Kulturlivet vil, men får ikke mangfold til
Funksjonshemmedes rettigheter / Kvinners rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering / Uncategorized

Kulturlivet vil, men får ikke mangfold til

<av Miranda Moen – masterstudent likestilling og mangfold NTNU, prosjektleder Ladyfest Oslo> I 2015 blir en sentral sommerfestival – Kongsberg Jazzfestival klagd inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). To publikummere i rullestol ble utestengt fra hovedpublikumsområdet, og mente seg diskriminert av festivalen. De ønsket å stå med sine venner foran scenen, ikke bli plassert i … Les videre

Ørjasæter snakker ikke på vegne av alle søsken av utviklingshemmede
Barns rettigheter / Funksjonshemmedes rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering / Norge

Ørjasæter snakker ikke på vegne av alle søsken av utviklingshemmede

<Av Kjersti Skarstad, redaktør> I ukas Morgenbladet gjør Ørjasæter seg til talsperson for søsken av utviklingshemmede og hevder at det å ha utviklingshemmede boende hjemme «er et brutalt overgrep mot disse barnas søsken». Det er en forferdelig påstand. At Ørjasæter beskriver sin egen opplevelse av å ha vokst opp med en utviklingshemmet bror og at … Les videre

Er likestilling for funksjonshemmede for dyrt?
Funksjonshemmedes rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering / Norge

Er likestilling for funksjonshemmede for dyrt?

<Kristel Jüriloo, Rådgiver, Likestillings- og diskrimineringsombudet> Universell utforming er utforming av bygninger, transportmidler, uteområder og IKT slik at de kan benyttes av flest mulig. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven slår fast at mangel på universell utforming kan innebære diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne beskriver universell utforming som en … Les videre

Å være sin diagnose
Funksjonshemmedes rettigheter / Helse / Norge

Å være sin diagnose

<Av Kjersti Skarstad, redaktør> Et utvalg oppnevnt etter 22.juli-rettssaken kommer om noen måneder med sin innstilling om hvorvidt det norske rettssystemet må endre regelverket når det gjelder å dømme folk til tvungen psykisk helsevern. I Norge regnes personer som er psykotiske eller i høy grad psykisk utviklingshemmet på gjerningstidspunktet for automatisk å være utilregnelige. Dette … Les videre

Vi har blitt fullverdige borgere
FN / Funksjonshemmedes rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering

Vi har blitt fullverdige borgere

Erkjennelse av funksjonshemmedes menneskerettigheter <Av Berit Vegheim, Stopp Diskrimineringen, og medlem av Manneråkutvalget som utredet NOU 2001:22 Fra bruker til borger> CRPD realiserer eksisterende menneskerettigheter Kjersti Skarstad skriver i sitt innlegg 3.6. om Norges ratifikasjon av FN konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, (heretter kalt CRPD ): «At funksjonshemmede har de samme menneskerettigheter som alle andre, er … Les videre