Redaktørene

English Version

 

Marie

Marie Fjørtoft Palm har en mastergrad i kultur- og samfunnsvitenskap fra Universitetet i Bergen, spesialisert på forholdet mellom religion, kjønn og nasjonalisme i Midtøsten og Nord-Afrika (MENA). I tillegg har hun studert arabisk i Egypt og Marokko. Tidligere har hun arbeidet som undervisningsassistent, kursevaluerer og foreleser ved UiB,  journalist, lærer, praktikant i Utenriksdepartementet, informasjonmedarbeider i Støttekomiteen for Vest-Sahara, som prosjektkonsulent for Fellesrådet for Afrika, og som førstekonsulent i Utlendingsdirektoratet. Hun er særlig opptatt av juridisk lovverk og praksis tilknyttet siviles borgerrettigheter, kjønnspørsmål og samfunnsvilkår for organisasjons- og pressefrihet.

Les alle innlegg av Marie

 

 KristelKristel Jüriloo jobber som juridisk rådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Hun har en mastergrad i rettsvitenskap (UiO) og i folkerett, med spesialisering i internasjonal humanitærrett og internasjonal strafferett (UiO). Hun er også leder for fagutvalget for diskrimineringsrett i den Internasjonale Juristkommisjon, avdeling Norge. Fra 2012 til 2014 jobbet hun som juridisk rådgiver hos Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Kristel er spesielt engasjert i likestilling, ikke-diskriminering, humanitære spørsmål, og klima og miljø.

Les alle innlegg av Kristel

 

img_4575Eivind Digranes har mastergrad i menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, og skrev masteroppgave om praksisen i det norske politivesenet knyttet til registrering av hatkriminalitet mot funksjonshemmede. Ved siden av studiene har Eivind jobbet som journalist i ulike lokale og regionale aviser, og har vært ansvarlig redaktør for studentavisen dusken.no og Studentmediene i Trondheim. Siden august 2016 har han jobbet som førstekonsulent i Enhet for mangfold og integrering i Oslo kommune. Eivind er særlig interessert i funksjonshemmedes rettigheter, asyl- og flyktningrett, anti-diskriminering og internasjonal humanitær rett.

Les alle innlegg av Eivind.

 

pictureEspen Lütken har en mastergrad i Utviklingsstudier fra University of Cambridge og en bachelor i statsvitenskap, filosofi og økonomi ved University of Durham. Han har studert arabisk i Damaskus, hvor han også jobbet for FNs utviklingsprogram UNDP. Etter Syria jobbet han også for en lokal menneskerettighetsorganisasjon (Shams) i Ramallah på Vestbredden. Han er aktiv lokalpolitiker i SV, og er ellers opptatt av spørsmål rundt moderne former for rasisme, i tillegg til miljø og feminisme.
Les alle innlegg av Espen.

—————————————————————————————————

TIDLIGERE REDAKTØRER

DSC_0263 - KopiKjersti Skarstad jobber som doktorgradsstipendiat ved Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo (UiO), og er tilknyttet Harvard Law School Project on Disability. Hun har en mastergrad i menneskerettigheter (UiO). Fra 2011 til 2013 jobbet hun ved Senter for menneskerettigheter som vitenskapelig assistent, konsulent og forsker tilknyttet ulike prosjekter ved senteret. Hun har tidligere også jobbet som praktikant i Utenriksdepartementet, frilansjournalist, og som menneskerettighetsunderviser og nestleder i Amnestys studentnettverk i Trondheim. Kjersti er spesielt engasjert i funksjonshemmedes rettigheter, likestilling, utviklingstemaer, og borgerkrigsforskning.

Kjersti er initiativtakeren bak MRbloggen. Hun var en av redaktørene de første fem årene bloggen eksisterte.

Les alle innlegg av Kjersti

OSLO 20160908 Portrettfoto - NBBLTonje Hellevig har en bachelorgrad i journalistikk fra Mediehøyskolen i Kristiansand med et fordypningsår i utviklingsstudier og en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA. Tidligere har hun jobbet hos Stiftelsen Arkivet: Senter for fredsbygging og historieformidling, i Oppegård Avis og som kommunikasjonsrådgiver i Røde Kors Ungdom. Nå jobber hun som kommunikasjonsrådgiver i NBBL. Gjennom studietiden har hun vært aktiv i Amnestystudentene Kristiansand, Redd Barnas Aktivitetsgrupper og FN-studentene. Ettersom Tonje er journalist er hun veldig opptatt av ytringsfrihet. Hun er også ekstra engasjert i at alle mennesker har retten til liv (avskaffelse av dødsstraff) og at ingen må utsettes for vilkårlig arrest eller fengsling.

Les alle innlegg av Tonje

Aled Dilwyn Fisher jobber som doktorgradsstipendiat (tilknyttet European Joint Doctorate in Law and Development) ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo (UiO). Han har en mastergrad i menneskerettigheter fra Norsk senter for menneskerettigheter, UiO, hvor han også jobbet som vitenskapelig assistent. Han har en bachelorgrad i internasjonale relasjoner og historie fra London School of Economics (LSE). Han er aktiv i Norsk Tjenestemannslag (NTL), Rødt og miljøbevegelsen. Aleds forskningsinteresser er forholdet mellom økologi/miljø, menneskerettigheter og utvikling.

Les alle innlegg av Aled

Solveig_Profile
Solveig Igesund
har en mastergrad i menneskerettigheter fra Universitetet i Oslo. Siden 2011 har hun jobbet som foredragsholder for FN-sambandet, og siden mai 2013 som førstekonsulent på Norsk senter for menneskerettigheter.  Solveig har tidligere jobbet som ekstern konsulent i Norad, frivillig saksbehandler i NOAS og innehar verv i organisasjonene Norsk Folkehjelp og Fredensborger. Hun er spesielt engasjert i asyl- og flyktningrett, barns rettigheter og styrking av sivilsamfunn i utviklingsland.

Les alle innlegg av Solveig

376748_192133004250773_1868382191_n
Jonas Iversen 
har en bachelor i Internasjonale studier og en mastergrad i Fred- og konfliktstudier fra Universitetet i Oslo (UiO). I 2012/13 jobbet han ved Senter for menneskerettigheter som vitenskapelig assistent. Han jobber nå som informasjonsrådgiver i FN-sambandet. Jonas har bodd i flere forskjellige land over lengre perioder, blant annet Guatemala, Nepal og Marokko. På den måten har han fått førstehånds erfaring med ulike kulturer og deres forhold til menneskerettighetene. Jonas er spesielt interessert i undertrykte gruppers rettigheter, folkemordstudier og Palestina-konflikten. Han er også nestleder i Palestinakomiteen i Norge.

Les alle innlegg av Jonas

cheryljl-72dpi

Cheryl Lorens var en av grunnleggerne av bloggen. Hun har en mastergrad (LL.M.) i offentlig rett fra Universitet i Oslo, og en bachelorgrad i jus og psykologi  fra University of Wollongong, Australia. Hun har jobbet som redaksjonssekretær for Nordic Journal of Human Rights og koordinator for Socio-Economic Rights Programme (SERP) ved Senter for menneskerettigheter. Cheryl er spesielt interessert i diskriminering, funksjonshemmedes rettigheter, sosio-økonomiske rettigheter og Vietnam.

Hun bor nå i Australia hvor hun jobber hos «the Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse».

Les alle innlegg av Cheryl

KJaputra

Kiki Anastasia Japutra har en mastergrad i menneskerettigheter fra Universitetet i Oslo (UiO) og en bachelorgrad i “International Governance” fra Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan. Hun jobber som konsulent for Oslokoalisjonen for religions- og trosfrihet ved Senter for menneskerettigheter, som assistent til koordinatoren for ICC Legal Tools Project – et prosjekt ved Den internasjonale straffedomstolen i Haag, som Førstekonsulent for Case Matrix Network, og som Redaksjonsmedarbeider for Torkel Opsahl Academic EPublisher. Kiki har en spesiell kompetanse på internasjonal strafferett og humanitærrett , og har fordypet seg i Øst- og Sørøst Asia.

Kiki bor nå i Indonesia.

Les alle innlegg av Kiki