Årets Raftopris setter søkelys på en glemt konflikt
Demokrati / Forsvinninger / India / Rettssikkerhet / Tortur / Ytringsfrihet

Årets Raftopris setter søkelys på en glemt konflikt

<Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder, Raftostiftelsen> Raftopris-mottakere 2017, Parveena Ahangar og Parvez Imroz har kjempet en langvarig og ikke-voldelig kamp for rettssikkerheten for sivilbefolkningen i den indiske deltstaten, Jammu og Kashmir.  De protesterer mot kidnappinger og tvangsbortføringer av menn i en del av India, som er sterkt preget av eskalerende vold, militarisering og storpolitiske spenninger. … Les videre

Menneskerettighetspris til argentinsk psykiater
Krig/konflikt / Latin-Amerika / Menneskerettigheter / Tortur

Menneskerettighetspris til argentinsk psykiater

<av Nora Sveaass, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo> Den 14. november 2016 mottok Diana Kordon menneskerettighetsprisen for 2016 fra Universitetet i Oslo. Prisen fikk hun for sitt langvarige arbeid som menneskerettighetsforkjemper i Argentina. Året 2016 markerte 40 år siden militærkuppet i Argentina. Militærdiktaturet varte i 8 år, og disse årene var preget av brutalitet, frykt … Les videre

Menneskerettighetsbrudd har ringvirkninger
Rettssikkerhet / Tortur / Uncategorized

Menneskerettighetsbrudd har ringvirkninger

<Skrevet av Tonje Hellevig, redaktør i MR-bloggen> Menneskerettighetene er allmenne og gjelder alle mennesker uansett. Menneskerettighetene er flotte, vakre og ufravikelige. Menneskerettighetene er et prinsipielt gode i seg selv, uavhengig av hvilke eventuelle effekter å bryte dem måtte gi. De aller fleste i Norge vil nikke gjenkjennende når noen sier dette. Det er statens plikt … Les videre

Kriminalisering av fattigdom?
ØSK-rettigheter / Helse / Likestilling og ikke-diskriminering / Minoriteter / Norge / SP-rettigheter / Tortur / Ytringsfrihet

Kriminalisering av fattigdom?

Regjeringens lovforslag om kommunalt tiggeforbud <Av Agnieszka Cybulska, vitenskapelig assistent, Senter for menneskerettigheter>  Sent i april i år la regjeringen Solberg frem et lovforslag om endring i politiloven § 14 om politivedtekter, som innebærer at kommunene vil få adgang til å forby tigging på offentlige steder. Forslaget begrunnes med at dagens regelverk ikke er tilstrekkelig … Les videre

Tvangsretur av asylsøkere til hva?
Asylsøkere / Rettssikkerhet / Tortur

Tvangsretur av asylsøkere til hva?

<Av Ingvild Onstad Helle, masterstudent i menneskerettigheter ved juridisk fakultet, UiO> I 2013 uttransporterte Politiets Utlendingsenhet (PU) 16 personer hver eneste dag, og i år ser vi en økning i antall uttransporteringer. Samtidig er det et økende press fra sivilsamfunnsorganisasjoner som har kontakt med returnerte asylsøkere. De stiller spørsmål ved asylsøkeres rettsikkerhet, som Norsk Organisasjon for … Les videre

Ny besøksordning forebygger tortur
Norge / Tortur

Ny besøksordning forebygger tortur

<Av Johannes Flisnes Nilsen, rådgiver ved Nasjonal forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse> Mange mennesker fratas hvert år sin frihet på grunn av straffbare forhold, eller for å verne den enkelte eller samfunnet. Offentligheten har begrenset innsyn i hva som skjer på steder som politiarrester, fengsler, psykiatriske institusjoner, lukkede barnevernsinstitusjoner og utlendingsinternat. Erfaring … Les videre

MDG: Norges kritikk fra torturkomitéen
Miljø / Norge / Rettssikkerhet / Tortur / Valg 2013

MDG: Norges kritikk fra torturkomitéen

Hva betyr menneskerettigheter for Miljøpartiet de grønne? Menneskerettigheter er en fundamental del av verdigrunnlaget til Miljøpartiet De Grønne. Med menneskerettigheter menes at alle individer har grunnleggende og ukrenkelige rettigheter som alle stater må respektere og ivareta, Hva synes dere er det største menneskerettslige utfordringen i Norge i dag? En av de største utfordringene i forhold … Les videre