Kvinners rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering / Menneskerettigheter

Vold mot kvinner kan også være hatkriminalitet

Vold mot kvinner er fortsatt et sosialt problem av globale proporsjoner. En rapport fra Verdens Helseorganisasjon anslår at 35 prosent av alle kvinner i verden opplever eller har opplevd fysisk eller seksuell vold fra sin nåværende eller tidligere partner.

Forsker Mark Walters argumenterer for at hvis vold mot kvinner ville blitt ansett som hatkriminalitet, ville det bidratt til å stille flere forbrytere til ansvar, og bygget ned fordommer og negative holdninger mot kvinner.

lpsshoot2-25-mark

Dr Mark Walters

Vold som rammer kvinner fordi de er kvinner

Det uforholdsmessige antallet seksuelle overgrep som begås mot kvinner betyr at kjønn er en risikofaktor for vold. Dette er ikke noe nytt. Seksuell vold har lenge blitt beskrevet som handlinger som har som formål å underordne kvinner, samtidig som voldshandlingen gir uttrykk for det mannsdominerte sosiale hierarkiet.

Til tross for at vold mot kvinner er basert på undertrykkelse av det kvinnelige kjønn, har forskning rundt fenomenet vært løsrevet fra et annet aktuelt tema – hatkriminalitet. Dette er en merkbar unnlatelse da vold mot kvinner som regel rammer kvinner nettopp fordi de er kvinner.

Det er flere som uttrykker seg hatefullt mot enhver kvinne som representerer en trussel mot vårt mannsdominerte samfunn. Netthets mot kvinnelige samfunnsdebattanter er ett eksempel. Men det er ikke bare netthets som viser hvordan fordommer mot det kvinnelige kjønn er til stede i mange krenkelser som begås mot kvinner. Det finnes tusenvis av eksempler på overgrep mot kvinner. Av disse kan nevnes buss-voldtekten i India, seksuell trakassering under nyttårsfeiringen i Köln, seksuell trakassering av kvinnelige polititjenestemenn, og voldtekten av Andrea Voll Vodum i Hemsedal. Eksemplene er så mange at det er vanskelig å plukke ut noen få. Slike hendelser har en fryktinngytende effekt for andre kvinner. Voldtekt, og andre overgrep mot kvinner, er ment å påføre kvinner en følelse av konstant redsel, på samme måte som vold mot homofile, religiøse og etniske minoriteter bidrar til å ”sette dem på plass”.

Risikoen for seksuell vold, og andre former for kjønnsbasert vold, øker ved at det er en konstant faktor, i en mer eller mindre alvorlig form i livet til enhver kvinne. Det er derfor ikke overraskende at seksuell vold kan ha alvorlige fysiske, emosjonelle og sosiale konsekvenser for de som rammes av det.

På mange måter, er de emosjonelle skadene til ofre av voldtekt sammenlignbare med ofre for hatkriminalitet. Forskning fra England og USA viser at ofre for hatkriminalitet har større risiko for å oppleve emosjonelle utfordringer, som angst og depresjon, lang tid etter overgrepet. Traumene forårsaket av hatkriminalitet kan forklares med at slike handlinger angriper offerets identitet. Enhver hatefull handling innebærer en symbolsk beskjed til både offeret og andre som ligner offeret. Handlingen uttrykker hat mot offerets identitet, og bidrar til å underkjenne offerets verdi i samfunnet, og verdien til gruppen som offeret tilhører.

Hvorfor vold mot kvinner bør defineres som hatkriminalitet

Selv om vold mot kvinner har mange likhetstrekk med hatkriminalitet, betyr ikke det at vold mot kvinner bør defineres som hatkriminalitet. Formålet med straff for hatkriminalitet er å beskytte de gruppene som historisk sett har opplevd et betydelig antall målrettede krenkelser. Loven brukes for å anerkjenne de betydelige skadene slike krenkelser påfører offeret og gruppen offeret tilhører.

Eksisterende lovgivning mot seksuell vold har ennå ikke bidratt til å få ned de høye voldtektstallene eller endre negative holdninger mot voldtektsofre. Det er sannsynlig at myter om voldtekt, og aksepten av disse mytene, fortsatt hindrer effektiv straffeforfølgelse av forbryterne. Eksempler på myter om voldtekt er blant annet at ”hun var delvis skyldig fordi hun drakk for mye/flørtet/var utfordrende kledd/gikk hjem alene mv, at ”hun har ingen synlige skader som kan vise at hun fysisk kjempet imot”, og ”at hun var sikkert med på det fordi hun tidligere har hatt mange seksualpartnere”.

Hvis voldtekt anses som hatkriminalitet, kan flere tilfeller av voldtekt bli anerkjent som noe mer enn seksuelle overgrep. De kan også anerkjennes som handlinger som er motivert ut fra fordommer mot kvinner, og som har som formål å undertrykke, underordne og kontrollere kvinner. En slik endring kan bidra til å forminske det antatte ”ansvaret” ofre har ved å skifte fokuset fra offeret til forbryteren. For eksempel, hvis det er snakk om voldtekt begått av en nærstående, så kan politi og påtalemyndighet mene at det er vanskelig å føre bevis for manglende samtykke. Hvis politi og påtalemyndighet heller fokuserte på forbryteren og hans motiver, kunne rettssystemet blitt mindre fokusert på offeret og dennes relasjon til forbryteren. Ett viktig steg er å skille sex fra voldtekt, og bryte myten om at voldtekt er en handling motivert av seksuell lyst.

Walters mener at for at voldtekt, eller andre former for vold mot kvinner, skal kunne anses som hatkriminalitet, må det finnes bevis for fordomsfulle holdninger mot kvinner.

Myndighetene har sviktet å anerkjenne at vold mot kvinner er motivert av fordommer og negative stereotypier. Dette sender feil beskjed om at vold mot kvinner ikke har noe med kjønn å gjøre. En slik beskjed gir næring til det kvinnehatende synet på at kvinner er delvis skyld i at de er ofre for vold.

*Innlegget er oversatt og forkortet av redaktør Kristel Jüriloo. Originalinnlegget er publisert på nettsiden til International Network for Hate Studies og på LSE British Politics and Policy Blog.

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s