Menneskerettigheter og etikk – spørsmål og svar
Etikk / Flyktninger / Norge / Ytringsfrihet

Menneskerettigheter og etikk – spørsmål og svar

<Av Odin Lysaker, filosof og førsteamanuensis i etikk, Universitetet i Agder, samt gjesteforsker, Norsk senter for menneskerettigheter> To sentrale miljøer uttalte nylig til NRKs Verdibørsen at menneskerettighetene bør suppleres av etikk. Direktør Inga Bostad ved Norsk senter for menneskerettigheter argumenterte for «etiske perspektiver på menneskerettigheter». Mens professor Inger Johanne Sand ved Institutt for offentlig rett … Les videre

Betydelige utfordringer i å gjennomføre retten til bolig
ØSK-rettigheter / Bolig / Norge

Betydelige utfordringer i å gjennomføre retten til bolig

<Et redigert utdrag fra Årbok om menneskerettigheter i Norge 2013, sammenfattet av Kjersti Skarstad, redaktør> Norge er ifølge FNs utviklingsindeks et av verdens beste land å leve i. Likevel har den norske boligsektoren lenge blitt beskrevet som «velferdsstatens vaklende pilar». Selv om den store majoriteten i Norge bor trygt og godt, regnes 150 000 personer … Les videre

Ein «invasjon» av romfolk?
Europa / Minoriteter / Norge

Ein «invasjon» av romfolk?

<Eit redigert utdrag frå Årbok om menneskerettigheter i Norge 2013, sammenfattet av Solveig Igesund, redaktør> I 2013 vart «romfolk» omtalt i riksdekkjande media over 6500 gangar. Mediedekninga var særleg knytt til at mange rom livnærar seg gjennom tigging og overnatting på gata. Før sommaren varsla difor politiet om at det ville kome ein invasjon av … Les videre

Bloggserie: Norges menneskerettighetsutfordringer
Norge

Bloggserie: Norges menneskerettighetsutfordringer

Hvilke menneskerettslige utfordringer har vært spesielt prekære i året som gikk? Nasjonal institusjon (NI) ved Norsk senter for menneskerettigheter gir hvert år ut en årbok som belyser hvordan Norge ivaretar sine menneskerettslige forpliktelser. I de kommende ukene skriver MRbloggen om de seks problemområdene som var spesielt aktuelle i årets utgave: 1. Ny nasjonal menneskerettighetsinstitusjon bør … Les videre

Entusiasme og åpen dør
Uncategorized

Entusiasme og åpen dør

<Av Inga Bostad, ny direktør, Norsk senter for menneskerettigheter, UiO> For noen år siden ledet jeg et regjeringsoppnevnt utvalgt som skulle formulere en ny formålsparagraf for opplæringen, skolen og barnehagen. I løpet av dette arbeidet var jeg på besøk på Holocaustsenteret og hørte den daværende lederen Oddbjørn Fure forelese om andre verdenskrig. En av tilhørerne … Les videre