ØSK-rettigheter / CSR / bedrifter og menneskerettigheter / FN / Funksjonshemmedes rettigheter / Miljø

Funksjonshemmedes rettigheter i de nye globale målene?

<Av Trine Riis-Hansen, seniorrådgiver Atlas-alliansen>

Trine Riis-Hansen. Foto: privat

Trine Riis-Hansen. Foto: privat

Under FNs Generalforsamling i september vedtok medlemsstatene 17 nye globale mål for bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjempelse. Disse målene som skal gjelde fra 2016-2030 vil altså erstatte de nåværende Tusenårsmålene.

Rammeverket omfatter tre dimensjoner; økonomisk, miljømessig og sosialt. Dette er første gang vi ser en slik helhetlig tilnærming til fattigdom, miljøutfordringene og økonomisk vekst og rammeverket er dermed en erkjennelse av at disse dimensjonene henger nøye sammen.

I motsetning til Tusenårsmålene er menneskerettighetene et av de prinsippene som legges til grunn i det nye rammeverket. Videre ser vi en erkjennelse av at mange sosiale og økonomiske grupper ofte ekskluderes fra økonomisk og sosial utvikling, og at det er behov for å løfte rettighetene til disse gruppene. En av disse gruppene er mennesker med funksjonsnedsettelser. Vi i funksjonshemmede bevegelsen har arbeidet hardt for å få gjennomslag for at funksjonshemmedes rettigheter eksplisitt må nevnes i målene. Det store spørsmålet er imidlertid hva som vil skje med gjennomføringen i hvert land.

Det er ubetinget positivt fra vårt ståsted at funksjonshemmede og andre utsatte grupper er løftet frem og at ikke-diskriminering og likebehandling er et viktig prinsipp i rammeverket. Dette var et vanskelig punkt under forhandlingene, og vi har sammen med sivilsamfunnet for øvrig presset på for å få enighet om at «ingen mål kan anses nådd før de er nådd for alle». Vi vet fra før at usynliggjøring av funksjonshemmede er en stor trussel for å oppnå rettigheter. Dersom vi ikke er nevnt, blir vi som regel glemt. Dette gjelder ikke minst når FNs Generalsekretær tar til orde for en «datarevolusjon». Dersom vi ikke telles, teller vi heller ikke med. Det blir derfor uhyre viktig at de nye indikatorene som FNs statistikkbyrå nå utarbeider også måler oppfyllelse av funksjonshemmedes rettigheter innenfor hver av de 17 målområdene.

Bistand blir fortsatt viktig for de minst utviklede landene, samtidig som landene selv må ta større ansvar for å skaffe egne inntekter, blant annet gjennom skatteinntekter. Bedre samordning mellom private og offentlige kapitalstrømmer til utviklingsland er også fremhevet og det ble lagt vekt på bekjempelse av korrupsjon og at hvert land må stoppe den ulovlige kapitalstrømmen ut av landene. Det er store forventninger til at næringslivet skal bidra til å nå målene, og dette ser vi allerede i norsk utviklingspolitikk.

Det vi er bekymret for, er først og fremst at dette er et rammeverk bygget på frivillighet. Vil de land som har særlige utfordringer med å oppfylle funksjonshemmedes rettigheter følge opp i gjennomføringen? Hva vil det store fokus på privat næringsliv som utviklingsdrivkraft ha å si for rettighetsprinsippet – særlig når næringslivet ikke vil bli pålagt noen forpliktelser til å rapportere på utviklingseffekt eller menneskerettigheter. Det ble ikke enighet om et internasjonalt skatteorgan i regi av FN slik sivilsamfunnet arbeidet for, og noen frykter at det høye antallet mål blir en smørbrødliste landene kan velge fra. Spørsmålet er derfor om funksjonshemmedes rettigheter vil bli ivaretatt i oppfølgingen. Ikke minst er vi opptatt av at funksjonshemmede også må bli inkludert i arbeidet med å utforme nasjonale oppfølgingsplaner, noe vi vet kommer til å bli en krevende kamp.

Nå velger vi å være optimistiske, og vi kommer til å jobbe intenst sammen med den globale funksjonshemmedebevegelsen for at de nye målene faktisk vil få betydning for rettighetene i praksis.

Vi har med andre ord fortsatt mye hardt arbeid foran oss!

 

(forsidefoto: United Nations Photo/Flickr commons)

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s