Har menneskerettighetsbevegelsen mistet sin futt?
ØSK-rettigheter / Historie / Menneskerettigheter / Menneskerettighetsforkjempere / SP-rettigheter

Har menneskerettighetsbevegelsen mistet sin futt?

<av Espen Lütken, redaktør i MRbloggen> The Rule of Law Index (rettsikkerhetsindeksen) viser en bekymringsverdig trend som bør få røde lamper til å lyse i regjeringens korridorer – ivaretagelsen av menneskerettighetene faller jevnt over hele verden, inklusivt her hjemme. Verdens mest omfattende rapport på rettsikkerhet ble publisert i januar. Den tar for seg en rekke indikatorer … Les videre

Menneskerettighetene er ikke rent sekulære
Historie / Religionsfrihet

Menneskerettighetene er ikke rent sekulære

<Av Andreas H. Hvidsten, universitetslektor Institutt for statsvitenskap, UiO> Det er vanlig å tenke på menneskerettigheter som sekulære. Denne tankegangen kan kort skisseres slik: menneskerettighetene sikrer tros- og religionsfrihet – og dermed en trygg politisk ramme for trosutøvelse – men disse rettighetene er i seg selv teologisk nøytrale og favoriserer ikke noen spesiell form for … Les videre

Båten er full!
Asylsøkere / Flyktninger / Historie / Inkludering / Likestilling og ikke-diskriminering / Norge

Båten er full!

<Av Anton Steen, professor, Institutt for statsvitenskap, UiO > ’Das boot ist voll’ erklærte presidenten i det nøytrale Sveits i 1942. Grensen ble stengt for jøder på flukt fra nazismen i Tyskland, med fatale konsekvenser. Jødene ble oppfattet som en trussel mot nasjonal identitet og en økonomisk byrde, mens ‘genuine flyktninger’ med ‘riktig’ bakgrunn slapp inn. … Les videre

«Vi har ingen fiender»
Asylsøkere / Flyktninger / Historie / Krig/konflikt / Menneskerettigheter / Norge

«Vi har ingen fiender»

 Til minne om Løytnant Ånund Tveit 07.03.1895 – 09.05.1944 <Skrevet av Tonje Hellevig, redaktør> «Vi har ingen fiender» er en setning jeg vil huske på, og en setning som stadig kommer til meg når jeg arbeider med menneskerettigheter og humanitære spørsmål. Jeg er stolt av å ha en oldefar som har uttalt dette, etter å … Les videre

Hvor kommer egentlig menneskerettighetene fra?
FN / Forskning / Historie / Menneskerettigheter

Hvor kommer egentlig menneskerettighetene fra?

<Av Helge Årsheim, doktorgradsstipendiat ved det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo> Ny forskning setter menneskerettighetene under lupen. Da historikeren Samuel Moyn i 2010 ga ut boken The Last Utopia – Human Rights in History kom han med flere oppsiktsvekkende påstander om forskningen om menneskerettighetenes opprinnelse, innhold og påvirkningskraft. Moyns viktigste skyteskive var kollegaer innenfor historiefaget, … Les videre

Menneskerettsundervisning i Norge
FN / Forskning / Grunnloven / Historie / Norge / Utdanning

Menneskerettsundervisning i Norge

<Skrevet av Stener Ekern, Førsteamanuensis, Norsk senter for menneskerettigheter> 13. mai fikk Norges grunnlov en ny paragraf 109 som slår fast at utdanning skal fremme respekt for demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. I oktober inviterte Kunnskapsdepartementet til en konferanse om spørsmålet ”hvilken kompetanse trenger de som møter barn, unge og voksne i utdanningen?”. Som representant for Senter for menneskerettigheter … Les videre

Det norske Holocaust
Folkemord / Historie / Minoriteter

Det norske Holocaust

<av Ervin Kohn, styreleder og forstander i Det mosaiske trossamfunn (DMT), og fungerende nestleder i Antirasistisk Senter> Denne appellen ble holdt ved Akershus festning på Holocaustdagen 27. januar 2014. Deres Majestet, stortingspresident, statsråd, eksellenser, kjære venner, 772 norske jøder, de aller fleste jødiske nordmenn, ble arrestert, fanget og deportert herfra for mer enn 70 år … Les videre