Et urfolksperspektiv for alle
Inkludering / Likestilling og ikke-diskriminering / Minoriteter / Norge / Samene / Urfolks rettigheter / Utdanning

Et urfolksperspektiv for alle

<Av Torjer A. Olsen, førsteamanuensis i urfolksstudier, Senter for samiske studier, UiT> Alle elever i den norske skolen skal lære om samiske samfunnsforhold og rettigheter. Dette ligger til grunn for den nye læreplanen som nå er under utvikling. Skolen er i endring, og må klare å håndtere to hensyn samtidig: sikre rettighetene til samiske barn … Les videre

Har konspirasjonsteorier kuppet sannheten?
Asia / Europa / Rettssikkerhet / Utdanning / Ytringsfrihet

Har konspirasjonsteorier kuppet sannheten?

<Av Inga Marie Nymo Riseth, leder av Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)> Vi var over 30 organisasjoner som i januar sendte et brev til Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan og uttrykte vår bekymring for represaliene som «Academics for Peace» ble møtt med. Lite visste vi om at presset som da ble utøvd mot det … Les videre

Annerledeshetssyndromet og samfunnet
Arbeid / Funksjonshemmedes rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering / Norge / Utdanning

Annerledeshetssyndromet og samfunnet

Presserende behov for levekårsundersøkelser <Av Hanne-Kari Havik> Jeg har asperger syndrom. Vi med autisme møter utfordringer i skoleverket, i forhold til arbeidslivet, NAV og samfunnet for øvrig. Det er et stort behov for å dokumentere hvordan det egentlig er å ha aspergers syndrom i Norge. Jeg etterlyser derfor leverkårsundersøkelser. I dette innlegget vil jeg imidlertid belyse … Les videre

Hva er empirisk MR-forskning?
Forskning / Krig/konflikt / Likestilling og ikke-diskriminering / Utdanning

Hva er empirisk MR-forskning?

<Av Andreas H. Hvidsten, doktorgradstipendiat i statsvitenskap, UiO; og Kjersti Skarstad, doktorgradstipendiat i statsvitenskap, UiO, og redaktør> Enkelte ledende forskere mener menneskerettighetene må testes empirisk og ha grobunn i faktiske forhold for at de skal kunne være noe mer enn grunnløst tomprat. Vi hevder det motsatte: det er empirien – de faktiske forhold – som må måles opp mot … Les videre

Menneskerettsundervisning i Norge
FN / Forskning / Grunnloven / Historie / Norge / Utdanning

Menneskerettsundervisning i Norge

<Skrevet av Stener Ekern, Førsteamanuensis, Norsk senter for menneskerettigheter> 13. mai fikk Norges grunnlov en ny paragraf 109 som slår fast at utdanning skal fremme respekt for demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. I oktober inviterte Kunnskapsdepartementet til en konferanse om spørsmålet ”hvilken kompetanse trenger de som møter barn, unge og voksne i utdanningen?”. Som representant for Senter for menneskerettigheter … Les videre

Menneskerettighetsutdanning: Ikke så viktig?
FN / Utdanning

Menneskerettighetsutdanning: Ikke så viktig?

<Av Hadi Strømmen Lile, rettssosiolog og menneskerettsforsker> Et hovedmål for FN var og er å bygge en ny verden der grusomhetene under andre verdenskrig aldri skulle gjenta seg. Det jødiske folk ble utsatt for de verste grusomhetene. Folkemordet mot jødene sjokkerte hele verden, og psykologer og filosofer har i ettertiden spurt hvordan det er mulig … Les videre