Hvem sitt handlingsrom er det regjeringa ønsker å beskytte?
ØSK-rettigheter / Barns rettigheter / Demokrati / FN / Funksjonshemmedes rettigheter / Norge

Hvem sitt handlingsrom er det regjeringa ønsker å beskytte?

<Av Kjersti Skarstad, redaktør, doktorgradsstipendiat i statsvitenskap> Regjeringa velger å forhindre norske borgere i å klage inn staten for menneskerettighetsbrudd under tre sentrale menneskerettskonvensjoner. Norge skal jobbe aktivt for menneskerettighetene, men må beskytte sitt politiske, og dermed sitt demokratiske, handlingsrom, hevder de. Argumentasjonen bygger i beste fall på en feiloppfatning av hvordan det internasjonale menneskerettighetssystemet … Les videre

Seksualitet – et tabu i helsevesenet
ØSK-rettigheter / Helse

Seksualitet – et tabu i helsevesenet

<Skrevet av Nantje Fischer, doktorgradsstipendiat i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo> I dag lever vi i et samfunn som virker å være åpent og tabufritt når det gjelder seksualitet. Men når seksualiteten svikter blir temaet ofte vanskelig å snakke åpent om. Helsepersonell er ingen unntak fra dette. Når mennesker plutselig erfarer at seksualiteten svikter, bryter … Les videre

Guaranteeing the right to health in a post-conflict Colombia
Helse / Latin-Amerika / Minoriteter / Uncategorized / Urfolks rettigheter

Guaranteeing the right to health in a post-conflict Colombia

  <by Sébastien Coquoz, Project Cycle Management Officer at the Norwegian Refugee Council in Colombia> As the Colombian government and the FARC-EP are nearing a peace agreement, serious human rights violations are still the daily bread of many communities and individuals in impoverished and conflict-affected regions, causing protests and high levels of violence. The right … Les videre

Uro i prostitusjonsmiljøet
ØSK-rettigheter / Menneskerettigheter / Nigeria / Norge

Uro i prostitusjonsmiljøet

<av Ida Elin Kock, spesialkonsulent Pro Senteret, og Sarah Sangesland Warpe, spesialkonsulent Pro Senteret> Prostitusjonsmarkedet er ikke en øy som eksisterer for seg selv uavhengig av den øvrige samfunnsutviklingen. Politiske prioriteringer og beslutninger får konsekvenser for både Pro Senteret og personer i prostitusjon. Spørsmålet om hvilke overordnede politiske målsetninger som skal prioriteres, hvilke redskaper som … Les videre

Organ removal without consent from family members
English articles / Helse / Menneskerettigheter / Russland

Organ removal without consent from family members

<Dr. Anton Burkov, PhD (Cambridge), LLM (Essex), Legal director of the NGO Sutyajnik, Alina Sablina’s relatives representative before the European Court of Human Rights> After a road accident, Alina Sablina was left in a coma. Alina’s parents sat next to her bed in the hospital from the day after the accident. On the sixth day, Alina passed away. A … Les videre

Ernæring er en menneskerett, ikke en business
ØSK-rettigheter / CSR / bedrifter og menneskerettigheter / Kvinners rettigheter / Mat

Ernæring er en menneskerett, ikke en business

<Av Kristine H. Vinje, Masterstudent i samfunnsernærig, HiOA og Lovise Ribe, daglig leder i FIAN Norge> Hver dag kjemper millioner av mennesker for å få oppfylt sin rett til mat og ernæring. At kommersielle interesser går på akkord med folks ernæring og helse er en stadig mer aktuell problemstilling. Rapporten The Right to Food and … Les videre

Tilgang til mat handler om respekt for menneskeverdet
ØSK-rettigheter / Mat / Norge

Tilgang til mat handler om respekt for menneskeverdet

<Av Aleksandra Isham, student ved profesjonsstudiet i psykologi og leder av et matprosjekt > Globalt går en tredjedel av verdens matforsyning tapt. Denne maten kunne matet hele den sultende verden – tre ganger. Det produseres ikke for lite mat. Likevel lever om lag 795 millioner mennesker i sult, i følge World Food Programme. Skjevheten i forholdet mellom … Les videre