CRPD må inn i Menneskerettsloven
FN / Funksjonshemmedes rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering / Menneskerettigheter / Norge

CRPD må inn i Menneskerettsloven

<Skrevet av Berit Vegheim, Stopp Diskrimineringen> Svar til innlegg skrevet av redaktør i MR-bloggen, Kristel Jüriloo Norges brudd på CRPD  (FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne ) har i flere år vært en viktig sak for Stopp Diskrimineringen, og det er veldig bra at Jüriloo 24.2.2017 løfter frem denne Høyesterettsdommen. Men det er ikke … Les videre

Politiet overser hatkrim mot funksjonshemma
Funksjonshemmedes rettigheter / Menneskerettigheter / Minoriteter / Norge

Politiet overser hatkrim mot funksjonshemma

  <Skrevet av Eivind Digranes, redaktør> At nokon hater funksjonshemma blir sett på som utenkeleg av norsk politi og påtalemyndigheit. Konsekvensen er at hatkrim mot gruppa blir oversett. Tamarin sit på trikken mot Oslo sentrum, då ein gjeng med ungdomar set seg ned ved sidan av ho. Då dei får auge på Tamarin, byrjer dei … Les videre

Funksjonshemmedes rettigheter i de nye globale målene?
ØSK-rettigheter / CSR / bedrifter og menneskerettigheter / FN / Funksjonshemmedes rettigheter / Miljø

Funksjonshemmedes rettigheter i de nye globale målene?

<Av Trine Riis-Hansen, seniorrådgiver Atlas-alliansen> Under FNs Generalforsamling i september vedtok medlemsstatene 17 nye globale mål for bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjempelse. Disse målene som skal gjelde fra 2016-2030 vil altså erstatte de nåværende Tusenårsmålene. Rammeverket omfatter tre dimensjoner; økonomisk, miljømessig og sosialt. Dette er første gang vi ser en slik helhetlig tilnærming til fattigdom, miljøutfordringene … Les videre

Equal legal capacity for all?
Funksjonshemmedes rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering

Equal legal capacity for all?

<Written by Janos Fiala-Butora, S.J.D. candidate, Harvard Law School> Article 12 is one of the most controversial provisions of the Convention on the Rights of Persons with disabilities. It requires states to recognize that persons with disabilities enjoy legal capacity on an equal basis with others. In other words, every person should have the right … Les videre

Funksjonshemmede flyktninger – ekstremt sårbare og forsømte
Flyktninger / Funksjonshemmedes rettigheter

Funksjonshemmede flyktninger – ekstremt sårbare og forsømte

<Skrevet av Agnieszka Cybulska, vitenskapelig assistent, Norsk senter for menneskerettigheter> 3. desember er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Dagen skal bidra til en bevisstgjøring og tiltak for å bedre situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, som ifølge FN sine tall utgjør 15% av verdens befolkning. Denne dagen gir anledning til å rette fokuset mot den … Les videre

Er likestilling for funksjonshemmede for dyrt?
Funksjonshemmedes rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering / Norge

Er likestilling for funksjonshemmede for dyrt?

<Kristel Jüriloo, Rådgiver, Likestillings- og diskrimineringsombudet> Universell utforming er utforming av bygninger, transportmidler, uteområder og IKT slik at de kan benyttes av flest mulig. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven slår fast at mangel på universell utforming kan innebære diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne beskriver universell utforming som en … Les videre