Politiet overser hatkrim mot funksjonshemma
Funksjonshemmedes rettigheter / Menneskerettigheter / Minoriteter / Norge

Politiet overser hatkrim mot funksjonshemma

  <Skrevet av Eivind Digranes, redaktør> At nokon hater funksjonshemma blir sett på som utenkeleg av norsk politi og påtalemyndigheit. Konsekvensen er at hatkrim mot gruppa blir oversett. Tamarin sit på trikken mot Oslo sentrum, då ein gjeng med ungdomar set seg ned ved sidan av ho. Då dei får auge på Tamarin, byrjer dei … Les videre

Kriminaliseringen av hjemløshet: hvordan går Oslo fram?
ØSK-rettigheter / Bolig / Norge / Rettssikkerhet / SP-rettigheter

Kriminaliseringen av hjemløshet: hvordan går Oslo fram?

Malcolm Langford og Natasha Telson, forsker og konsulent, Norsk senter for menneskerettigheter* Nylig ga Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM) ut en rapport om kriminaliseringen av hjemløshet i Oslo. Funnene av enkelte politimenns oppførsel i forbindelse med håndhevingen av forbudet mot offentlig overnatting har fått mye oppmerksomhet. Fokuset er på sin plass, men man må ta … Les videre

Ein «invasjon» av romfolk?
Europa / Minoriteter / Norge

Ein «invasjon» av romfolk?

<Eit redigert utdrag frå Årbok om menneskerettigheter i Norge 2013, sammenfattet av Solveig Igesund, redaktør> I 2013 vart «romfolk» omtalt i riksdekkjande media over 6500 gangar. Mediedekninga var særleg knytt til at mange rom livnærar seg gjennom tigging og overnatting på gata. Før sommaren varsla difor politiet om at det ville kome ein invasjon av … Les videre

Flyktninger har rett til å bruke falske dokumenter for å flykte til Norge
Asylsøkere

Flyktninger har rett til å bruke falske dokumenter for å flykte til Norge

<Av André Møkkelgjerd, juridisk rådgiver i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)> I arbeidet med å bekjempe grenseoverskridende kriminalitet forsvinner fort flyktningperspektivet. Utlendingers bruk av falske dokumenter har blitt hyppig omtalt de siste årene og beskrives av politiet som en stor utfordring. Norge har anledning til å straffe kriminelle utlendinger som reiser til Norge med falske … Les videre

MDG: Norges kritikk fra torturkomitéen
Miljø / Norge / Rettssikkerhet / Tortur / Valg 2013

MDG: Norges kritikk fra torturkomitéen

Hva betyr menneskerettigheter for Miljøpartiet de grønne? Menneskerettigheter er en fundamental del av verdigrunnlaget til Miljøpartiet De Grønne. Med menneskerettigheter menes at alle individer har grunnleggende og ukrenkelige rettigheter som alle stater må respektere og ivareta, Hva synes dere er det største menneskerettslige utfordringen i Norge i dag? En av de største utfordringene i forhold … Les videre