Tvangsretur av asylsøkere til hva?
Asylsøkere / Rettssikkerhet / Tortur

Tvangsretur av asylsøkere til hva?

<Av Ingvild Onstad Helle, masterstudent i menneskerettigheter ved juridisk fakultet, UiO> I 2013 uttransporterte Politiets Utlendingsenhet (PU) 16 personer hver eneste dag, og i år ser vi en økning i antall uttransporteringer. Samtidig er det et økende press fra sivilsamfunnsorganisasjoner som har kontakt med returnerte asylsøkere. De stiller spørsmål ved asylsøkeres rettsikkerhet, som Norsk Organisasjon for … Les videre

Menneskerettigheter og etikk – spørsmål og svar
Etikk / Flyktninger / Norge / Ytringsfrihet

Menneskerettigheter og etikk – spørsmål og svar

<Av Odin Lysaker, filosof og førsteamanuensis i etikk, Universitetet i Agder, samt gjesteforsker, Norsk senter for menneskerettigheter> To sentrale miljøer uttalte nylig til NRKs Verdibørsen at menneskerettighetene bør suppleres av etikk. Direktør Inga Bostad ved Norsk senter for menneskerettigheter argumenterte for «etiske perspektiver på menneskerettigheter». Mens professor Inger Johanne Sand ved Institutt for offentlig rett … Les videre

Hvem bærer ansvaret for MR-brudd i verdens flyktningleirer?
Flyktninger / FN

Hvem bærer ansvaret for MR-brudd i verdens flyktningleirer?

<Av Maja Janmyr, forsker ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen> Til tross for at de ofte gir inntrykk av å være oaser av tilflukt og sikkerhet, er flyktningleirer i visse tilfeller åsted for noen av vår tids groveste overgrep. Brudd på menneskerettighetene ser ut til å være et iboende trekk i flyktningleiren som sådan; ikke bare … Les videre