Abort – et spørsmål om kvinners menneskerettigheter
Kvinners rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering

Abort – et spørsmål om kvinners menneskerettigheter

<av Kristel Jüriloo, redaktør og menneskerettighetsjurist> Reproduktiv helse handler om en kvinnes rett til å bestemme over når og hvor mange barn hun ønsker å bære frem. Det er ikke mange tiår siden at kvinner fikk reproduktive rettigheter gjennom blant annet tilgang til prevensjon og abort. Mange steder i verden, er det sterke krefter som … Les videre

Utlendingskontroll beskytter asylinstituttet og personer som blir utnyttet
Kvinners rettigheter

Utlendingskontroll beskytter asylinstituttet og personer som blir utnyttet

<Av Jan Olav Frantsvold, leder for juridisk avdeling i Politiets utlendingsenhet (PU)> Den 14. mars 2016 skrev Pro-senteret om uro i prostitusjonsmiljøet på bakgrunn av økte utlendingskontroller: «Spørsmålet om hvilke overordnede politiske målsetninger som skal prioriteres, hvilke redskaper som skal tas i bruk for å nå disse, og hvilke konsekvenser dette får, er viktige å … Les videre

Ernæring er en menneskerett, ikke en business
ØSK-rettigheter / CSR / bedrifter og menneskerettigheter / Kvinners rettigheter / Mat

Ernæring er en menneskerett, ikke en business

<Av Kristine H. Vinje, Masterstudent i samfunnsernærig, HiOA og Lovise Ribe, daglig leder i FIAN Norge> Hver dag kjemper millioner av mennesker for å få oppfylt sin rett til mat og ernæring. At kommersielle interesser går på akkord med folks ernæring og helse er en stadig mer aktuell problemstilling. Rapporten The Right to Food and … Les videre

MR-kritikk og tvungen skilsmisse i Saudi-Arabia
Kvinners rettigheter / Menneskerettigheter / Midtøsten / Rettssikkerhet

MR-kritikk og tvungen skilsmisse i Saudi-Arabia

<av Marie Fjørtoft Palm, redaktør> Få er uenige i at Saudi-Arabia er blant verdens verste land når det gjelder menneskerettigheter. Landet som har henrettet over 80 personer med halshugging så langt i år, annonserte i forrige uke behovet for å ansette åtte nye bødler for å ta unna pågangen. Allikevel ble det diplomatisk krise og … Les videre

EMD gir tommel opp for et forbud mot niqab
Kvinners rettigheter / Religionsfrihet

EMD gir tommel opp for et forbud mot niqab

<Av Kristel Jüriloo, redaktør> I 2011 ble det forbudt i Frankrike å dekke seg til slik at ansiktet skjules i det offentlige rom. En 21 år gammel muslimsk jente – ’S.A.S.’ – opplevde dette som et inngrep mot hennes privatliv og religionsfrihet. 11 mannlige og 4 kvinnelige dommere ga Frankrike medhold i at forbudet ikke … Les videre

Abort er en menneskerett
Kvinners rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering / Norge

Abort er en menneskerett

<Av Kristel Jüriloo, menneskerettighetsjurist> Mye har blitt skrevet og sagt om Regjeringens forslag om å gi fastleger mulighet til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Men ingen ser ut til å ha reist spørsmålet om ikke forslaget kan bryte med våre internasjonale menneskerettsforpliktelser. Kvinnekonvensjonen slår fast at kvinner har lik rett til … Les videre