EMD gir tommel opp for et forbud mot niqab
Kvinners rettigheter / Religionsfrihet

EMD gir tommel opp for et forbud mot niqab

<Av Kristel Jüriloo, menneskerettighetsjurist> I 2011 ble det forbudt i Frankrike å dekke seg til slik at ansiktet skjules i det offentlige rom. En 21 år gammel muslimsk jente – ’S.A.S.’ – opplevde dette som et inngrep mot hennes privatliv og religionsfrihet. 11 mannlige og 4 kvinnelige dommere ga Frankrike medhold i at forbudet ikke … Les videre

Abort er en menneskerett
Kvinners rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering / Norge

Abort er en menneskerett

<Av Kristel Jüriloo, menneskerettighetsjurist> Mye har blitt skrevet og sagt om Regjeringens forslag om å gi fastleger mulighet til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Men ingen ser ut til å ha reist spørsmålet om ikke forslaget kan bryte med våre internasjonale menneskerettsforpliktelser. Kvinnekonvensjonen slår fast at kvinner har lik rett til … Les videre

Fra kvinners rettigheter til erfaringsbaserte rettigheter
Kvinners rettigheter

Fra kvinners rettigheter til erfaringsbaserte rettigheter

<Av Anniken Sørlie, stipendiat – Institutt for offentlig rett, UiO> 8. mars og kvinnedagen: Seirene vi har oppnådd skal feires og sakene vi må fortsette å kjempe for synliggjøres. For vi vet at det nytter – retten til selvbestemt abort kom ikke av seg selv. Opp igjennom tidene er en rekke tradisjonelle kvinnerettigheter blitt synliggjort … Les videre

Legalisering av prostitusjon: frihet for hvem?
Kvinners rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering / Norge

Legalisering av prostitusjon: frihet for hvem?

<Skrevet av, Inga Ydersbond, Doktorgradsstipendiat, Institutt for statsvitenskap, UiO> Fri flyt av prostituerte, økt menneskehandel og kriminell virksomhet, eller økt verdighet og bedre rettigheter for de prostituerte? De borgerlige partiene Høyre, FrP og Venstre vil etter egne utsagn endre sexkjøpsloven allerede til høsten dersom de kommer i regjering, med støtte fra tenketanken Civita. Den norske debatten … Les videre

FrP: Fokuset på pappaperm overskygger menneskerettsproblemer
Kvinners rettigheter / Norge / Valg 2013

FrP: Fokuset på pappaperm overskygger menneskerettsproblemer

Hva betyr menneskerettigheter for FrP? Menneskerettigheter er veldig viktig for FrP, både nasjonalt og internasjonalt. Frihet for enkeltmennesket er en helt grunnleggende verdi for oss som betyr at vi vil jobbe for å styrke den enkeltes frihet til å ta egne valg. Vi synes dagens system overkontrollerer norske innbyggere. Vi ønsker derfor å redusere unødvendig … Les videre

About the Invisible Women in Mexico: Not Only Disappeared, but also Forgotten…
English articles / Kvinners rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering

About the Invisible Women in Mexico: Not Only Disappeared, but also Forgotten…

<Alma Burciaga Gonzalez, Project Manager, Edirisa UK in Kabale, Uganda> Years ago, in 2006, I had the chance to write a book regarding the disappearances and murders of women and girls in Juarez, one of the most violent areas in the northern part of Mexico. I was surprised as to how people lived there, how … Les videre

Helse / Kvinners rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering / Utdanning

Mensen og menneskerettigheter

<Av Kjersti Skarstad, redaktør> Hva i alle dager har mensen med menneskerettigheter å gjøre? Og hvordan henger mensen sammen med lik rett til utdanning? Jo, nå skal du høre. Det er en kjensgjerning at kvinner og menn har lik rett til utdanning, men til tross for dette faktum vet vi at i realiteten er det … Les videre