Ørjasæter snakker ikke på vegne av alle søsken av utviklingshemmede
Barns rettigheter / Funksjonshemmedes rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering / Norge

Ørjasæter snakker ikke på vegne av alle søsken av utviklingshemmede

<Av Kjersti Skarstad, redaktør> I ukas Morgenbladet gjør Ørjasæter seg til talsperson for søsken av utviklingshemmede og hevder at det å ha utviklingshemmede boende hjemme «er et brutalt overgrep mot disse barnas søsken». Det er en forferdelig påstand. At Ørjasæter beskriver sin egen opplevelse av å ha vokst opp med en utviklingshemmet bror og at … Les videre

Hvem sitt handlingsrom er det regjeringa ønsker å beskytte?
ØSK-rettigheter / Barns rettigheter / Demokrati / FN / Funksjonshemmedes rettigheter / Norge

Hvem sitt handlingsrom er det regjeringa ønsker å beskytte?

<Av Kjersti Skarstad, redaktør, doktorgradsstipendiat i statsvitenskap> Regjeringa velger å forhindre norske borgere i å klage inn staten for menneskerettighetsbrudd under tre sentrale menneskerettskonvensjoner. Norge skal jobbe aktivt for menneskerettighetene, men må beskytte sitt politiske, og dermed sitt demokratiske, handlingsrom, hevder de. Argumentasjonen bygger i beste fall på en feiloppfatning av hvordan det internasjonale menneskerettighetssystemet … Les videre

Utviklingshemmede og seksuelle overgrep
Funksjonshemmedes rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering / Norge

Utviklingshemmede og seksuelle overgrep

<Av Kjersti Skarstad, redaktør*> Overgrep- og voldtekter er så veldig vanskelig å bevise fordi sakene ofte ender opp med å bare være ord mot ord, men hva hvis du ikke en gang har ordene?Her er to forslag til strakstiltak: ta ofrene på alvor ved å vektlegge andre former for kommunikasjon enn tale, og gi dem … Les videre

Hva er empirisk MR-forskning?
Forskning / Krig/konflikt / Likestilling og ikke-diskriminering / Utdanning

Hva er empirisk MR-forskning?

<Av Andreas H. Hvidsten, doktorgradstipendiat i statsvitenskap, UiO; og Kjersti Skarstad, doktorgradstipendiat i statsvitenskap, UiO, og redaktør> Enkelte ledende forskere mener menneskerettighetene må testes empirisk og ha grobunn i faktiske forhold for at de skal kunne være noe mer enn grunnløst tomprat. Vi hevder det motsatte: det er empirien – de faktiske forhold – som må måles opp mot … Les videre

Å være sin diagnose
Funksjonshemmedes rettigheter / Helse / Norge

Å være sin diagnose

<Av Kjersti Skarstad, redaktør> Et utvalg oppnevnt etter 22.juli-rettssaken kommer om noen måneder med sin innstilling om hvorvidt det norske rettssystemet må endre regelverket når det gjelder å dømme folk til tvungen psykisk helsevern. I Norge regnes personer som er psykotiske eller i høy grad psykisk utviklingshemmet på gjerningstidspunktet for automatisk å være utilregnelige. Dette … Les videre

Betydelige utfordringer i å gjennomføre retten til bolig
ØSK-rettigheter / Bolig / Norge

Betydelige utfordringer i å gjennomføre retten til bolig

<Et redigert utdrag fra Årbok om menneskerettigheter i Norge 2013, sammenfattet av Kjersti Skarstad, redaktør> Norge er ifølge FNs utviklingsindeks et av verdens beste land å leve i. Likevel har den norske boligsektoren lenge blitt beskrevet som «velferdsstatens vaklende pilar». Selv om den store majoriteten i Norge bor trygt og godt, regnes 150 000 personer … Les videre