Tvangsretur av asylsøkere til hva?
Asylsøkere / Rettssikkerhet / Tortur

Tvangsretur av asylsøkere til hva?

<Av Ingvild Onstad Helle, masterstudent i menneskerettigheter ved juridisk fakultet, UiO> I 2013 uttransporterte Politiets Utlendingsenhet (PU) 16 personer hver eneste dag, og i år ser vi en økning i antall uttransporteringer. Samtidig er det et økende press fra sivilsamfunnsorganisasjoner som har kontakt med returnerte asylsøkere. De stiller spørsmål ved asylsøkeres rettsikkerhet, som Norsk Organisasjon for … Les videre

Flyktninger har rett til å bruke falske dokumenter for å flykte til Norge
Asylsøkere

Flyktninger har rett til å bruke falske dokumenter for å flykte til Norge

<Av André Møkkelgjerd, juridisk rådgiver i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)> I arbeidet med å bekjempe grenseoverskridende kriminalitet forsvinner fort flyktningperspektivet. Utlendingers bruk av falske dokumenter har blitt hyppig omtalt de siste årene og beskrives av politiet som en stor utfordring. Norge har anledning til å straffe kriminelle utlendinger som reiser til Norge med falske … Les videre