Funksjonshemmedes rettigheter / Norge

Universelle menneskerettigheter med unntak?

<Av Berit Vegheim, Borgerettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen>

Bilde av Berit Vegheim

Berit Vegheim

Både myndigheter og menneskerettsvoktere har etter ikrafttreden av FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) i 2008 avslørt at universelle menneskerettigheter ikke var universelle likevel.

Norge ratifiserte CRPD i 2013 som ett av Europas siste land, og brukte som unnskyldning at vergemålsloven måtte endres. Først med CRPD har funksjonshemmede fått en konvensjon som gjør det mulig å få realisert og nyte de menneskerettigheter andre har hatt i drøye 40 år. Men realisering krever et paradigmeskifte, og det ser verken Norge eller andre land ut til å være modne for.

Norge bryter konvensjonen på mange områder, og forsvarer det.

For det første, strider Vergemålsloven – også etter endringen – mot CRPDs artikkel 12 ved å tillate umyndiggjøring. For det andre, tillater psykisk helsevernlov og kommunal helse- og omsorgslov bruk av tvang på grunnlag av funksjonsnedsettelse i strid med artikkel 14.

Fordi Norge vet at umyndiggjøring og tvang er i motstrid med konvensjonen, avga Norge såkalte tolkningserklæringer for å legitimere fortsatt brudd. Riktignok har alle land lovgivning som tillater umyndiggjøring, og derfor fant CRPD komiteen det nødvendig å lage General Comment No. 1, for å slå fast at slik lovgivning må avskaffes.

Men dette skjedde ikke uten motstand i høringsrunden i vår, både fra forventet og uventet hold. Som sagt bryter alle land konvensjonens artikkel 12, men de fleste avstod fra å levere høringsuttalelser. Norge fornekter seg derimot ikke, og forsvarer i høringsuttalelsen sin reservasjon. Både Norges reservasjoner og aktive forsvar i høringen, vekker oppsikt internasjonalt.

Foto: EPA/APA/ROLAND SCHLAGER.

Foto: EPA/APA/ROLAND SCHLAGER.

Men vi tør trygt påstå at siden dette gjelder de minst synliges rettigheter, som Norge stort sett utelater i sitt menneskerettsarbeid, bekymrer det ikke norske myndigheter å gå i front for å innskrenke disse borgernes rettigheter. Vi vil her understreke at denne kritikken rammer både den forrige og den sittende regjering.

Det som ryster oss enda mer, er imidlertid at flere menneskerettsinstitusjoner i Europa med det danske nasjonale menneskerettsinstituttet i spissen, sender nokså likelydende innsigelser til CRPD komiteen; advarsler mot å tolke artikkel 12 som et absolutt forbud mot umyndiggjøring.

Heldigvis var ikke Nasjonal institusjon for menneskerettigheter eller Likestillings- og diskrimineringsombudet (som begge har overvåkingsansvar) blant disse, men de har uttrykt lignende bekymring for å trekke artikkel 12 for langt, og viktigst: de har ikke engasjert seg for å få avskaffet vergemålsloven.

Det er for første gang i historien slik at de som skal overvåke at menneskerettigheter overholdes, nå trer fram som forsvarere av å innskrenke helt fundamentale menneskerettigheter som likhet for loven. Vokterne har selv ikke forstått hva paradigmeskifte faktisk innebærer og krever.

Vi utfordrer nå alle norske menneskerettighetsvoktere til å gi innspill til regjeringens første offisielle rapport på CRPD, om at norsk lovgivning må bringes i samsvar med artikkel 12 og 14 i konvensjonen.

Vil du lese flere artikler om menneskerettigheter, i Norge og globalt? Lik vår Facebook side

4 tanker om “Universelle menneskerettigheter med unntak?

  1. At Norge reserverer seg mot CRPD artikkel 12 om rettslig handleevne og artikkel 14 om likhet for loven er logisk fordi personer med dyp og alvorlig utviklingshemming ikke er i stand til å i vareta egne rettigheter.

    Liker

  2. Tilbaketråkk: Noreg og CRPD: Svar til Berit Vegheim frå Nasjonal institusjon for menneskerettar | menneskerettighetsbloggen

  3. Tilbaketråkk: Gratulerer med dagen? De blåblås første år | menneskerettighetsbloggen

  4. Tilbaketråkk: Høyesterett mener at norsk lov må gå foran menneskerettighetene | menneskerettighetsbloggen

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s