Et urfolksperspektiv for alle
Inkludering / Likestilling og ikke-diskriminering / Minoriteter / Norge / Samene / Urfolks rettigheter / Utdanning

Et urfolksperspektiv for alle

<Av Torjer A. Olsen, førsteamanuensis i urfolksstudier, Senter for samiske studier, UiT> Alle elever i den norske skolen skal lære om samiske samfunnsforhold og rettigheter. Dette ligger til grunn for den nye læreplanen som nå er under utvikling. Skolen er i endring, og må klare å håndtere to hensyn samtidig: sikre rettighetene til samiske barn … Les videre

Palmeolje og rettigheter
Asia / ØSK-rettigheter / CSR / bedrifter og menneskerettigheter / Forskning / Miljø

Palmeolje og rettigheter

<Av Aksel Tømte, seniorkonsulent, Indonesiaprogrammet ved Norsk senter for menneskerettigheter, Uio> Indonesia er verdens største produsent av palmeolje. Sentral – Kalimantan er en provins i landet der plantasjeindustrien sprer seg veldig raskt. Dette er også pilotprovinsen for skogssamarbeidet mellom Norge og Indonesia, som står for en betydelig del av de såkalte ‘regnskogsmilliardene’. Tre mindre indonesiske … Les videre

Demokrati / Valg 2013

KRLE – På vei mot nytt menneskerettsbrudd?

< Av førsteamanuensis Vibeke Blaker Strand og professor Kjetil Mujezinovic Larsen> I samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre heter det: «RLE-faget endrer navn til KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk), og kravet om at faget … skal inneholde minst 55 pst kristendom gjeninnføres.» Dermed er døren åpnet for en ny runde om utformingen … Les videre

Helse / Kvinners rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering / Utdanning

Mensen og menneskerettigheter

<Av Kjersti Skarstad, redaktør> Hva i alle dager har mensen med menneskerettigheter å gjøre? Og hvordan henger mensen sammen med lik rett til utdanning? Jo, nå skal du høre. Det er en kjensgjerning at kvinner og menn har lik rett til utdanning, men til tross for dette faktum vet vi at i realiteten er det … Les videre