Gratulerer med dagen? De blåblås første år
Norge / Valg 2013

Gratulerer med dagen? De blåblås første år

<Av Aled-Dilwyn Fisher, redaktør> I dag fyller Norges blåblå regjering ett år. På MRbloggen fulgte vi med under valgkampen, og analyserte Regjeringsplattformens hummer og kanari. Men hvordan ser de blåblå ut ett år senere? Fra plattform til politikk Regjeringsplattformen vekket tidlig oppmerksomhet for forslaget om å endre religion, livssyn og etikk-faget (RLE) til «kristendom, religion, … Les videre

Kampen om Sápmi
Likestilling og ikke-diskriminering / Minoriteter / Norge / Samene / Urfolks rettigheter

Kampen om Sápmi

<av Hadi Strømmen Lile, rettssosiolog og menneskerettsforsker> I anledning Samefolkets dag (6. februar) kan det være på sin plass å reflektere litt over dagens vilkår for det samiske folk i Norge. En ting er å ha rettigheter på papir, en helt annen sak er hvordan realiteten ser ut. I 2011 gikk redaktøren i Avisa Nordland … Les videre

Demokrati / Valg 2013

KRLE – På vei mot nytt menneskerettsbrudd?

< Av førsteamanuensis Vibeke Blaker Strand og professor Kjetil Mujezinovic Larsen> I samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre heter det: «RLE-faget endrer navn til KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk), og kravet om at faget … skal inneholde minst 55 pst kristendom gjeninnføres.» Dermed er døren åpnet for en ny runde om utformingen … Les videre

Hummer og kanari i ny borgerlig regjeringsplattform
Asylsøkere / Demokrati / Norge / Valg 2013

Hummer og kanari i ny borgerlig regjeringsplattform

<Av Aled-Dilwyn Fisher og Solveig Igesund, redaktører> I innspurten av valgkampen 2013 utfordret MRbloggen alle de politiske partiene om hva som er den største menneskerettighetsutfordringen i Norge og hvordan dette bør løses. Mandag kom den politiske plattformen til den nye regjeringen utgått av Høyre og Fremskrittspartiet, komplementert av samarbeidsavtalen som partiene har med Venstre og … Les videre

FrP har bevisbyrden
Asylsøkere / Barns rettigheter / FN / Norge

FrP har bevisbyrden

<Av Geir Kjell Andersland> Per Sandbergs angrep på mitt innlegg om lukkede mottak og barnekonvensjonen, krever noen kommentarer. Jeg deler fullt og helt Sandbergs synspunkter vedrørende den vanskjebne asylbarn mellom 15 og 18 år lider i dagens Norge. Den er inhuman, urimelig og i strid med flere av barnekonvensjonens bestemmelser. Sandberg omtaler deres oppvekstforhold som … Les videre

Andersland retter baker for smed
Asylsøkere / Barns rettigheter / Norge / Valg 2013

Andersland retter baker for smed

<Av Per Sandberg, Stortingsrepresentant og leder av Justiskomiteen (FrP)> Geir Kjell Andersland kommer med noen merkelige og politiserte juridiske tolkninger i Menneskerettighetsbloggen (04.09). Som tidligere Venstrepolitiker er det ikke overaskende at Andersland ønsker en mer liberal asylpolitikk enn FrP. Det er allikevel et stykke fra saklig politisk uenighet til å late som at det bare … Les videre

FrP tar feil!
Barns rettigheter / Norge

FrP tar feil!

<Av Geir Kjell Andersland> I Dagsnytt atten 2.september gjentok Justiskomiteens leder Per Sandberg (Frp) at partiets forslag om å opprette lukkede mottak for enslige mindreårige asylsøkere ikke er i strid med noen av Norges forpliktelser etter internasjonale konvensjoner. Påstanden blir ikke mer riktig i om Sandberg og hans partifeller stadig gjentar den.  Forslaget om lukkede … Les videre