ØSK-rettigheter / Historie / Menneskerettigheter / Menneskerettighetsforkjempere / SP-rettigheter

Har menneskerettighetsbevegelsen mistet sin futt?

Espen Lütken. Foto: Privat

<av Espen Lütken, redaktør i MRbloggen> The Rule of Law Index (rettsikkerhetsindeksen) viser en bekymringsverdig trend som bør få røde lamper til å lyse i regjeringens korridorer – ivaretagelsen av menneskerettighetene faller jevnt over hele verden, inklusivt her hjemme.

Verdens mest omfattende rapport på rettsikkerhet ble publisert i januar. Den tar for seg en rekke indikatorer på rettsikkerhet, med fundamentale rettigheter som en av åtte.

Med fundamentale rettigheter menes enkeltpersoners tilgang til juridisk representasjon, et rettsvesen og mulighet til en rettferdig saksgang for å ivareta eget liv og sikkerhet, ytrings-, tro- og religionsfrihet, privatliv, forsamlings- og organisasjonsrett, fravær av diskriminering, samt grunnleggende arbeidsrettigheter som rett til fagforeningsforhandlinger og forbud mot barne – og tvangsarbeid. 

I rapportens nesten 200 sider er det en trend som markerer seg– nemlig at fundamentale menneskerettigheter blir svekket verden over.  Kanskje mest overraskende er at kategorien EU, EFTA & Nord-Amerika er den som faller mest, hvor hele 18 av 24 land får lavere score i 2017 enn i 2016. I verden som helhet faller hele 71 av 113 land på indeksen.

Både rettsikkerhet som helhet og fundamentale rettigheter spesifikt er på nedadgående trend i verdens mest utviklede land (se tabell nedenfor). Lysglimtet i rapporten er at befolkningen i utviklingsland har fått styrket sin rettssikkerhet. Menneskerettighetene mer generelt går det verre for derimot.

Foto: World Justice Project (WJP). Rule of Law Index 2018. *1

Det er viktig å ta en litt grundigere kikk på de fire nordiske landene (Island blir ikke vurdert i indeksen). Som gruppe topper vi tabellen med topp fire i både rettsikkerhet og fundamentale rettigheter, og som gruppe trosser vi den negative trenden med å forsterke vår rettssikkerhet fra 2016 til 2018 (Norge, Finland og Danmark har alle forbedret sin rettssikkerhet, mens Sverige ligger stabilt).

Når det kommer til trenden for fundamentale rettigheter derimot, ser bildet helt forskjellig ut. Her har alle fire land i Norden forverret sin score fra 2016 uten unntak.

The big picture

Selv om det kan være vanskelig å peke på en eller to spesifikke grunner til denne utviklingen, mener i Professor Moyn i rettsvitenskap og historie fra Yale University at «alle tegn viser en krise, ikke bare for menneskerettighetene, men for menneskerettighetsbevegelsen».2 Videre mener han at i mange land har de fundamentale rettighetene mistet terreng som del av reaksjonene på en globalisert økonomi hvor de rikeste vinner, men at menneskerettighetsbevegelsen ikke har befattet seg historisk sett med å navngi eller henge ut ulikhet.

Grafen viser at fundamentale rettigheter (den fjerde søylen i histogrammet) faller mest. I tillegg har ikke et eneste land statistisk signifikant økning (de mørkeblå stiplede linjene). FOTO: WJP *4

De avsluttende ordene i rapporten er et sitat fra FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, som er selve grunndokumentet for det internasjonale menneskerettighetsarbeidet.  Der står det at: «enhver har krav på alle de rettigheter…uten forskjell av noen art, f. eks på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold».3

Når man ser på utviklingen til fundamentale rettigheter gjennom denne lensen kan man også se hvor mye det er som står for spill. Vi kan aldri ta menneskerettighetene vi har kjempet så mye for, for gitt.

Det faktum at det har gått nedover i alle de nordiske landene og i vesten som helhet peker på en større trend. Nasjonalismen som har båret frem Viktor Orban til makt i Ungarn, Donald Trumps angrep på media i USA, direkte krenkelser av abortrettigheter i Polen, og Norges egen bemøtelse av tusenvis av dødsfall i Middelhavet med å stenge grensene, er ikke særskilte hendelser. Dette er tegn på en verden der sikkerhetsspørsmål og økonomi i stadig større grad kan trumfe menneskerettigheter. Og det er en urovekkende tanke.

Kilder:

  1. World Justice Project. Rule of Law Index, side 26 https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP_ROLI_2017-18_Online-Edition_0.pdf
  2. The Guardian, https://www.theguardian.com/inequality/2018/jan/31/human-rights-new-rule-of-law-index-reveals-global-fall-basic-justice)
  3. Artikkel 2, FNs menneskerettighetserklæring. https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter
  4. World Justice Project. Rule of Law Index, side 32 https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP_ROLI_2017-18_Online-Edition_0.pdf

 

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s