«Vi har ingen fiender»
Asylsøkere / Flyktninger / Historie / Krig/konflikt / Menneskerettigheter / Norge

«Vi har ingen fiender»

 Til minne om Løytnant Ånund Tveit 07.03.1895 – 09.05.1944 <Skrevet av Tonje Hellevig, redaktør> «Vi har ingen fiender» er en setning jeg vil huske på, og en setning som stadig kommer til meg når jeg arbeider med menneskerettigheter og humanitære spørsmål. Jeg er stolt av å ha en oldefar som har uttalt dette, etter å … Les videre

Å være sin diagnose
Funksjonshemmedes rettigheter / Helse / Norge

Å være sin diagnose

<Av Kjersti Skarstad, redaktør> Et utvalg oppnevnt etter 22.juli-rettssaken kommer om noen måneder med sin innstilling om hvorvidt det norske rettssystemet må endre regelverket når det gjelder å dømme folk til tvungen psykisk helsevern. I Norge regnes personer som er psykotiske eller i høy grad psykisk utviklingshemmet på gjerningstidspunktet for automatisk å være utilregnelige. Dette … Les videre

Menneskerettigheter og etikk – spørsmål og svar
Etikk / Flyktninger / Norge / Ytringsfrihet

Menneskerettigheter og etikk – spørsmål og svar

<Av Odin Lysaker, filosof og førsteamanuensis i etikk, Universitetet i Agder, samt gjesteforsker, Norsk senter for menneskerettigheter> To sentrale miljøer uttalte nylig til NRKs Verdibørsen at menneskerettighetene bør suppleres av etikk. Direktør Inga Bostad ved Norsk senter for menneskerettigheter argumenterte for «etiske perspektiver på menneskerettigheter». Mens professor Inger Johanne Sand ved Institutt for offentlig rett … Les videre

Bloggserie: Norges menneskerettighetsutfordringer
Norge

Bloggserie: Norges menneskerettighetsutfordringer

Hvilke menneskerettslige utfordringer har vært spesielt prekære i året som gikk? Nasjonal institusjon (NI) ved Norsk senter for menneskerettigheter gir hvert år ut en årbok som belyser hvordan Norge ivaretar sine menneskerettslige forpliktelser. I de kommende ukene skriver MRbloggen om de seks problemområdene som var spesielt aktuelle i årets utgave: 1. Ny nasjonal menneskerettighetsinstitusjon bør … Les videre

En massemorder har også menneskerettigheter
Norge / Rettssikkerhet

En massemorder har også menneskerettigheter

<Johannes Flisnes Nilsen, Seniorkonsulent, Nasjonal Institusjon> I et innlegg i Klassekampen (7. august) tar professor Terje Einarsen et oppgjør med dem som mener at massemorderen Breivik har i behold de samme menneskerettighetene som andre fanger. Bakteppet er debatten om fengselets brevkontroll samt diskusjonen om hvorvidt Breivik skal ha adgang til universitetsstudier. Einarsen oppgir at hans … Les videre