Frihetsberøvelse uten dom
Funksjonshemmedes rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering / Norge / Rettssikkerhet

Frihetsberøvelse uten dom

<Av Jens Petter Gitlesen, Forbundsleder, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)> Det skal mye til for myndighetene å frata voksnes selvbestemmelse, uavhengig av hvor uheldige en måtte mene at den enkeltes valg er. Stort sett er slik myndighetsutøvelse tillagt domstolene gjennom straffeloven. Mennesker med utviklingshemning fratas derimot sin selvbestemmelse av enkeltpersoner, uten involvering av domstolene. De … Les videre

Funksjonshemmede flyktninger – ekstremt sårbare og forsømte
Flyktninger / Funksjonshemmedes rettigheter

Funksjonshemmede flyktninger – ekstremt sårbare og forsømte

<Skrevet av Agnieszka Cybulska, vitenskapelig assistent, Norsk senter for menneskerettigheter> 3. desember er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Dagen skal bidra til en bevisstgjøring og tiltak for å bedre situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, som ifølge FN sine tall utgjør 15% av verdens befolkning. Denne dagen gir anledning til å rette fokuset mot den … Les videre

Gratulerer med dagen? De blåblås første år
Norge / Valg 2013

Gratulerer med dagen? De blåblås første år

<Av Aled-Dilwyn Fisher, redaktør> I dag fyller Norges blåblå regjering ett år. På MRbloggen fulgte vi med under valgkampen, og analyserte Regjeringsplattformens hummer og kanari. Men hvordan ser de blåblå ut ett år senere? Fra plattform til politikk Regjeringsplattformen vekket tidlig oppmerksomhet for forslaget om å endre religion, livssyn og etikk-faget (RLE) til «kristendom, religion, … Les videre

Universelle menneskerettigheter med unntak?
Funksjonshemmedes rettigheter / Norge

Universelle menneskerettigheter med unntak?

<Av Berit Vegheim, Borgerettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen> Både myndigheter og menneskerettsvoktere har etter ikrafttreden av FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) i 2008 avslørt at universelle menneskerettigheter ikke var universelle likevel. Norge ratifiserte CRPD i 2013 som ett av Europas siste land, og brukte som unnskyldning at vergemålsloven måtte endres. Først med CRPD har funksjonshemmede fått … Les videre

Å være sin diagnose
Funksjonshemmedes rettigheter / Helse / Norge

Å være sin diagnose

<Av Kjersti Skarstad, redaktør> Et utvalg oppnevnt etter 22.juli-rettssaken kommer om noen måneder med sin innstilling om hvorvidt det norske rettssystemet må endre regelverket når det gjelder å dømme folk til tvungen psykisk helsevern. I Norge regnes personer som er psykotiske eller i høy grad psykisk utviklingshemmet på gjerningstidspunktet for automatisk å være utilregnelige. Dette … Les videre

Re-thinking Autonomy
English articles / Funksjonshemmedes rettigheter / Kultur / Likestilling og ikke-diskriminering

Re-thinking Autonomy

<By Michael  A. Stein*, Professor, Executive Director, Harvard Law School Project on Disability and Janet E. Lord, Professor> Legal capacity, according to which law recognizes an individual’s autonomy to decide and act on her own behalf, is a fundamental human right reflected in seminal modern human rights instruments. The Convention on the Rights of Persons with … Les videre

Vi har blitt fullverdige borgere
FN / Funksjonshemmedes rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering

Vi har blitt fullverdige borgere

Erkjennelse av funksjonshemmedes menneskerettigheter <Av Berit Vegheim, Stopp Diskrimineringen, og medlem av Manneråkutvalget som utredet NOU 2001:22 Fra bruker til borger> CRPD realiserer eksisterende menneskerettigheter Kjersti Skarstad skriver i sitt innlegg 3.6. om Norges ratifikasjon av FN konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, (heretter kalt CRPD ): «At funksjonshemmede har de samme menneskerettigheter som alle andre, er … Les videre