Norge

Valg 2017 – Arbeiderpartiets innlegg til MRbloggen

11. september 2017 er det Stortingsvalg. 11. september skal du bestemme hvilken politikk du mener er riktig å følge de neste fire årene. MRbloggen har bedt alle partier som stiller til valg om å skrive om et tema innenfor menneskerettigheter som opptar partiet. Her er Arbeiderpartiets bidrag. 

Hilsen redaktørene

< av Odd-Inge Kvalheim, Internasjonal Sekretær>

Odd-Inge Kvalheim. Foto: privat

Arbeiderpartiet ser mangfold som en viktig ressurs i globaliseringens tidsalder. Vi vil kjempe for åpne, tolerante og inkluderende samfunn, hvor alle har samme rettigheter, plikter og muligheter uavhengig av bakgrunn, kjønn og religiøs tilhørighet.

Internasjonalt ser vi nå at viktige verdier og rettigheter er under press, herunder likestilling, arbeidstakerrettigheter, ytringsfrihet og trosfrihet. Arbeidet for å fremme frihet, demokrati, kvinners rettigheter og de universelle menneskerettighetene er fortsatt en prioritert oppgave for Arbeiderpartiet.

Norge må gå i bresjen for å danne koalisjoner med likesinnede land og organisasjoner for å hegne om og styrke rettigheter og internasjonale standarder. Vi vil arbeide aktivt for å opprettholde et sterkt institusjonelt system, med FN som kjerne, for å overvåke og sikre etterlevelse av de grunnleggende menneskerettigheter globalt.

Sosialdemokratiske verdier setter kampen mot fattigdom som en prioritert oppgave. Vår utviklingspolitikk skal bidra til at fattige i utviklingsland får realisert sine økonomiske og sosiale rettigheter. I takt med økende internasjonal konkurranse og økonomisk vekst i mange utviklingsland, må Norge også bidra til at internasjonale arbeidstakerrettigheter blir styrket.

Det mest omfattende mønster av diskriminering og undertrykking globalt er av kvinner. Diskriminering og undertrykking av kvinner må fremdeles bekjempes. Også budsjettene til FN og internasjonale organisasjoner som jobber for kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter kuttes, Arbeiderpartiet vil at Norge går i bresjen for et samarbeid med andre land for å sikre ressursene til disse organisasjonene.

Vi vil styrke kvinners økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle rettigheter, herunder utdanning, arbeid, helse og reproduktive rettigheter, samt kvinners deltakelse i fredsforhandlinger og i forsoningstiltak, i ledelse av samfunnsinstitusjoner og i beslutningsprosesser. Kampen mot kvinnediskriminering bør være en sentral prioritet i utenriks-, sikkerhets- og utviklingspolitikken.

I tilknytning til humanitære kriser, økt migrasjon og strøm av flyktninger i verden, ser vi at omfanget av organisert kriminalisert som utnytter disse menneskene øker. Arbeiderpartiet går inn for at Norge tar et internasjonalt ansvar for å styrke arbeidet mot menneskehandel.

Vi vil forsvare og fremme de universelle menneskerettighetene, og en verden fri fra forfølgelse, tortur og dødsstraff. Vi vil arbeide internasjonalt for å bekjempe diskriminering basert på seksuell legning.

Vi vil styrke innsatsen for å sikre barns rettigheter. Det er en prioritert oppgave å fremme rettighetene til barn med fysisk og psykisk utviklingshemminger, bekjempe diskriminering, og arbeide for å gi dem tilgang til utdanning.

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s