Har menneskerettighetsbevegelsen mistet sin futt?
ØSK-rettigheter / Historie / Menneskerettigheter / Menneskerettighetsforkjempere / SP-rettigheter

Har menneskerettighetsbevegelsen mistet sin futt?

<av Espen Lütken, redaktør i MRbloggen> The Rule of Law Index (rettsikkerhetsindeksen) viser en bekymringsverdig trend som bør få røde lamper til å lyse i regjeringens korridorer – ivaretagelsen av menneskerettighetene faller jevnt over hele verden, inklusivt her hjemme. Verdens mest omfattende rapport på rettsikkerhet ble publisert i januar. Den tar for seg en rekke indikatorer … Les videre

Tvangssterilisering og tvungen abort i Norge
Funksjonshemmedes rettigheter / Kvinners rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering

Tvangssterilisering og tvungen abort i Norge

<av Kristel Jüriloo, redaktør> I Norge kan myndighetene tvinge kvinner med nedsatt psykisk eller kognitiv funksjon til å sterilisere seg og til å ta abort. Fylkesmannen oppnevner en verge som kan begjære abort eller sterilisering uten samtykke fra den det gjelder. Jeg mener at tvungen sterilisering og tvungen abort er et alvorlig brudd på kvinners … Les videre

Abort er en menneskerett
Kvinners rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering / Norge

Abort er en menneskerett

<Av Kristel Jüriloo, menneskerettighetsjurist> Mye har blitt skrevet og sagt om Regjeringens forslag om å gi fastleger mulighet til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Men ingen ser ut til å ha reist spørsmålet om ikke forslaget kan bryte med våre internasjonale menneskerettsforpliktelser. Kvinnekonvensjonen slår fast at kvinner har lik rett til … Les videre

Fra kvinners rettigheter til erfaringsbaserte rettigheter
Kvinners rettigheter

Fra kvinners rettigheter til erfaringsbaserte rettigheter

<Av Anniken Sørlie, stipendiat – Institutt for offentlig rett, UiO> 8. mars og kvinnedagen: Seirene vi har oppnådd skal feires og sakene vi må fortsette å kjempe for synliggjøres. For vi vet at det nytter – retten til selvbestemt abort kom ikke av seg selv. Opp igjennom tidene er en rekke tradisjonelle kvinnerettigheter blitt synliggjort … Les videre