Jeg er Vikram
Ytringsfrihet

Jeg er Vikram

<Av Vikram Kolmannskog, jurist> Jeg er jurist. Retten til liv er absolutt. De som drepte journalistene i Paris, har begått en forbrytelse. Men det ble raskt mer komplisert. Det har handlet om ytringsfrihet, men aller mest om hvem vi er. Mye ble skrevet som tilsynelatende flotte forsvar for frihet. Harald Stanghelle beskrev hendelsen som et … Les videre

Samene som Norges urfolk
Minoriteter / Norge / Samene / Urfolks rettigheter

Samene som Norges urfolk

<Av Anne Julie Semb (Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo) og Hanne Hagtvedt Vik (Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo)> Sametinget er tjuefem år i grunnlovsjubileumsåret 2014. I løpet av få år ble samene anerkjent som Norges urfolk. 22 september lanseres et omfattende intervju på Riksarkivet med Ole Henrik Magga som belyser … Les videre

Ein «invasjon» av romfolk?
Europa / Minoriteter / Norge

Ein «invasjon» av romfolk?

<Eit redigert utdrag frå Årbok om menneskerettigheter i Norge 2013, sammenfattet av Solveig Igesund, redaktør> I 2013 vart «romfolk» omtalt i riksdekkjande media over 6500 gangar. Mediedekninga var særleg knytt til at mange rom livnærar seg gjennom tigging og overnatting på gata. Før sommaren varsla difor politiet om at det ville kome ein invasjon av … Les videre

Forbudt identitet: Ugandas prinsipielle brudd på menneskerettigheter
LHBT-rettigheter / Uganda

Forbudt identitet: Ugandas prinsipielle brudd på menneskerettigheter

<Av Mari Størvold Holan – geograf, og forfatter av masteroppgaven «Forbidden Identity – link between lack of LGBT-rights and marginalisation»> 20 desember 2013 ble Ugandas anti-homofililov (AHL) vedtatt i parlamentet, og februar i år trådte den i kraft. Forslaget om dødsstraff for homofile ble droppet i siste liten, og erstattet med livstid i fengsel. Uganda … Les videre

Den samiske medborgeren ved grunnlovsjubileet
Norge / Samene / Urfolks rettigheter

Den samiske medborgeren ved grunnlovsjubileet

<av Anne Julie Semb, Førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo> I et grunnlovsjubileumsår er det av stor interesse å vite så mye som mulig om i hvilken grad befolkningen slutter opp om grunnloven og det politiske systemet som grunnloven beskriver og regulerer. Det norske demokratiet bygger på flertallsprinsippet. Dette gjør det minst like … Les videre

Det norske Holocaust
Folkemord / Historie / Minoriteter

Det norske Holocaust

<av Ervin Kohn, styreleder og forstander i Det mosaiske trossamfunn (DMT), og fungerende nestleder i Antirasistisk Senter> Denne appellen ble holdt ved Akershus festning på Holocaustdagen 27. januar 2014. Deres Majestet, stortingspresident, statsråd, eksellenser, kjære venner, 772 norske jøder, de aller fleste jødiske nordmenn, ble arrestert, fanget og deportert herfra for mer enn 70 år … Les videre

«Det reisende folket» – En historie om diskriminering
Likestilling og ikke-diskriminering / Minoriteter

«Det reisende folket» – En historie om diskriminering

<Av Mari Ø. Møystad, rådgiver og utreder for utvalget som skal undersøke statens politikk overfor romanifolket/taterne> For to uker siden ble Ishockey-spilleren Tommy Kristiansen fra Stavanger Oilers, jaget fra banen i Fredrikstad av rasistiske tilrop fra supporterne til konkurrenten, Stjernen.  «Din jævla taterunge» og «Tommy sigøyner’n», lød det fra tribunen. Diskriminering, utestengning, mobbing og forfølging … Les videre