An empty chair at UiO’s Human Rights Award
Menneskerettighetsforkjempere / Tyrkia / Ytringsfrihet

An empty chair at UiO’s Human Rights Award

<By Svein Stølen, Rector of the University of Oslo> The University of Oslo’s Human Rights Award in 2017 went to Professor Ishtar Gözaydin – Turkish academic, social commentator and human rights defender. Professor Gözaydin has made her mark as an active social commentator and human rights defender. She is an important representative for persecuted academics, in Turkey and other … Les videre

Samene som Norges urfolk
Minoriteter / Norge / Samene / Urfolks rettigheter

Samene som Norges urfolk

<Av Anne Julie Semb (Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo) og Hanne Hagtvedt Vik (Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo)> Sametinget er tjuefem år i grunnlovsjubileumsåret 2014. I løpet av få år ble samene anerkjent som Norges urfolk. 22 september lanseres et omfattende intervju på Riksarkivet med Ole Henrik Magga som belyser … Les videre

Menneskerettigheter og etikk – spørsmål og svar
Etikk / Flyktninger / Norge / Ytringsfrihet

Menneskerettigheter og etikk – spørsmål og svar

<Av Odin Lysaker, filosof og førsteamanuensis i etikk, Universitetet i Agder, samt gjesteforsker, Norsk senter for menneskerettigheter> To sentrale miljøer uttalte nylig til NRKs Verdibørsen at menneskerettighetene bør suppleres av etikk. Direktør Inga Bostad ved Norsk senter for menneskerettigheter argumenterte for «etiske perspektiver på menneskerettigheter». Mens professor Inger Johanne Sand ved Institutt for offentlig rett … Les videre

Entusiasme og åpen dør
Uncategorized

Entusiasme og åpen dør

<Av Inga Bostad, ny direktør, Norsk senter for menneskerettigheter, UiO> For noen år siden ledet jeg et regjeringsoppnevnt utvalgt som skulle formulere en ny formålsparagraf for opplæringen, skolen og barnehagen. I løpet av dette arbeidet var jeg på besøk på Holocaustsenteret og hørte den daværende lederen Oddbjørn Fure forelese om andre verdenskrig. En av tilhørerne … Les videre

Intervju med Manfred Nowak
FN / Rettssikkerhet

Intervju med Manfred Nowak

Hvorfor en internasjonal menneskerettighetsdomstol? <av Aled Dilwyn Fisher, redaktør> MRbloggen har fått æren av å intervjue menneskerettighetsforkjemperen Manfred Nowak, som er i Oslo for å motta Universitetet i Oslos menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond for 2013. Nowak skal holde Torkel Opsahls minnetale om behovet for en internasjonal menneskerettighetsdomstol («World Court of Human Rights») … Les videre