Høykommissæren har taust blitt utelukket
FN / Norge / Asylsøkere / Europa / Flyktninger / Menneskerettigheter

Høykommissæren har taust blitt utelukket

  <Skrevet av Espen Lutken> En gang i tiden var FNs Høykommissær for Flyktninger en autoritet med direkte innflytelse på norsk asylpolitikk. Nå er den redusert til en stemme blant et hav av andre stemmer. Hva skjedde? Da Norge signerte FNs flyktningkonvensjon i 1952 hadde vi vår egen krigshistorie sterkt i minne. Internasjonalt samarbeid og … Les videre

Å velge bort atomvåpen
atomvåpen / Europa / FN / Norge / Uncategorized

Å velge bort atomvåpen

<Skrevet av: Anne Marte Skaland, Organisasjonssekretær i Norske leger mot atomvåpen.> Utviklingen av regler i krig har vært en viktig del av vår sivilisasjonsprosess. I antikkens Hellas og Roma ble det innført forbud mot å forgifte brønner. I nyere tid har vi fått påbud om å behandle krigsfanger humant og forbud mot en rekke inhumane … Les videre

Menneskerettigheter i Marokko påvirker folkerett i Vest-Sahara og Syria
Afrika / CSR / bedrifter og menneskerettigheter / FN / Frankrike / Krig/konflikt

Menneskerettigheter i Marokko påvirker folkerett i Vest-Sahara og Syria

<Av Marie F. Palm, redaktør> I august 2016 brøt Marokko FNs våpenhvileavtale fra 1991 mellom Marokko og den demokratiske republikken Vest-Sahara ved å flytte sine styrker. En gjenopptagelse av FN-sporet er den eneste løsningen, og vil ha positive effekter for folkeretten og menneskerettigheter i flere land. Vest-Sahara, Afrikas siste koloni, har vært okkupert av Marokko … Les videre

Hvem sitt handlingsrom er det regjeringa ønsker å beskytte?
ØSK-rettigheter / Barns rettigheter / Demokrati / FN / Funksjonshemmedes rettigheter / Norge

Hvem sitt handlingsrom er det regjeringa ønsker å beskytte?

<Av Kjersti Skarstad, redaktør, doktorgradsstipendiat i statsvitenskap> Regjeringa velger å forhindre norske borgere i å klage inn staten for menneskerettighetsbrudd under tre sentrale menneskerettskonvensjoner. Norge skal jobbe aktivt for menneskerettighetene, men må beskytte sitt politiske, og dermed sitt demokratiske, handlingsrom, hevder de. Argumentasjonen bygger i beste fall på en feiloppfatning av hvordan det internasjonale menneskerettighetssystemet … Les videre

Funksjonshemmedes rettigheter i de nye globale målene?
ØSK-rettigheter / CSR / bedrifter og menneskerettigheter / FN / Funksjonshemmedes rettigheter / Miljø

Funksjonshemmedes rettigheter i de nye globale målene?

<Av Trine Riis-Hansen, seniorrådgiver Atlas-alliansen> Under FNs Generalforsamling i september vedtok medlemsstatene 17 nye globale mål for bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjempelse. Disse målene som skal gjelde fra 2016-2030 vil altså erstatte de nåværende Tusenårsmålene. Rammeverket omfatter tre dimensjoner; økonomisk, miljømessig og sosialt. Dette er første gang vi ser en slik helhetlig tilnærming til fattigdom, miljøutfordringene … Les videre

Menneskerettigheter i de nye bærekraftsmålene – til hvilken pris?
FN / Menneskerettigheter

Menneskerettigheter i de nye bærekraftsmålene – til hvilken pris?

Fattigdomsbekjempelse uten empowerment er ikke bærekraftig. Full sysselsetting uten arbeiderrettigheter kan ikke være mer enn et løfte om utnyttelse og slaveri. Likestilling uten kvinners rettigheter er helt utenkelig. Logikken bak menneskerettigheter i bærekraftig utvikling er uunngåelig. I den nye utviklingsagendaen, Post 2015, er menneskerettigheter godt integrert, men hvordan kan vi sikre at de faktisk blir … Les videre

Hvor kommer egentlig menneskerettighetene fra?
FN / Forskning / Historie / Menneskerettigheter

Hvor kommer egentlig menneskerettighetene fra?

<Av Helge Årsheim, doktorgradsstipendiat ved det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo> Ny forskning setter menneskerettighetene under lupen. Da historikeren Samuel Moyn i 2010 ga ut boken The Last Utopia – Human Rights in History kom han med flere oppsiktsvekkende påstander om forskningen om menneskerettighetenes opprinnelse, innhold og påvirkningskraft. Moyns viktigste skyteskive var kollegaer innenfor historiefaget, … Les videre