Funksjonshemmedes rettigheter / Menneskerettigheter

Kirkenes verdensråd engasjerer seg i funksjonshemming og menneskerettigheter

<av Inger Marie Lid, Teolog, Ph.d. Førsteamanuensis, Fakultet for helsefag , HiOA>

26498671015_123eabc14e_z.jpg

Inger Marie Lid. Foto: HiOA

Kirkene har langt på vei oversett menneskerettighetsdimensjonen

I kristen teologi forstås livet som gitt og ikke som noe en selv er ansvarlig for at skal lykkes. Dette perspektivet er fruktbart i møte med de ofte tvetydige livserfaringer som forbindes med variasjoner i funksjonsevne og sårbarhet som livsvilkår.

Dessverre har kirkene langt på vei oversett menneskerettighetsdimensjonen, at mennesker med funksjonsnedsettelser ikke bare trenger omsorg og støtte, men også rettigheter og anerkjennelse som likeverdige medborgere.

Nytt teologisk dokument – The Gift of being

Kirkenes verdensråds (KV) sentralkomité møttes i Trondheim i juni 2016. Her sluttet de seg til et dokument som er utarbeidet av nettverket Evangelical Disability Advocate Network (EDAN). Dokumentet har fått tittelen «The Gift of Being», og er en oppfølging av arbeidet med funksjonshemming som har pågått siden 1970-tallet. En av veteranene i dette arbeidet er Dr.Samuel Kabue. Han var også med på å skrive KV-dokumentet «A church of all and for all»,som ble vedtatt i 2003.

«The Gift of being» legger seg tett opp til CRPD i forståelsen av funksjonshemming, likeverd og deltakelse. Dette innebærer en styrking av menneskerettighetsdimensjonen. Samtidig er det et eksplisitt teologisk dokument som tar på alvor de problemene mennesker med funksjonsnedsettelse har møtt i kirkene. Her er det to tema jeg vil trekke frem som særlig viktige;

Resultat av synd

Det ene er at funksjonshemming i mange kristne kirker er blitt forstått som et resultat av synd. I dag er sammenblandingen mellom synd og funksjonsnedsettelse kritisert, men kanskje er det heller en ignoranse og en manglende erkjennelse av at variasjoner i funksjonsevne er et menneskelig vilkår som må tas på alvor teologisk og i kirkelige praksiser.

Feil som må helbredes

Det andre problemet jeg vil trekke fram, er at mennesker med nedsatt funksjonsevne er blitt forstått som mennesker det er noe feil med, og som derfor bør endres gjennom helbredelse. Ja, det er faktisk slik at i evangeliene er helbredelse av mennesker med funksjonsnedsettelse og sansetap blitt sett som tegn på gudsrikets komme.

Ny retning

«The gift of being» behandler begge disse problemstillingene. Dokumentet anerkjenner funksjonshemmede som likeverdige og kritiserer en teologisk forståelse av funksjonsnedsettelse som en konsekvens av synd. I tillegg peker dokumentet på bioteknologiske utfordringer og bioetikkens oppgave om å formulere en etikk som kan svare på disse nye utfordringene. Begrepet livskvalitet drøftes fra et eksplisitt funksjonshemmingsperspektiv. Det å være gitt et liv er nok for å ha mulighet til å kunne leve et menneskeverdig liv, det filosofen Martha Nussbaum vil kalle et liv som er i samsvar med menneskers grunnleggende verdighet.

«The gift of being» er et dokument som kan styrke utdanningsinstitusjoner og kirkene i arbeidet for å utvikle den kunnskap og praksis som et inkluderende samfunn trenger. At Kirkenes verdensråd nå diskutere funksjonshemming innenfor rammen av en menneskerettighetstenkning er et nytt og svært viktig skritt i retning av anerkjennelse og likeverd.

Lenke til The Gift of being: https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/samfunnsansvar/funksjonshemmede/gift-of-being_wcc_2016.pdf 

 

 

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s