Flyktninger / FN

Hvem bærer ansvaret for MR-brudd i verdens flyktningleirer?

<Av Maja Janmyr, forsker ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen>

Til tross for at de ofte gir inntrykk av å være oaser av tilflukt og sikkerhet, er flyktningleirer i visse tilfeller åsted for noen av vår tids groveste overgrep.

Maja Janmyr

Maja Janmyr

Brudd på menneskerettighetene ser ut til å være et iboende trekk i flyktningleiren som sådan; ikke bare innskrenkes individers bevegelsesfrihet vilkårlig og uten forankring i folkeretten. Den europeiske menneskerettsdomstolen slo i Sufi-saken fra 2011 fast at forholdende i disse leirene til og med kan innebære brudd på forbudet mot tortur og umenneskelig eller nedverdigende straff og behandling.

I tillegg forekommer direkte fysiske overgrep i form av for eksempel kjønnsrelatert vold eller tvangsrekruttering til militære formål.

Det tradisjonelle folkerettslige utgangspunktet er at staten, og kun staten, er ansvarlig for menneskerettighetsbrudd på eget territorium. Et slikt utgangspunkt blir problematisk i lys av realiteten i disse leirene; i visse tilfeller er det vertsstaten selv som begår overgrep i leirer, men enda vanligere er det at vertsstaten ikke er i stand til å ivareta leirbefolkningens rettigheter og behov grunnet ressursmangel.

Dermed er det ofte andre aktører som kommer på banen når slike miljøer skal administreres.

I vakuumet som følger vertsstatens manglende vilje eller evne til å administrere en flyktningleir, er det som regel FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) som trer inn som flyktningenes «statsmakt»; en statsmakt som deretter delegerer spesifikke ansvarsområder og oppgaver i leirene til hundretalls ikke-statlige organisasjoner. Dette kan dreie seg om tjenester innen alt fra helse og utdanning, til leirens sikkerhet.

Flyktninghjelpen er et eksempel på en av de mest profesjonelle av slike kontraktører, men det rapporteres regelmessig om overgrep og maktmisbruk utført av andre, mindre kyndige organisasjoner.

Spørsmålet blir derfor om UNHCR kan ta på seg et folkerettslig ansvar for situasjonen i dagens flyktningleirer, som også inkluderer deres kontraktørers atferd? Eller er disse leirene dømt til å befinne seg i et maktvakuum som i praksis gjør beboerne rettsløse?

FNs folkerettskommisjon har de siste årene arbeidet frem en etterlengtet mulighet til å holde internasjonale organisasjoner, herunder UNHCR, ansvarlige for menneskerettighetsbrudd. Kommisjonens arbeid har til hensikt å kodifisere og utvikle folkeretten, og i 2011 kulminerte om lag ti års innsats i at konkrete artikler om internasjonale organisasjoners ansvar ble vedtatt.

UNHCR innehar en rekke menneskerettighetsforpliktelser som et resultat både av sin folkerettslige status og sitt unike mandat til å tilby flyktninger såkalt «internasjonal beskyttelse». Hva denne beskyttelsen innebærer er dog ikke helt klart, og har vært omdiskutert i flere tiår.

Stadig flere mener at UNHCR har både positive og negative forpliktelser når det gjelder menneskerettigheter, og at mandatet til å tilby internasjonal beskyttelse for flyktninger også inkluderer fysisk vern. Forsømmelse av dette mandatet vil i følge FNs folkerettskommisjon bryte med organisasjonens internasjonale forpliktelser.

Den kanskje mest relevante utviklingen gjelder likevel UNHCRs ansvar for sine kontraktører. Folkerettskommisjonen mener at en internasjonal organisasjon kan være ansvarlig for en tjenesteleverende aktørs atferd selv om en klausul om ansvarsfraskrivelse er spesifisert i partenes kontrakt.

I det nye regelverket blir det dermed tydelig at UNHCR har både menneskerettighetsforpliktelser og et bredere folkerettslig ansvar.

Syrian Refugees/Jordan

Za’atari flyktningleir i Jordan. Foto: UNHCR/Brian Sokol, Flickr Commons

Hvordan kan en forvente at UNHCR kan garantere flyktningers menneskerettigheter når organisasjonen har verken militær eller politimakt, og dessuten må la sin virksomhet dikteres av donorers ønsker?

Hvordan kan det forventes at UNHCR skal leve opp til sine folkerettslige forpliktelser når de reelle valgene ofte står mellom dårlige eller mindre dårlige alternativer?

UNHCRs dilemma består i at organisasjonens mandat innebærer at den på den ene siden skal samarbeide med suverene stater, og på den andre ivareta flyktningers rettigheter. Dersom vertsstaten har motforestillinger mot organisasjonens aktiviteter kan den i praksis velge å avslutte samarbeidet og be UNHCR forlate territoriet, selv om dette ville stride imot statens forpliktelser under FNs flyktningkonvensjon.

Kommisjonens artikler legger dog til rette for et antall unntak der en handling som normalt ville innebære et brudd mot internasjonal rett ikke medfører ansvar for den handlende organisasjonen. Slike unntak kan for eksempel være nødvendighet eller force majeure.

UNHCR må altså bevise at organisasjonen har gjort alt i sin makt for å forhindre brudd på menneskerettighetene i de flyktningleirene den administrerer. Når det gjelder flyktningers sikkerhet, viser flere ferske studier at det er betydelig rom for forbedring hos UNHCR.

Selv om det foreløpig ikke finnes et forum der internasjonale organisasjoner kan holdes til ansvar under de nye artiklene, innebærer dette regelverket i det minste at UNHCR må velge sine kontraktører med større omhu, og samtidig få på plass interne rutiner som i større grad enn i dag innfrir mandatforpliktelsene.

For å styrke flyktningers beskyttelse og rettssikkerhet er det behov for snarest å applisere det nye rammeverket i dagens leirer. Vertsstatens «primære» ansvar utelukker ikke at også andre aktører kan bære et folkerettslig ansvar for situasjonen i verdens flyktningleirer.

—-

Blogginnlegget er basert på Maja Janmyrs nylig utgitte bok Protecting Civilians in Refugee Camps: Unable and Unwilling States, UNHCR and international responsibility (Brill, 2014).

2 tanker om “Hvem bærer ansvaret for MR-brudd i verdens flyktningleirer?

  1. Tilbaketråkk: Funksjonshemmede flyktninger – ekstremt sårbare og forsømte | menneskerettighetsbloggen

  2. Tilbaketråkk: Funksjonshemmede flyktninger – ekstremt sårbare og forsømte | menneskerettighetsbloggen

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s