Saksøker staten for Oljeboring i Arktis –  Vil hevde retten til en levelig framtid
Grunnloven / klima / Menneskerettigheter / Miljø / Norge / Uncategorized

Saksøker staten for Oljeboring i Arktis – Vil hevde retten til en levelig framtid

<Skrevet av Torgeir Vestre> 18. oktober 2016 leverte Natur og Ungdom og Greenpeace Norden en stevning for Tingretten i Oslo. Vi hevder at utdelingen av nye oljelisenser i Arktis bryter vår grunnlovsfestede rett til en levelig framtid.   I 2014 ble Grunnloven revidert og modernisert. Miljøparagrafen ble både styrket i formuleringen og flyttet inn under … Les videre

COP21: Er Norge imot MR?
Menneskerettigheter / Miljø

COP21: Er Norge imot MR?

Skrevet av Gordon Bauer, forsker ved Institutt for statsvitenskap, UiO. Hver dag under COP21 klimakonferansen i Paris i desember, delte aktivister ut en premie til landet som hadde gjort mest den dagen, for å forhindre kampen mot klimaendringer. De kalte den “Fossil of the day.” Mange av vinnerne var som forventet: Saudi Arabia, USA, Venezuela, … Les videre

Norges Grunnlov i klimasøkelyset
Grunnloven / Miljø / Norge

Norges Grunnlov i klimasøkelyset

<av Erling Fjeldaas, Concerned Students Norway> Tidligere på året skrev Concerned Students om statens handlingsplikt for å ivareta fremtidige generasjoners interesse i å ha et like godt livsgrunnlag som oss. Blant annet sa vi at lokalisering av olje fremmer klimakrisa og strider imot Grunnloven § 112. Mye har skjedd siden den gang. Mobilisere for rettigheter … Les videre

Menneskerettighetene og globale klimaforpliktelser
Miljø

Menneskerettighetene og globale klimaforpliktelser

<av Aled Dilwyn Fisher, redaktør> I mars ble Oslo-prinsippene om globale klimaforpliktelser lansert av blant andre filosofen Thomas Pogge, rettsvitere, og tidligere og nærværende dommere fra Australia, Brasil og den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Oslo-prinsippene skisserer stater og bedrifters juridiske klimaforpliktelser, og har som hensikt å støtte opp om den økende trenden hvor folk går rettens vei … Les videre

Å lete etter mer olje er i strid med Grunnloven og menneskerettighetene
Grunnloven / Miljø

Å lete etter mer olje er i strid med Grunnloven og menneskerettighetene

<Av Erling Fjeldaas og Agnes Harriet Lindberg, jusstudenter og styremedlemmer av Concerned Students Norway> Vi har mye å være stolte av i Norge, en vellykket velferdsstat, med liten forskjell mellom fattig og rik. Der andre oljenasjoner lider av «oljesyken», fordeler vi profitten utover i samfunnet, og ikke minst utover generasjonene gjennom statens pensjonsfond utland. Utenfor denne … Les videre

«Klimaflyktninger» – et juridisk gap?
Flyktninger / Miljø

«Klimaflyktninger» – et juridisk gap?

<Av Dina-Kristin Topphol Midtflø, statsviter> I 2013 søkte en familie fra Kiribati, en øystat i Stillehavet, asyl på New Zealand. Bakgrunnen for søknaden var at familien mente at klimaendringer vil føre til dramatiske konsekvenser i hjemlandet. Det er ikke overraskende at søknaden ble avslått. FNs konvensjon om flyktningers stilling har (minst) tre sentrale aspekt; det … Les videre

Klimaavtalen som droppet menneskene?
ØSK-rettigheter / FN / Latin-Amerika / Miljø

Klimaavtalen som droppet menneskene?

<Av Tale Hammerø Ellingvåg, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, og ungdomsdelegat på klimatoppmøtet i Lima> I skrivende stund sitter jeg på et gulv i et slitent hus i Lima. Jeg har tatt turen hit for å være med på klimaforhandlings-sirkuset, hvor aktørene er et virvar av forhandlere, aktivister (med og uten akkreditering), profesjonelle lobbyister, politikere … Les videre