Traveling Back in Time: Unlocking World War II Historical Records
English articles / FN / Historie

Traveling Back in Time: Unlocking World War II Historical Records

<By Kiki A. Japutra, Editor/Redaktør> Today, the International Criminal Court (ICC) officially announced the publication of approximately 22,000 pages of United Nations War Crimes Commission (UNWCC) documents dated between 1943 and 1949 in the ICC Legal Tools Database. The UN Archive initially listed the documents as confidential materials and only a handful of researchers with … Les videre

Menneskerettighetene som den globale sivilisasjons veimerke
FN / Historie

Menneskerettighetene som den globale sivilisasjons veimerke

<Av Asbjørn Eide, professor emeritus, seniorforsker og tidligere FN-ekspert> Jeg hilser med stor tilfredshet etableringen av denne menneskerettighetsbloggen. Det er oppmuntrende at denne gruppen av unge, engasjerte mennesker fra ulike deler av verden har gått sammen for å spre kunnskapen om, og forståelsen av, det som kanskje er det aller viktigste produkt i den globale sivilisasjon: … Les videre