MR-kritikk og tvungen skilsmisse i Saudi-Arabia
Kvinners rettigheter / Menneskerettigheter / Midtøsten / Rettssikkerhet

MR-kritikk og tvungen skilsmisse i Saudi-Arabia

<av Marie Fjørtoft Palm, redaktør> Få er uenige i at Saudi-Arabia er blant verdens verste land når det gjelder menneskerettigheter. Landet som har henrettet over 80 personer med halshugging så langt i år, annonserte i forrige uke behovet for å ansette åtte nye bødler for å ta unna pågangen. Allikevel ble det diplomatisk krise og … Les videre

EMD gir tommel opp for et forbud mot niqab
Kvinners rettigheter / Religionsfrihet

EMD gir tommel opp for et forbud mot niqab

<Av Kristel Jüriloo, menneskerettighetsjurist> I 2011 ble det forbudt i Frankrike å dekke seg til slik at ansiktet skjules i det offentlige rom. En 21 år gammel muslimsk jente – ’S.A.S.’ – opplevde dette som et inngrep mot hennes privatliv og religionsfrihet. 11 mannlige og 4 kvinnelige dommere ga Frankrike medhold i at forbudet ikke … Les videre

Abort er en menneskerett
Kvinners rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering / Norge

Abort er en menneskerett

<Av Kristel Jüriloo, menneskerettighetsjurist> Mye har blitt skrevet og sagt om Regjeringens forslag om å gi fastleger mulighet til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Men ingen ser ut til å ha reist spørsmålet om ikke forslaget kan bryte med våre internasjonale menneskerettsforpliktelser. Kvinnekonvensjonen slår fast at kvinner har lik rett til … Les videre

Fra kvinners rettigheter til erfaringsbaserte rettigheter
Kvinners rettigheter

Fra kvinners rettigheter til erfaringsbaserte rettigheter

<Av Anniken Sørlie, stipendiat – Institutt for offentlig rett, UiO> 8. mars og kvinnedagen: Seirene vi har oppnådd skal feires og sakene vi må fortsette å kjempe for synliggjøres. For vi vet at det nytter – retten til selvbestemt abort kom ikke av seg selv. Opp igjennom tidene er en rekke tradisjonelle kvinnerettigheter blitt synliggjort … Les videre

Legalisering av prostitusjon: frihet for hvem?
Kvinners rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering / Norge

Legalisering av prostitusjon: frihet for hvem?

<Skrevet av, Inga Ydersbond, Doktorgradsstipendiat, Institutt for statsvitenskap, UiO> Fri flyt av prostituerte, økt menneskehandel og kriminell virksomhet, eller økt verdighet og bedre rettigheter for de prostituerte? De borgerlige partiene Høyre, FrP og Venstre vil etter egne utsagn endre sexkjøpsloven allerede til høsten dersom de kommer i regjering, med støtte fra tenketanken Civita. Den norske debatten … Les videre

FrP: Fokuset på pappaperm overskygger menneskerettsproblemer
Kvinners rettigheter / Norge / Valg 2013

FrP: Fokuset på pappaperm overskygger menneskerettsproblemer

Hva betyr menneskerettigheter for FrP? Menneskerettigheter er veldig viktig for FrP, både nasjonalt og internasjonalt. Frihet for enkeltmennesket er en helt grunnleggende verdi for oss som betyr at vi vil jobbe for å styrke den enkeltes frihet til å ta egne valg. Vi synes dagens system overkontrollerer norske innbyggere. Vi ønsker derfor å redusere unødvendig … Les videre