Norge / Rettssikkerhet / Statsborgerskap / statsløse

Terskelen for å frata statsborgerskap bør være høyere

Gunnar_web

Gunnar M. Ekeløve-Slydal. Foto: Den Norske Helsingforskomité

<av Gunnar M. Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær i Den Norske Helsingforskomité>

Den siste tiden har det vært intens debatt om tilbakekall av statsborgerskap.

Grunnen til at debatten har oppstått er at Regjeringen har gitt UDI i oppdrag å granske flere saker. Noen av beslutningene til UDI/UNE har skapt sterke reaksjoner.

Det er fremmet forslag om at tilbakekall bare kan skje ved dom, at det må innføres foreldelsesfrist og at barn ikke skal miste statsborgerskapet på grunn av foreldres lovbrudd. Stortinget vurderer lovendringer.

Familie på 12 fratatt statsborgerskapet

Oslo Tingrett fant i en dom av 13. mars at det er sannsynlighetsovervekt for at Mahad Abib Mahamud har gitt uriktige opplysninger i sin sak. Statsborgerskapet hans kan derfor tilbakekalles. Han kom til Norge i 2000 og fikk statsborgerskap i 2008.

Mahamud sier at han er fra Somalia, mens norske myndigheter mener at han er fra Djibouti. Myndighetene i Djibouti benekter imidlertid at Muhamud har statsborgerskap der. Han er derfor etter alt å dømme blitt statsløs. Mahamud har opplyst at han vil anke dommen.

En annen sak viser hvordan påstand om uriktige opplysninger langt tilbake i tid kan ramme en hel familie. 27. februar meldte Aftenposten at en familie på 12 mister statsborgerskapet etter 27 år i Norge.

Foreldrene påstod at de var statsløse palestinere, mens UDI er kommet frem til at de er jordanske. Norsk statsborgerskap ble innvilget i 1997. Sommeren 2016 kom melding fra UDI om at hele familien, hvorav syv er født i Norge, mister statsborgerskapet. UNE behandler anken.

Høy terskel

4949837932_8c9b7ec4a3_o

Foto: Flickr / Martha Dear

Fra et menneskerettslig ståsted er rettssikker behandling, forholdsmessighet og å unngå at barn blir skadelidende viktige hensyn i slike saker. Norge må også ta hensyn til en folkerettslig norm om å bidra til å bekjempe statsløshet.

For Helsingforskomitéen er utgangspunktet at terskelen for å tilbakekalle statsborgerskap bør være høy. Hovedregelen må være at det gjøres en grundig vurdering før en person får statsborgerskap. Kontrollen bør da være nøye slik at muligheten for å jukse er liten.

Klart menneskerettslig vern

Det menneskerettslige vernet om statsborgerskap er robust. Verdenserklæringen sier at «enhver har rett til et statsborgerskap» og «ingen skal vilkårlig berøves sitt statsborgerskap» (artikkel 15). Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter gir «ethvert barn … rett til å erverve et statsborgerskap» (artikkel 24(3)). FNs konvensjon om barnets rettigheter har en lignende bestemmelse (artikkel 7).

Norge er dessuten bundet av to FN-konvensjoner og én Europarådskonvensjon om statsborgerskap. Utgangspunktet i disse er at å frata en person statsborgerskap er et alvorlig inngrep som bare bør skje unntaksvis. Det fører til tap av rettigheter, og kan ha alvorlige konsekvenser for personens familie. Det er særlig alvorlig når det fører til statsløshet.

Ifølge Den europeiske konvensjonen om nasjonalitet skal «statsløshet … unngås» (artikkel 4(b)). Unntak er hvis statsborgerskapet ble ervervet «ved hjelp av svikaktig fremferd, falske opplysninger eller fortielse av relevante fakta vedrørende søkeren» (artikkel 7(3)).

Kravene til unntak er strengt formulert. Tilbakekall bør derfor bare skje ved dom, og ikke ved forvaltningsvedtak av UDI/UNE. Fratak av statsborgerskap er et inngrep med så store konsekvenser at det bare må skje etter grundig vurdering av om det er et forholdsmessig tiltak. Det vil i mange saker være sterk uenighet om fakta. Hensynet til å unngå statsløshet må også veie tungt. Dette er vurderinger en domstol best kan foreta, etter muntlig høring og kontradiksjon.

Statsløshet har alvorlige konsekvenser

Det finnes om lag 12 millioner statsløse i verden i dag. I de områdene hvor Helsingforskomitéen har mye av sin virksomhet – i det tidligere Sovjet og Øst- og Sentral-Europa – ble tusenvis av mennesker statsløse på 1990-tallet da gamle stater gikk i oppløsning og nye ble til. Vi har sett hva det kan føre til for enkeltpersoner. Hjemløshet og et liv på flukt blir ofte resultatet.

Folkeretten reflekterer langt på vei konsensus blant statene om å bekjempe statsløshet. Den lar tvilen komme den som risikerer statsløshet til gode. Og den er ment å hjelpe den statsløse til å erverve statsborgerskap. Men mange stater følger ikke opp sine forpliktelser.

Bør innføre foreldelsesfrist

Vi mener dette bildet bør prege Norges holdning til hvordan myndighetene vurderer saker om tilbakekall av statsborgerskap. Stortinget bør blant annet sette en foreldelsesfrist for tilbakekall. En slik frist vil fungere som en konkretisering av forholdsmessigheten. På et eller annet tidspunkt bør vi konkludere med at de negative konsekvensene av tilbakekall og utvisning blir for store. Det beste er at lovgiver definerer en slik grense. Det vil virke avklarende.

Det er også gode grunner til å endre dagens praksis med at barna kan miste sitt statsborgerskap fordi foreldrene gjør det. Regjeringen sier at vi «aldri skal premiere juksere». Men å tilbakekalle statsborgerskap fra barn er i realiteten å «straffe» uskyldige.

Norsk praksis med tilbakekall representerer kanskje ikke et klart brudd på menneskerettighetene, men beveger seg nær en grense. Menneskerettighetene stiller dessuten bare minstekrav. Vi må uansett utøve godt skjønn og bruke sunn fornuft.

—-

Anti-rasistisk senter, Helsingforskomitéen, Jussbuss og NOAS har skrevet brev til Stortingets kommunal- og forvaltningskomité med flere synspunkter og argumenter.

6 tanker om “Terskelen for å frata statsborgerskap bør være høyere

 1. Jeg er så helt enig med deg Gunnar. Det er en umenneskelig behandling av sakesløse mennesker som har bodd i årevis i Norge, arbeidet og betalt sin skatt, ikke har gjort kriminelle handlinger, osv. Skal man ikke ta menneskelige hensyn, selv om en person – om så skulle være – har gitt opplysninger som ikke helt stemmer, skal dette straffes på en hel familie, barn som er født i Norge, og er norsk som noen ?

  Liker

  • Man blir da ikke norsk bare fordi man er født i Norge. Hvis to pakistanere får barn i Norge, så får vi tre pakistanere. Hvis jeg flytter til Etiopia nå, så er jeg fortsatt nordmann, å flytte forandrer ingenting. Hvis to nordmenn får barn, da får vi en ny nordmann, Reglene er ganske enkle. Men du får gråte du, og bekymre deg for alle de stakkars, stakkars, utlendingene som først ødelgger sine egne land totalt også kommer hit til oss for å få hjelp.. Jeg gråter for landet vårt, våre barn og alt jeg holder kjært.

   Liker

  • Ikke har gjort kriminelle handlinger? De første de gjorde når de kom hit, var å lyve oss midt i ansiktet. Det andre de gjorde, var å misbruke NAV, alle våre systemer og våre mindreårige døtre. Fortell meg mer om de stakkars, stakkars utlendingene som aldri har gjort noe galt.

   Og en ting til, født i Norge og er norsk som noen? Det du sier her, er at jeg er helt lik en afrikaner. Jeg er en nordmann, født i Norge av norske foreldre. Min familie har vært her i 1000 år nå og du våger å sammenligne meg og mine med afrikanere!?? Min familie sloss og drepte folk under 2. verdenskrig så idioter som deg kunne leve trygt i Norge. Og du sammenligner meg med afrikanere????? Du bør lukke munnen, ignoransen din tyter ut.

   Liker

 2. Hvordan er det med nordmenns menneskerettigheter? Har vi noen rettigheter i det hele tatt lenger? Vi har fått endel nye rettigheter, retten til å leve i frykt, retten til å tvinges å se på at vårt kjære land ødelegges totalt, retten til at våre 12 år gamle døtre gruppevoldtas av mennesker som kom hit for å få vår hjelp, retten til å ikke lenger kunne gå på en forbannet matbutikk å handel mat uten frykt for å bli slaktet av utlendinger som kom hit for å få vår hjelp.

  Fortell meg mer om menneskerettigheter og utlendingene vi MÅ hjelpe. Når får vi hjelp? Hjelp til å beskytte oss mot folkene som kom hit for å få vår hjelp. Terskelen for å frata statsborgerskap bør være mye, mye lavere. For å beskytte befolkningen.

  Liker

 3. Ja, fortell meg mer om menneskerettigheter. Fortell gjerne hva slags rettigheter en nordmann har i Norge nå om dagen. Det første denne karen gjorde når han kom til Norge, var å lyve oss midt i ansiktet. Og nå skal vi synes synd på han og gi han NAV-penger og statsborgerskap i Norge resten av livet? I en rettferdig verden hadde svinet blitt sendt til afrika i en boks. De kommer hit og ber om hjelp, vi hjelper dem og dette er takken vi får? Først lyver de også starter de rettssaker for å slippe unna løgnen? De klarer ikke engang å oppgi sitt eget navn og alder uten å lyve for svarte helvete! Man kan jo aldri stole ett eneste ord de sier, fordi de lyver hele jævla tiden. Forbannede kjeltringer, få de ut raskest mulig alle sammen. Det er på tide å reise hjem, ferien deres er over. De har fått nok NAV-penger, gratis leiligheter og gratis mat. Jævla snyltere, svin!

  Liker

 4. Det er en skrivefeil her, du skrev «terskelen bør være høyere», jeg går utifra at du mente lavere? Ikke bare må terskelen være mye lavere, men vi må ha en prøvetid på statsborgerskap. Slik det er nå, så kan hvem som helst reise til Norge og få statsborgerskap. Og når de da bryter norsk lov, så kan vi ikke kaste dem ut fordi vi kan ikke kaste ut norske statsborgere. Vi gir kriminelle et frikort. Når de først har fått det statsborgerskapet/frikortet, så kan de gjør hva de vil fordi de vet at de ikke kan bli kastet ut av landet.

  Dette er selvfølgelig håpløst, jeg aner ikke hvordan det har blitt slik. Dette er ting man forventer å se i en tegneserie. Man slipper ikke inn hvem som helst i landet og gir de statsborgerskap, det er derfor vi har egne land og grenser. Terskelen bør være at du mister statsborgerskapet og alt når du bryter loven og du blir plassert på et fly og sendt ut av landet. Og du får selvfølgelig innreiseforbud på livstid. Da har vi kontroll og det er veldig enkelt å gjennomføre. Mye enklere enn slik systemet er nå. Slik det er nå, så vet vi at tusenvis av tungt kriminelle utlendinger reker rundt i landet vårt, fordi vi ikke klarer å kaste dem ut. Vi har bundet våre egne hender, det er det kun idioter som gjør.

  Liker

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s