Om bloggen

English Version

Formålet med menneskerettighetsbloggen er å øke kunnskapen og engasjementet om menneskerettigheter i Norge.

Den norske samfunnsdebatten preges ofte av uvitenhet om hva menneskerettigheter er. Samtidig finnes det mye informasjon og forskning om menneskerettigheter, men denne er ikke tilgjengelig for folk flest. Dette ønsker MRbloggen å gjøre noe med. Blogginnleggene er derfor basert på faglig kunnskap som formidles på en engasjerende og lett tilgjengelig måte.

Bloggen driftes av fem redaktører, og det er åpent for alle å sende inn innlegg.

Menneskerettighetsbloggen ble opprettet i juni 2013 etter et initiativ fra Kjersti Skarstad. Bloggen er institusjonelt uavhengig.