Likestilling og ikke-diskriminering / Ytringsfrihet

Det er ikke alle spøker du må tåle

<av Kristel Jüriloo, redaktør>

portrett av Kristel Jüriloo

Kristel Jüriloo

Noen ytringer kan virke nedverdigende, skremmende, ydmykende eller krenkende. Når slike ytringer knyttes sammen med en karakteristikk ved personen som er vernet mot diskriminering, kalles det trakassering. Trakassering er et hinder for likestilling og et hinder for oppfyllelse av menneskerettighetene. For eksempel kan det at en blir trakassert på arbeidsplassen være et hinder for å gjennomføre arbeidsoppgaver og i verste fall være helseskadelig.

Grunnlaget for menneskerettighetene er at alle er født frie, med samme menneskeverd og rettigheter (FNs verdenserklæring om menneskerettigheter artikkel 1). Trakasserende ytringer og handlinger gir uttrykk for holdninger om at ikke alle mennesker har samme menneskeverd og menneskerettigheter. Slike holdninger ønsker vi ikke å bygge samfunnet vårt på. Vi bør derfor bli flinkere til å si ifra om trakassering.

Trakassering kan ta ulike former. Tre historier illustrerer dette:

”Assdayhasarrived”

Person «A» jobbet som eneste kvinne i et oljeselskap. Hennes nærmeste sjef hadde hengt opp en kalender med bilder av nakne kvinner på sitt kontor. Han lastet også opp bilder av seg selv ha samleie til bedriftens dropbox. Da han brukte toalettet ved siden av As kontor, lot han døren stå åpen.

En dag ba A sjefen sin om bistand til å følge opp de ansattes lønnsutbetalinger. Sjefen sendte da en e-post til alle ansatte og skrev:

”Husk nå å sende inn timelister!»

Vedlagt var en fil med navnet ”Assdayhasarrived”. Filen bestod av 48 bilder av nakne kvinner.

A klaget saken inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet mente at handlingene til sjefen var trakasserende. Det var omfanget av handlingene og maktforholdet mellom A og hennes nærmeste sjef, som var utslagsgivende for ombudets konklusjon.

SADDAM HUSSEIN!! Hvor er du!?

Person «B» jobbet som taxisjåfør. Han ble sykemeldt for en periode. Bs nærmeste sjef i taxiselskapet mente at B ikke var syk og i stedet hadde reist på besøk til sitt hjemland. I løpet av tre dager, sendte sjefen over tjue tekstmeldinger til B.

Her er et utdrag fra tekstmeldingene:

  1. august 2012 kl. 06:51 «Jævla apekatt»
  2. august 2012 kl. 20:14 «SADDAM HUSSEIN!! Hvor er du!?»
  3. august 2012 kl. 22:07 «Dumme dumme jallah hode!!»

Sjefen mente at tekstmeldingene måtte ses i sammenheng med at han var sint. Han ønsket å provosere B. Sjefen forklarte at han ikke er rasist, og at han har mange kollegaer med flerkulturell bakgrunn.

B klaget sjefen sin inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). LDO konkluderte med at B hadde blitt trakassert på grunn av hans nasjonale opprinnelse. Taxiselskapet påklaget ombudets uttalelse, men også klageinstansen, Likestillings- og diskrimineringsnemnda, var enig i at B hadde blitt trakassert.

Kan vi ansette en lesbisk kvinne i menigheten?

Person «C» ble ansatt som trosopplæringsleder i en menighet. Ansettelsen av C ble debattert under menighetens årsmøte. Hennes ektefelle var til stede under møtet. Hun møtte C etter møtet og var svært opprørt. Hun fortalte at det hadde oppstått en persondebatt som varte nesten en time, hvor både kvalifikasjoner, samlivsform, egnethet, Cs bibeltolkning og daværende arbeidsgiver (Skeiv Ungdom) ble diskutert og sådd tvil om. Menighetsforvalteren, som var ordstyrer, gjorde ingen forsøk på å styre eller stanse debatten. Menighetsforvalteren sa at det var viktig å la den konservative fløyen gi uttrykk for hva de mente om ansettelsen av C.

C opplevde seg trakassert og klaget til LDO. LDO konkluderte med at arbeidsgiver (Det kirkelige fellesrådet) var ansvarlig for ytringene til deltakerne på menighetsmøtet, og at C hadde blitt trakassert på grunn sin seksuelle orientering.

Det kirkelige fellesrådet påklaget LDOs uttalelse. Likestillings- og diskrimineringsnemnda var enig med LDO. Nemnda mente at det ikke var nødvendig å gå inn på hver enkelt uttalelse som ble framsatt under menighetsmøtet, da diskusjonen i seg selv var ydmykende og fornedrende.

Trakassering er ikke en spøk.

Det finnes aldri noen gode grunner for å trakassere noen. Forbudet mot trakassering er altså absolutt – det finnes ingen unntak.

Det er fem lover som forbyr trakassering:

  1. Likestillingsloven forbyr trakassering på grunn av kjønn
  2. Diskrimineringsloven forbyr trakassering på grunn av etnisitet, religion og livssyn
  3. Diskriminerings – og tilgjengelighetsloven forbyr trakassering på grunn av nedsatt funksjonsevne
  4. Diskrimineringsloven om seksuell orientering forbyr trakassering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
  5. Arbeidsmiljøloven kapittel 13 forbyr trakassering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon og alder

Hva som er trakassering, avhenger i stor grad av konteksten, og ikke minst den subjektive opplevelsen til den som ytringen eller handlingen er rettet mot. Er det et skjevt maktforhold mellom den som trakasserer og den som blir trakassert, er det lavere terskel for at en ytring eller en handling skal anses som trakassering. Et skjevt maktforhold har man for eksempel mellom en sjef og en ansatt, og mellom en lærer og en elev.

Det er også relevant om den som opplever seg trakassert, sier ifra. Forteller man at man blir skremt og lei seg av en ytring, vil det fort bikke over i trakassering dersom ytringene fortsetter. Hvor mange ganger en krenkende ytring eller handling forekommer, er også relevant.

Du kan si ifra

LDO håndhever alle de ovennevnte fem lovene som inneholder forbud mot trakassering. LDO gir gratis juridisk veiledning. Hvis tror at du har blitt eller blir trakassert, kan du kontakte LDO for veiledning. LDO gir også veiledning til arbeidsgivere og andre som har plikt til å forebygge trakassering.

 

En tanke om “Det er ikke alle spøker du må tåle

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s