komplementert av samarbeidsavtalen som partiene har med Venstre og … Les videre

Refleksjon om rettsstat og demokrati på en valgdag
Demokrati / Norge / Rettssikkerhet

Refleksjon om rettsstat og demokrati på en valgdag

Grunnlovsendringer <Av Anine Kierulf, doktorgradsstipendiat, juridisk fakultet, UiO> Grunnloven danner rammen for hva som lovlig kan drives av politikk. Bl.a. av denne grunn krever grunnlovsendringer, i motsetning til lovendringer, at folket – vi – høres før en endring skjer. Endringsforslag må fremsettes før valget, og kan først vedtas (med kvalifisert (2/3) flertall), etter valget. Til … Les videre

SP: Funksjonshemmedes rettigheter et satsningsområde
Funksjonshemmedes rettigheter / Minoriteter / Norge / Valg 2013

SP: Funksjonshemmedes rettigheter et satsningsområde

Hva betyr menneskerettigheter for Senterpartiet? Menneskerettighetene er et helt sentralt grunnlag for Senterpartiets politikk og en sentral del av det norske samfunnets felles verdigrunnlag. Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha et samfunn med frie, selvstendige mennesker som med tro på egne evner tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet og natur og … Les videre

MDG: Norges kritikk fra torturkomitéen
Miljø / Norge / Rettssikkerhet / Tortur / Valg 2013

MDG: Norges kritikk fra torturkomitéen

Hva betyr menneskerettigheter for Miljøpartiet de grønne? Menneskerettigheter er en fundamental del av verdigrunnlaget til Miljøpartiet De Grønne. Med menneskerettigheter menes at alle individer har grunnleggende og ukrenkelige rettigheter som alle stater må respektere og ivareta, Hva synes dere er det største menneskerettslige utfordringen i Norge i dag? En av de største utfordringene i forhold … Les videre

FrP tar feil!
Barns rettigheter / Norge

FrP tar feil!

<Av Geir Kjell Andersland> I Dagsnytt atten 2.september gjentok Justiskomiteens leder Per Sandberg (Frp) at partiets forslag om å opprette lukkede mottak for enslige mindreårige asylsøkere ikke er i strid med noen av Norges forpliktelser etter internasjonale konvensjoner. Påstanden blir ikke mer riktig i om Sandberg og hans partifeller stadig gjentar den.  Forslaget om lukkede … Les videre