Prislappen på et ødelagt sexliv
Europa / Helse / Kvinners rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering / Menneskerettigheter

Prislappen på et ødelagt sexliv

<av Kristel Jüriloo, jurist og en av MRbloggens redaktører> I sommer vant en portugisisk kvinne – Maria – en årelang kamp i domstolene. Hun fikk endelig erstatning for en medisinsk svikt som ødela hennes sexliv. Ifølge Høyesterett i Portugal var ikke sexlivet hennes så viktig siden hun var over 50 år og allerede hadde fått … Les videre

En krig mot mennesker
Helse / Menneskerettigheter / narkotika

En krig mot mennesker

<av Ina Roll Spinnangr, leder for Foreningen Tryggere Ruspolitikk, og Adrian Rørheim, frivillig skribent for Foreningen Tryggere Ruspolitikk> Det er vanskelig å se hvordan krigen mot narkotika kan fortsette uten å gå på bekostning av menneskerettighetene. “Alle mennesker er født frie, med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør … Les videre

Seksualitet – et tabu i helsevesenet
ØSK-rettigheter / Helse

Seksualitet – et tabu i helsevesenet

<Skrevet av Nantje Fischer, doktorgradsstipendiat i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo> I dag lever vi i et samfunn som virker å være åpent og tabufritt når det gjelder seksualitet. Men når seksualiteten svikter blir temaet ofte vanskelig å snakke åpent om. Helsepersonell er ingen unntak fra dette. Når mennesker plutselig erfarer at seksualiteten svikter, bryter … Les videre

Guaranteeing the right to health in a post-conflict Colombia
Helse / Latin-Amerika / Minoriteter / Uncategorized / Urfolks rettigheter

Guaranteeing the right to health in a post-conflict Colombia

  <by Sébastien Coquoz, Project Cycle Management Officer at the Norwegian Refugee Council in Colombia> As the Colombian government and the FARC-EP are nearing a peace agreement, serious human rights violations are still the daily bread of many communities and individuals in impoverished and conflict-affected regions, causing protests and high levels of violence. The right … Les videre

Organ removal without consent from family members
English articles / Helse / Menneskerettigheter / Russland

Organ removal without consent from family members

<Dr. Anton Burkov, PhD (Cambridge), LLM (Essex), Legal director of the NGO Sutyajnik, Alina Sablina’s relatives representative before the European Court of Human Rights> After a road accident, Alina Sablina was left in a coma. Alina’s parents sat next to her bed in the hospital from the day after the accident. On the sixth day, Alina passed away. A … Les videre

FNs komité mot tortur spør: Er tvangsmedisinering avskaffet?
Helse / Norge / psykiatri

FNs komité mot tortur spør: Er tvangsmedisinering avskaffet?

<skrevet av Walter Keim > (artikkelen er basert på et åpent brev) At tvang i psykiatrien er i et spenningsforhold til menneskerettighetene har vært kjent i mer enn 15 år. Like gamle er planene om reduksjon av tvang. Årsrapport om norsk innsats for menneskerettighetene (2000) ordlegger seg slik: «Målet er å redusere bruken av tvang … Les videre

Fører FNs «kamp mot narkotika» til MR-brudd?
dødsstraff / FN / Helse / narkotika

Fører FNs «kamp mot narkotika» til MR-brudd?

<Tonje Hellevig, redaktør i Menneskerettighetsbloggen> Det er liten tvil om at vi i verden i dag har et stort problem med narkotikasmugling og narkotikaavhengighet. Narkotika er et stort samfunnsproblem for mange land. FN har så langt prøvd å behandle problemet med en nulltoleranse mot narkotika og et mål om et narkotikafritt samfunn. FNs arbeid med … Les videre