Asia / Demokrati / Folkemord / Rettssikkerhet / Sri Lanka

Bør Erik Solheim vitne i Colombo?

<av Christian Ranheim, menneskerettighetsjurist og tidligere våpenhvileobservatør på Sri Lanka>

Christian Ranheim.

Christian Ranheim. BILDE: Privat

Torsdag 1. oktober ble en historisk resolusjon enstemmig vedtatt av FNs menneskerettighetsråd i Geneve.

Resolusjonen støttet forslaget fra Sri Lankas nye regjering om et nasjonalt rettsoppgjør etter den 26 år lange blodige konflikten, men har merkelig nok knapt blitt lagt merke til i norske medier til tross for at Norge var en sentral aktør i fredsprosessen i 10 år.

Norske myndigheter tilrettela for forhandlinger mellom de stridende partene, Sri Lankas myndigheter og Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), og bistod i å utarbeide en våpenhvileavtale som ble inngått i 2002. Norge ledet også den nordiske sivile observatørgruppen Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM), som overvåket avtalen frem til den ble sagt opp av Sri Lankas regjering i 2008.

Det er svært sannsynlig at norske fredsforhandlere kan bli stevnet som vitner. Dette inkluderer tidligere utvikling og miljøvernminister Erik Solheim og kanskje også nåværende statsråd og stabssjef ved Statsministerens kontor, Vidar Helgesen.

Modellen som er valgt for rettsoppgjøret vil imidlertid skape hodebry for Utenriksdepartementet. Vil en nasjonal domstol på Sri Lanka – selv med internasjonal bistand, tilfredsstille kravene til en uavhengig og rettferdig prosess?

Bør man sende norske vitner til en domstol hvis den ikke anses som legitim, og hvor utfallet ikke gagner nødvendig forsoning?

I strid med anbefalingene fra FNs Høykommisær

Det er viktig å merke seg at løsningen som ble vedtatt var i strid med anbefalingene fra FNs høykommissær for menneskerettigheter. I en grundig rapport ble det konkludert med at Sri Lankas rettsystem ikke var i stand til å gjennomføre et omfattende rettsoppgjør, og han anbefalte derfor opprettelsen av en uavhengig «hybrid domstol».

Slike modeller har vært relativt vellykkede i land der nasjonale rettsoppgjør ikke har vært mulig å gjennomføre. Det spesielle ved slike domstoler er at de opprettes i samarbeid mellom den relevante staten og FN, og inkluderer egne internasjonale dommere, aktorat, etterforskere og forsvarere.

Resolusjonen som til slutt ble vedtatt la imidlertid opp til en nasjonal prosess, men med deltagelse fra internasjonalt personell. Hva som ligger i begrepet «deltagelse» er ikke nærmere definert, og det er allerede spekulert i om dette kun kan dreie seg om rådgivende bistand uten mulighet til direkte innflytelse.

Internt fordrevne i Sri Lanka under borgerkrigen. BILDE: trokilinochchi / Wikimedia Commons

Internt fordrevne i Sri Lanka under borgerkrigen. BILDE: trokilinochchi / Wikimedia Commons

Store utfordringer

Jeg har gjennom en årrekke arbeidet med rettsoppgjør ved både nasjonale og hybriddomstoler i flere land, og mener at modellen som nå er valgt medfører så mange politiske og tekniske utfordringer at det er tvilsomt om det vil bli et legitimt rettsoppgjør.

Straffelovgivningen slik den er i dag inkluderer ikke forbrytelser mot menneskeheten eller krigsforbrytelser, og man er derfor avhengig av en omfattende og kontroversiell lovreform for å kunne dømme individer for internasjonale kjerneforbrytelser slik FN krever. Det er usikkert om parlamentet på Sri Lanka vil vedta de nødvendige lovendringene.

Videre krever etterforskning av internasjonale forbrytelser spesialkompetanse og egne analytiske verktøy som Sri Lanka ikke har i dag. Det finnes en rekke eksempler på land der nasjonale rettsoppgjør har feilet allerede basert på manglende etterforskningsskritt og ikke minst i prioriteringen av saker.

For at domstolen skal kunne ha noen som helst innvirkning på en viktig forsoningsprosess er det helt avgjørende at sakene som føres for retten er mot de som er ansvarlige for forbrytelsene på et høyt nivå – enten det er sivilt eller militært. Flere av dem det vil kunne tas ut tiltale mot er i dag ansett som krigshelter på Sri Lanka, og det vil være særdeles kontroversielt dersom de blir dømt.

En rekke organisasjoner har i forlengelsen av dette vært skeptiske til om vitner tør å stå fram. Det har i flere tiår vært et klima med bortføringer, utenrettslige henrettelser og frykt på Sri Lanka.

Krigen har påført en splittet befolkning store lidelser. Å vitne offentlig vil kunne medføre stor personlig risiko, og et omfattende vitnebeskyttelsesprogram vil derfor måtte etableres.

En ny politisk fremtid?

Den nye regjeringen på Sri Lanka har allerede igangsatt flere tiltak for å starte en forsoningsprosess mellom de ulike etniske gruppene på øya. En slik prosess er helt nødvendig for å sikre et stabilt Sri Lanka.

En ny politisk framtid må være basert på beskyttelse av menneskerettighetene til alle borgere uavhengig av etnisk eller religiøs tilknytning. Det store spørsmålet er nå om rettsoppgjøret vil kunne bidra til en slik utvikling, eller om det heller vil kunne skape grobunn for økt ekstremisme og ny splittelse dersom det feiler.

Utenriksdepartementet vil måtte følge opprettelsen av domstolen nøye, og avgjøre i hvilken grad det tilrådes norske borgere å vitne i Colombo. Til tross for at de så langt har støttet en slik juridisk prosess, har de også tatt et klokt forbehold om at dette må organiseres av et uavhengig organ basert på gjeldende rettsstatsprinsipper.

Forhåpentligvis klarer man på Sri Lanka å overvinne de mange utfordringene de står overfor slik at vi kan se Solheim og andre fortelle sannheten ved en legitim domstol. Det fortjener ofrene for den brutale krigen på det som kunne vært, og fortsatt kan bli, en paradisøy.

Alternativet kan dessverre føre til økt splittelse i en befolkning som allerede har gjennomgått enorme lidelser.

2 tanker om “Bør Erik Solheim vitne i Colombo?

    • Solheim var et menneskerettighetsforkjemper før men ble konvertert til å bli politikker så er han ikke lenger det. Diplomat og taktikker. Vil finne balanser.

      Har vel sine rød ferge på fingrene.

      Liker

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s