ØSK-rettigheter / Menneskerettigheter / Nigeria / Norge

Uro i prostitusjonsmiljøet

Ida Elin Kock

Ida Elin Kock. Foto Privat

SarahSangeslandWarpe

Sarah Sangesland Warpe. Foto Privat

<av Ida Elin Kock, spesialkonsulent Pro Senteret, og Sarah Sangesland Warpe, spesialkonsulent Pro Senteret>

Prostitusjonsmarkedet er ikke en øy som eksisterer for seg selv uavhengig av den øvrige samfunnsutviklingen. Politiske prioriteringer og beslutninger får konsekvenser for både Pro Senteret og personer i prostitusjon.

Spørsmålet om hvilke overordnede politiske målsetninger som skal prioriteres, hvilke redskaper som skal tas i bruk for å nå disse, og hvilke konsekvenser dette får, er viktige å stille. Særlig sett opp mot de forpliktelsene vi som samfunn har ovenfor sårbare grupper.

Ankomsten av svært mange flyktninger på kort tid i høst førte til forsterket grensekontroll, hyppig ID-sjekk og intensivert utsendelse av personer uten lovlig opphold. Særlig nigerianske kvinner i prostitusjon opplevde en markant økt interesse fra politi og Politiets utlendingsenhet (PU), også i sammenhenger som ikke var knyttet til salg av sex.

Det siste tiåret har kvinner med opprinnelse fra Nigeria dominert Oslos gateprostitusjon. De fleste antatte ofre for menneskehandel Pro Senteret har identifisert opp gjennom årene kommer fra Nigeria.  Politiets aktivitet rettet mot nigerianske kvinner har tatt form av id-kontroller, kontroll av inn- og utreisepapirer, forsørgelsesevne samt beveggrunnene for oppholdet i Norge.  Disse kontrollene strakte seg geografisk fra prostitusjonsstrøket til kvinnenes privatsfærer. Brukere av Pro Senteret forteller at de har opplevd å bli stoppet av politi på vei til eller fra butikken, på buss- eller trikkeholdeplasser, mens de gjorde sine ærende i byen og på ulike arrangementer.

Å bli stadig stoppet på åpen gate til alles beskuelse beskriver kvinnene som skamfullt og krenkende. En del opplever også at politiets aktivitet er koblet til deres etnisitet; «Is it because I’m black?» spurte en nigeriansk kvinne på pro-senteret.

«They see us all as criminals» uttalte en annen nigeriansk kvinne. Historier om hvordan våre brukere har opplevd sine møter med politi sprer seg raskt i prostitusjonsmiljøet, og gjør det utfordrende å framsnakke politiet som en instans som kan tilby beskyttelse og hjelp. Konsekvensen er at det vokser frem en vegring mot å ta kontakt med politiet, selv i situasjoner hvor beskyttelse og hjelp er nødvendig.

Kilde: Osloby.no Foto: Jan Tomas Espedal

Kilde: Osloby.no Foto: Jan Tomas Espedal

De mer hyppige kontrollene ble opplevd diskriminerende og mange oppga at de forlot Norge fordi de ikke lenger orket å bli behandlet på den måten. Det ble også fortalt at nigerianske kvinner ble tvangsutsendt for brudd på utlendingsloven. Som en følge av dette er antallet nigerianske brukere på Pro Senteret redusert med 50 % ved utgangen av 2015.

Det er lite sannsynlig at disse kvinnene har funnet alternativer til å selge sex, snarere er det rimelig å anta at de har begynt å jobbe andre steder. Nigerianske kvinner vi er i kontakt med forteller at mange har dratt videre til andre nordiske byer.

Politiet har mandat til å utvise personer som mangler lovlig opphold i Norge. Det er likevel grunn til å stille spørsmål ved om ikke håndhevingen av utlendingsloven går på bekostning av politiets plikt til å avdekke andre kriminelle forhold.

I følge politiets strategier for bekjempelse av menneskehandel har de plikt til å identifisere mulige ofre i alle situasjoner hvor de kommer i kontakt med personer som de mistenker kan være i en slik situasjon. I slike tilfeller skal politiet tilby personen samtale med bistandsadvokat og hjelpetiltak som har kompetanse på bistand til ofre for menneskehandel.

I løpet av siste halvdel av året rapporterte enkelte av våre brukere om at de hadde mottatt bortvisningsvedtak fra sentrumsområdene. Bortvisningsvedtakene var av 24 timers varighet og definisjonen av «sentrumsområdene» var vid. Flere av kvinnene hadde bopel i det samme området de ble bortvist fra, og hjelpetiltakene er også å finne her. Hva vedtakene betydde og hvorfor de ble utskrevet fremstod som uklart, og dette skapte mye uro og bekymring.  Pro Senteret kontaktet derfor Sentrum politistasjon, som tok vår henvendelse på alvor og bidro til både en god og konstruktiv dialog og saken fikk et utfall som de berørte kvinnene var svært godt fornøyd med.

Utlendingsloven fastslår at du skal kunne godtgjøre formålet med ditt opphold. De fleste personene i prostitusjon kommer til Norge på turistvilkår. Kvinnene vi møter forteller at disse bestemmelsene i utlendingsloven håndheves både i grensekontrollen og av politiet på gata. Dette skaper uro og frustrasjon innad i prostitusjonsmiljøet da bestemmelsene er vanskelig å forstå. Som turist må du kunne dokumentere at du har tilstrekkelig med midler til å forsørge deg selv under oppholdet i landet, og hvilket beløp som regnes som tilstrekkelig synes å variere. Det finnes også en øvre grense for hvor mye kontanter du kan ta med deg inn i landet. Faren for at du har for mye eller for lite er stor, og en feilvurdering kan bety at du enten ikke slipper inn i landet eller at du blir bortvist.

Vi er svært bekymret over hvorvidt politiet bruker tilstrekkelig ressurser på å avdekke menneskehandel når de kontrollerer personer i prostitusjon.

En tanke om “Uro i prostitusjonsmiljøet

  1. Tilbaketråkk: Utlendingskontroll beskytter asylinstituttet og personer som blir utnyttet | menneskerettighetsbloggen

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s