Bør Erik Solheim vitne i Colombo?
Asia / Demokrati / Folkemord / Rettssikkerhet / Sri Lanka

Bør Erik Solheim vitne i Colombo?

<av Christian Ranheim, menneskerettighetsjurist og tidligere våpenhvileobservatør på Sri Lanka> Torsdag 1. oktober ble en historisk resolusjon enstemmig vedtatt av FNs menneskerettighetsråd i Geneve. Resolusjonen støttet forslaget fra Sri Lankas nye regjering om et nasjonalt rettsoppgjør etter den 26 år lange blodige konflikten, men har merkelig nok knapt blitt lagt merke til i norske medier … Les videre

Buddhistisk ekstremisme
Myanmar / Religionsfrihet / Sri Lanka

Buddhistisk ekstremisme

<Av Mirlind Shala, statsviter> Det er en utbredt oppfatning om at buddhismen er en fredelig og tolerant religion fri for voldelig ekstremisme. Bildet blir imidlertid noe mer nyansert når det kombineres med nasjonalisme og etnisk intoleranse. Siden 11. september 2001 har det med rette vært et stort fokus på muslimske ekstremister og islam. Dette har … Les videre

Tvangsretur av asylsøkere til hva?
Asylsøkere / Rettssikkerhet / Tortur

Tvangsretur av asylsøkere til hva?

<Av Ingvild Onstad Helle, masterstudent i menneskerettigheter ved juridisk fakultet, UiO> I 2013 uttransporterte Politiets Utlendingsenhet (PU) 16 personer hver eneste dag, og i år ser vi en økning i antall uttransporteringer. Samtidig er det et økende press fra sivilsamfunnsorganisasjoner som har kontakt med returnerte asylsøkere. De stiller spørsmål ved asylsøkeres rettsikkerhet, som Norsk Organisasjon for … Les videre