Valg 2017 – Senterpartiets innlegg til MRbloggen
ØSK-rettigheter / Mat / Menneskerettigheter / Norge

Valg 2017 – Senterpartiets innlegg til MRbloggen

11. september 2017 er det Stortingsvalg. 11. september skal du bestemme hvilken politikk du mener er riktig å følge de neste fire årene. MRbloggen har bedt alle partier som stiller til valg om å skrive om et tema innenfor menneskerettigheter som opptar partiet. Her er Senterpartiets bidrag.  Hilsen redaktørene <av Liv Signe Navarsete, utanriks- og … Les videre

Ernæring er en menneskerett, ikke en business
ØSK-rettigheter / CSR / bedrifter og menneskerettigheter / Kvinners rettigheter / Mat

Ernæring er en menneskerett, ikke en business

<Av Kristine H. Vinje, Masterstudent i samfunnsernærig, HiOA og Lovise Ribe, daglig leder i FIAN Norge> Hver dag kjemper millioner av mennesker for å få oppfylt sin rett til mat og ernæring. At kommersielle interesser går på akkord med folks ernæring og helse er en stadig mer aktuell problemstilling. Rapporten The Right to Food and … Les videre

Tilgang til mat handler om respekt for menneskeverdet
ØSK-rettigheter / Mat / Norge

Tilgang til mat handler om respekt for menneskeverdet

<Av Aleksandra Isham, student ved profesjonsstudiet i psykologi og leder av et matprosjekt > Globalt går en tredjedel av verdens matforsyning tapt. Denne maten kunne matet hele den sultende verden – tre ganger. Det produseres ikke for lite mat. Likevel lever om lag 795 millioner mennesker i sult, i følge World Food Programme. Skjevheten i forholdet mellom … Les videre

Tilstrekkelig mat er en menneskerett, også i krise!
Afrika / ØSK-rettigheter / Mat / Uganda

Tilstrekkelig mat er en menneskerett, også i krise!

<Av Lovise Ribe, mastergrad i global ernæring og menneskerettigheter fra HioA> Hyppigheten av naturkatastrofer øker verden over, noe som har alvorlige konsekvenser for ernæringssituasjonen. Det er myndighetenes plikt å ivareta retten til mat, også i krise. FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) har utarbeidet flere verktøy som skal sikre en progressiv realisering av retten til … Les videre

Eldreomsorg / Helse / Mat

Realisering av menneskerettigheten til mat ved norske sykehjem – et stykke igjen

<Av Elisabeth Irene Karlsen, høgskolelektor ved Diakonhjemmet Høgskole, og Kristine Stray Aurdal, klinisk ernæringsfysiolog, geriatrisk ressurssenter i Oslo Kommune> Vi lever lengre og verden består av stadig flere eldre mennesker. Pendelen er på vei fra barn til eldre i samfunnet som en større sårbar gruppe. Særskilt beboere ved sykehjem har vist seg eldre og sykere, … Les videre