Asylsøkere / Rettssikkerhet / Tortur

Tvangsretur av asylsøkere til hva?

Ingvild Onstad Helle

Ingvild Onstad Helle

<Av Ingvild Onstad Helle, masterstudent i menneskerettigheter ved juridisk fakultet, UiO>

I 2013 uttransporterte Politiets Utlendingsenhet (PU) 16 personer hver eneste dag, og i år ser vi en økning i antall uttransporteringer.

Samtidig er det et økende press fra sivilsamfunnsorganisasjoner som har kontakt med returnerte asylsøkere. De stiller spørsmål ved asylsøkeres rettsikkerhet, som Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) har gjort, ved en rapport som ble lansert i sommer.

NOAS mener blant annet at dagens praksis ikke tilstrekkelig ivaretar iranske konvertitters beskyttelsesbehov. Det finnes flere eksempler der personer forteller at de har blitt torturert etter retur. Mange av sakene er uavklarte.

Samtidig holder Utlendingsnemnda (UNE) fast ved at de så langt ikke har fått dokumentert at returnerte har blitt utsatt for forfølgelse som følge av forhold som ble anført under søknad om beskyttelse i Norge.

Menneskerettslige forpliktelser

Staten har en plikt til ikke å returnere personer til tortur. Denne forpliktelsen innebærer primært at staten skal gjennomføre forebyggende tiltak, altså ikke returnere en person hvis det er en viss sjanse for at personen kan bli torturert.

Hvis det så dukker opp rapporter om at en person har blitt torturert etter at returen er gjennomført, bør dette også etterforskes. I Norge er det UNE som etterforsker, blant annet ved hjelp av norsk utenrikstjeneste, FNs Høykommissær for flyktninger og ved tilleggsopplysninger fra de som har fremsatt påstandene.

Staten gjør ikke nok

Staten har iverksatt visse mekanismer for å beskytte returnerte mot tortur. Spørsmålet er hvorvidt disse er gode nok og hvorvidt de faktisk øker beskyttelsen til den returnerte.

Jeg har sett på noen av disse mekanismene og kan gi to eksempler her.

På slutten av 90-tallet drev den norske stat et oppfølgingsprogram av sri lankesiske asylsøkere som var blitt returnert til hovedstaden Colombo. Alle ble møtt på flyplassen av en representant fra den norske ambassaden og alle ble invitert på et intervju et par uker senere. Rapporten konkluderer med at ingen ble torturert og at det ikke var behov for et slikt oppfølgingsprogram.

Samtidig reiste en norsk advokat til Colombo for å følge opp mange av de samme personene. Konklusjonen hans var en helt annen, nemlig at asylsøkere tvangsreturnert fra Norge til Colombo har høy sannsynlighet for å bli torturert.

Politiets Utlendingsenhet

Foto: Politiets Utlendingsenhet

En annen mekanisme er tettere kontroll ved selve returen.

8. februar 2013 åpnet UNE for retur til Somalias hovedstad Mogadishu. Samtidig sendte UNE et brev til PU der de ba om tettere kontroll i den første tiden med uttransporteringer til dette området. PU ble bedt om å starte med å returnere de personene som hadde fått sitt returvedtak fra stornemnda samt å kontakte UNE før hver eneste retur de første seks månedene.

Jeg har konkludert med at mange av de mekanismene staten har iverksatt faktisk ikke øker beskyttelsen av den returnerte, men fungerer i stede som en «vær-varsom» plakat.

Utfordringer

Mange utfordringer kommer frem når en ser på situasjonen til asylsøkere etter at returen er gjennomført. Mangel på kunnskap om hva som skjer med returnerte asylsøkere er en av dem. I eksempelet fra Colombo har vi to motstridende rapporter, og i andre tilfeller finnes det for lite eller for gammel informasjon.

Det at staten, her representert ved UNE, fortsatt hevder at de ikke har sendt folk til tortur, er en annen utfordring. For å bedre rettssikkerheten til asylsøkere ved retur, staten være villig til å gå inn i en åpen og ærlig dialog – og erkjenne at vi i dag ikke har gode nok tiltak for å beskytte returnerte mot tortur.

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s