Ørjasæter snakker ikke på vegne av alle søsken av utviklingshemmede
Barns rettigheter / Funksjonshemmedes rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering / Norge

Ørjasæter snakker ikke på vegne av alle søsken av utviklingshemmede

<Av Kjersti Skarstad, redaktør> I ukas Morgenbladet gjør Ørjasæter seg til talsperson for søsken av utviklingshemmede og hevder at det å ha utviklingshemmede boende hjemme «er et brutalt overgrep mot disse barnas søsken». Det er en forferdelig påstand. At Ørjasæter beskriver sin egen opplevelse av å ha vokst opp med en utviklingshemmet bror og at … Les videre

Politiet overser hatkrim mot funksjonshemma
Funksjonshemmedes rettigheter / Menneskerettigheter / Minoriteter / Norge

Politiet overser hatkrim mot funksjonshemma

  <Skrevet av Eivind Digranes, redaktør> At nokon hater funksjonshemma blir sett på som utenkeleg av norsk politi og påtalemyndigheit. Konsekvensen er at hatkrim mot gruppa blir oversett. Tamarin sit på trikken mot Oslo sentrum, då ein gjeng med ungdomar set seg ned ved sidan av ho. Då dei får auge på Tamarin, byrjer dei … Les videre

Hvem sitt handlingsrom er det regjeringa ønsker å beskytte?
ØSK-rettigheter / Barns rettigheter / Demokrati / FN / Funksjonshemmedes rettigheter / Norge

Hvem sitt handlingsrom er det regjeringa ønsker å beskytte?

<Av Kjersti Skarstad, redaktør, doktorgradsstipendiat i statsvitenskap> Regjeringa velger å forhindre norske borgere i å klage inn staten for menneskerettighetsbrudd under tre sentrale menneskerettskonvensjoner. Norge skal jobbe aktivt for menneskerettighetene, men må beskytte sitt politiske, og dermed sitt demokratiske, handlingsrom, hevder de. Argumentasjonen bygger i beste fall på en feiloppfatning av hvordan det internasjonale menneskerettighetssystemet … Les videre

Utviklingshemmede og seksuelle overgrep
Funksjonshemmedes rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering / Norge

Utviklingshemmede og seksuelle overgrep

<Av Kjersti Skarstad, redaktør*> Overgrep- og voldtekter er så veldig vanskelig å bevise fordi sakene ofte ender opp med å bare være ord mot ord, men hva hvis du ikke en gang har ordene?Her er to forslag til strakstiltak: ta ofrene på alvor ved å vektlegge andre former for kommunikasjon enn tale, og gi dem … Les videre

Funksjonshemmedes rettigheter i de nye globale målene?
ØSK-rettigheter / CSR / bedrifter og menneskerettigheter / FN / Funksjonshemmedes rettigheter / Miljø

Funksjonshemmedes rettigheter i de nye globale målene?

<Av Trine Riis-Hansen, seniorrådgiver Atlas-alliansen> Under FNs Generalforsamling i september vedtok medlemsstatene 17 nye globale mål for bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjempelse. Disse målene som skal gjelde fra 2016-2030 vil altså erstatte de nåværende Tusenårsmålene. Rammeverket omfatter tre dimensjoner; økonomisk, miljømessig og sosialt. Dette er første gang vi ser en slik helhetlig tilnærming til fattigdom, miljøutfordringene … Les videre

Frihetsberøvelse uten dom
Funksjonshemmedes rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering / Norge / Rettssikkerhet

Frihetsberøvelse uten dom

<Av Jens Petter Gitlesen, Forbundsleder, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)> Det skal mye til for myndighetene å frata voksnes selvbestemmelse, uavhengig av hvor uheldige en måtte mene at den enkeltes valg er. Stort sett er slik myndighetsutøvelse tillagt domstolene gjennom straffeloven. Mennesker med utviklingshemning fratas derimot sin selvbestemmelse av enkeltpersoner, uten involvering av domstolene. De … Les videre

Equal legal capacity for all?
Funksjonshemmedes rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering

Equal legal capacity for all?

<Written by Janos Fiala-Butora, S.J.D. candidate, Harvard Law School> Article 12 is one of the most controversial provisions of the Convention on the Rights of Persons with disabilities. It requires states to recognize that persons with disabilities enjoy legal capacity on an equal basis with others. In other words, every person should have the right … Les videre