Eldreomsorg / Helse / Norge

Store menneskerettslige utfordringer på norske sykehjem

<Et redigert utdrag fra Årbok om menneskerettigheter i Norge 2013, sammenfattet av Jonas Iversen (red.)>

Verdens helseorganisasjon har estimert at minst 4 millioner eldre i Europa opplever manglende omsorg, hvor 2500 har endt med døden som følge. Omsorgssvikt overfor eldre skjer også i Norge.

Menneskerettighetene skal beskytte den enkeltes iboende verdighet og integritet. De har derfor en viktig funksjon i statens forhold til eldreomsorg, spesielt med utfordringer knyttet til demente.

Rundt 80 prosent av beboerne på norske sykehjem har demens. Her kan kvalitetssikringen styrkes gjennom å se utfordringene fra et menneskerettighetsperspektiv.

Forskning, rapporter og medieoppslag har gjennom 2013 vist at beboerne på norske sykehjem opplever mangelfull behandling. Spørsmålet er om disse tilfellene også kan utgjøre brudd på menneskerettighetene.

Foto: flikr.com

Foto: flikr.com

Etter ØSK artikkel 12 om retten til helse er staten forpliktet til å sikre alle legebehandling og pleie under sykdom. Forpliktelsene skal oppfylles progressivt over tid, men inneholder også minimumsstandarder som statene er forpliktet til å oppfylle umiddelbart. Vesentlig for eldre i sykehjem vil være riktig medisinering og ernæring, og mulighet for aktivitet.

Gjennom en rekke kilder anslås det at 20 til 50 prosent av beboerne i norske sykehjem lider av underernæring. Dette er en stor utfordring for oppfyllelse av beboernes rett til helse.

Norge ratifiserte i 2013 FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRDP). Denne konvensjonen vil være særlig relevant for eldre med nedsatt funksjonsevne, men det er uklart i hvilken grad svekkelser på grunn av alder dekkes av konvensjonen.

SP artikkel 7 og EMK artikkel 3 fastsetter et forbud mot tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling. Det finnes eksempler fra norske sykehjem som bør vurderes i lys av disse menneskerettighetene, slik som utstrakt bruk av frihetsberøvelse og tvang, nedlatende behandling og underernæring.

Individets integritet reguleres i CRPD artikkel 12 om rettslig handleevne for personer med nedsatt funksjonsevne. I Norge har det de siste årene pågått en debatt om bruk av tvang overfor psykisk syke. Til tross for at det i utstrakt grad brukes tvang også overfor eldre i norske sykehjem, er denne gruppen ikke berørt i debatten.

En doktoravhandling fra 2013 viser at 91 prosent av de ansatte ved norske sykehjem har observert minst én episode som innebar inadekvat pleie og omsorg, og 87 prosent anga at de selv hadde utført minst én slik handling. Handlinger som trekkes frem er tyveri, isolering, trusler, tvang, mobbing, seksuelle overgrep, straff og nekting av mat, klær, eller privilegier for å tvinge frem en bestemt atferd. Mest hyppig rapportert var handlinger av psykisk karakter og forsømmelser.

Foto: flickr.com

Foto: flickr.com

Samlet avdekker avhandlingen en svært alvorlig situasjon på norske sykehjem, hvor man kan stille spørsmål ved om deler av praksisen utgjør grove menneskerettighetsbrudd.

På tross av at eldres rettigheter har en klar rettslig forankring i de internasjonale menneskerettighetene, er det menneskerettslige perspektivet neste fraværende i eldreomsorgen. Dette gjelder både den politiske debatten, offentlige myndigheters arbeid, faglige utredninger og forskning, og i opplæringen av relevant helsepersonell.

 

Denne teksten er et redigert utdrag fra Årbok for menneskerettigheter i Norge 2013, som er nylig utgitt av Norsk senter for menneskerettigheter, UiO. Dette er det fjerde innlegget i MRbloggens serie: Norges menneskerettighetsutfordringer.

20 tanker om “Store menneskerettslige utfordringer på norske sykehjem

 1. Tilbaketråkk: Bloggserie: Norges menneskerettighetsutfordringer | menneskerettighetsbloggen

 2. Hei, bra innlegg. Nå har jeg anbefalt det på Lesernes VG og du ser det nederst på vg.no

  Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange nye lesere, ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no eller @magneda på Twitter.

  Hilsen Magne i VG

  Liker

 3. Tverrpolitisk vilje til samarbeid kan løse problemene i helsevesenet: Vi må se fremover og slutte å bruke tid på fåfengte krangler om hvem og hvilket parti som IKKE har gjort noe for å gi eldre og syke en verdig avslutning på livet!
  Jeg oppfordrer Helseminister Bernt Høie til å opprette et tverrpolitisk utvalg hvor man kan jobbe sammen om løsninger som setter fokus på problemene i helsevesenet.
  Beskrivelsen av forholdene ved sykehjem er korrekt.

  Behandlingen av alvorlig syke og terminale er umenneskelige.I Oslo har vi to avdelinger som har lindrende enheter for døende, Lillohjemmet og Akerselva sykehjem, i tillegg til dette så har vi Hospice Lovisenberg. Behovet er enormt for flere slike lindrende enheter!

  God pleie krever tid og nok bemanning. Man skal ha tid til å ivareta og gi en helhetlig omsorg og å se hele mennesket.Ikke minst så må legedekningen dobles i forhold til antall pasienter, lønnsatsen må opp og det må satses på rekruttering.
  En verdig avslutning på livet er en menneskerett. Ukritisk satses det på rekruttering av personell uten tanke på hvem og hva de skal være for eldre og syke. Et kvalitetskrav for god omsorg er bl.a. å kunne språket godt nok til muntlig og skriftlig kunne rapportere om pasientens sykdomstilstand, i fht de obseravsjoner man har gjort. Kan man ikke det, utgjør dette en fare for en alvorlig syk pasient. Mange eldre har ingen pårørende og de er hjelpeløst avhengig av et personale som kan sin jobb.

  Det bør også bevilges penger til etisk refleksjon for helsepersonell på alle nivåer.
  Man skal være bevisst på hvilken rolle man har og hva det betyr for et menneske å være/bli hjelpeløst avhengig av andre. Det er det verste som kan skje et menneske og skaper en ufattelig sårbarhet.

  Dette er politikerenes ansvar og det er formålsløst å snakke om hvem og hvilket parti som har gjort feil i forhold til bevilgninger da de satt ved makten. Dere må jobbe sammen og i fellesskap finne løsninger for et helsevesen som ivaretar alle!

  Jeg oppfordrer også politikere til å tilrettelegge for at bedrifter kan få større fra trekk på skatten for å bevilge penger til opprustning av sykehus, sykehjem og andre institusjoner. Tenk muligheter og fremover. Vi vil alle komme i den situasjonen at vi trenger hjelp,medmenneskelighet, kjærlighet og god omsorg.

  Liker

 4. «Menneskerettigheter» blir ikke anerkjent i et totemisk samfunn, som har symboler relatert til facisme. Det er nok et dyptgående problem. Og loven er i skisme med seg selv, og sier rasisme ikke er lov, mens totem og flagg bygger på akkurat det samme. Og monarkiet var opprinnelig fra en facistisk takeover. Og i dag snakker man om re-evaluering av grunnlovens ordlyd. Det blir nok en kraftig re-evaluering, om problemet skal løses i helhet.

  Hovedpunkter fra nær 15-års research på monoteisme her: https://www.facebook.com/ovekarlsen76/notes

  FVMD.

  Liker

 5. Jeg synes det er rart at vi har menneskerettsloven og menneskerettskonvensjonen, men det blir svært lite brukt mot Norge.
  Hvorfor finne seg i brudd på denne? Hvorfor bruker ikke advokater og andre denne flittigere?
  Et godt spørsmål!

  Liker

 6. Unyansert tvers igjennom. Har forfatteren i det hele tatt tatt inn over seg hva langtkommen demens innebærer ifht. f.eks. apetitt og evne til egenomsorg? Hvordan ser forfatteren for seg at det er mulig å a) ivareta sykehjemsbeboeres krav på autonomi og b) nødvendigheten av en tilfredsstillende ernæringsstatus for å unngå underernæring når c) vedkommende er så dement at h*n har mistet språk og slett ikke vil spise?

  Det hadde jo vært gøy om man hadde forsøkt seg på litt mer enn en teoretisk utlegning med masse henvisning til rapporter – og kanskje tatt innover seg at på tross av at det tilsynelatende er en haug med enkle løsninger så er realitetene noe mer kompliserte? Et halvt års tid jobb på et sykehjem kan nok rette på manglende innsikt. Lykke til.

  Liker

 7. Jeg mener ikke å være usaklig, men sykehjemmene her i Oslo og kanskje mange andre steder , tar dessverre ikke vare på de eldre.
  De eldre kommer dit for å få omsorg fordi de ikke har noen som gir dem det, men hva gjør de sykepleierne der? Ingenting.
  De behandler de eldre som om de bare er ting. Som om de ikke har rett til å leve.
  Jeg har selv jobbet på et sykehjem, men ikke mer enn 3 dager, fordi kollegaene der var så forferdelige. De tok ikke de eldre seriøst, de brydde seg ikke og var så frekke at man ble kvalm.
  De som jobbet der var ikke så veldig unge, og behandlet de eldre så forferdelig. Hva om de havnet på sykehjem? Hva om dere som jobber på sykehjem ble behandlet sånn når dere ble eldre?
  Jeg skulle en gang hjelpe en av de eldre, hun var for svak til å bære opp melkekartongen, så hun spurte meg om hjelp. Og selvfølgelig hjalp jeg henne med å putte litt melk i skålen for henne, det skader jo meg ikke? Det er jo derfor de er der, for å få hjelp? Men nejda, så fikk jeg jo kjeft for å ha hjulpet henne. «Hvorfor puttet du melk i skålen for henne?» spurte de meg. «Det må du aldri gjøre mer.»
  Og jeg var ny der, jeg ville ikke svare tilbake, så jeg bare sa beklager og gikk. Men i etterkant tenkte jeg, hvorfor skulle jeg ikke hjelpe henne? Hva var galt i det jeg gjorde?
  Og etter den dagen, bestemte jeg meg for å aldri mer jobbe på sånt sted med sånne arbeidskollegaer.

  Det er så trist hvordan de eldre blir behandlet. Og at ingen tar dette på alvor er enda verre.
  Jeg skulle ønske jeg kunne gjøre noe, forbedret alt sammen.

  Liker

  • Tja … hvis det hadde vært på min avdeling hadde det også vært mulig du hadde fått beskjed om å ikke hjelpe til på akkurat den måten, men av meg kunne du hvertfall fått følgende begrunnelse;

   ingen eldre er tjent med å bli enda mer hjelpeløse enn de allerede i utgangspunktet er. en del av perspektivet til de som jobber på sykehjem er å få den gamle til å ta i bruk maksimalt av de gjenværende ressurser innen finmotorikk, muskulatur og egenomsorg. når man vet at «hjelpen» innebærer at de gamle ikke lenger får trening til ADL så går det sørgelig kort vei fra «selvhjulpen» til «fullstendig pleietrengende». jeg hadde nok bedt deg helle melken over i en mindre krukke eller mugge, så vedkommende kunne forsyne seg selv.

   Liker

   • HUNJENTA beskriver en respektløs behandling av de eldre, at de ikke ble behandlet seriøst, de ansatte brydde seg ikke og var så frekke at man ble kvalm.
    Ære være de som er unge og har hjertet på rett sted, og som berøres og ser når andre har det vondt. Det er synd at unge mennesker opplever helsevesenet slik, da dette er mer regel enn unntak.God omsorg krever tid, mange strekker seg også langt for å gi det.Noen budsjettryttere er mer opptatt av kostnadene og «sole seg i glansen» fra ledelsen enn å bruke penger på nok personal,slk at de eldre får nok hjelp til et menneskeverdig liv. Og det er altfor få i helsevesenet som sier fra!

    Observasjonen er gjort av en ung dame,ansatt som vikar på et sykehjem hvor hun reagerer på den umenneskelige behandlingen eldre får på stedet. Hun beskriver alvorlige brudd på god omsorg og pleie. Pasienten skal behandles med respekt, de skal tilsnakkes og omtales med respekt. Ansatte i helsevesenet er til FOR pasienten,IKKE omvendt.

    Det er greit nok i denne sammenheng å påpeke viktigheten av å ivareta ADL ferdighetene, MEN med et så dårlig miljø å bo i for et sykt eldre menneske, så spiller neppe ADL ferdighetene så mye. Livslyst og livskvalitet er viktig for et menneske og hvem har lyst til å fortsette å leve og å bo under slike forhold?

    Behandlingen på de fleste sykehjem forkorter livet til de eldre. Mange ansatte i helsevesenet sier at noe av det de frykter mest er å komme på et sykehjem og bli avhengig av hjelpen der.

    God omsorg krever tid og et personell med etisk bevissthet. Når man hjelper et medmenneske som er alvorlig syk, så holder man i videste forstand dette menneskes liv i sine hender.

    Liker

    • Jeg kjenner INGEN ansatte i helsevesenet som ØNSKER å bli pleieavhengig – bare så det er sagt. Heller ikke jeg. Dette skyldes som regel ikke annet enn at man – som alle andre mennesker – ikke ønsker så mye smerte og lidelse, og heller ikke å bli pleieavhengig. Det er en tung skjebne.

     Utsagnet til Hunjenta kommer fra et ungt menneske som slik jeg ser det gjorde et tre-dagers innhopp i sykehjem – jeg antar at hun var ufaglært, da det er lite eller ingenting som ligner på faglige vurderinger i innlegget hennes. Dette innebærer naturligvis at det er en rekke faglige vurderinger som ligger til grunn for de syke og svake eldre ikke «hjelpes» ved at vi løser alle hverdagens problemer for dem. Det er i mine øyne betenkelig at man etter et tredagers opphold mener å ha fått øye på alle problemer og selv sitte med alle løsninger, men slik er nå verden. Du ser ut til å svelge påstandene om dårlig miljø og respektløs behandling – det er din soleklare rett å gjøre det.

     Du skriver: «God omsorg krever tid og et personell med etisk bevissthet. Når man hjelper et medmenneske som er alvorlig syk, så holder man i videste forstand dette menneskes liv i sine hender.» Jeg kunne ikke vært mer enig. Du hopper fullstendig bukk over faglig innsikt, serru, og der er det det begynner å bli problematisk.

     Du skriver også at ADL-ferdigheter ikke betyr så mye, og jeg kunne ikke vært mer uenig. Det er godt dokumentert gjennom forskning at jo lenger et menneske kan ivareta basiske egenomsorgsoppgaver, jo lenger slipper de unna en pleieavhengighet som ingen av oss ønsker, og en lang rekke kroppslige plager og følgesykdommer som følger av en tilværelse i rullestol eller seng.

     Dette er grunnen til at undertegnede gjerne har blitt kalt både ubarmhjertig og slem av pårørende, ufaglærte og brukerne når jeg har stått med hendene på ryggen og latt brukeren bruke tid på å løse disse oppgavene selv. Dette valget er enkelt å begrunne; jo mer jeg kan gjøre for å styrke egenomsorgsevne, motorikk og følelse av egenomsorg – jo bedre er det for DEN SYKE. Ikke for meg. For meg er det enkleste å gjøre oppgaven for vedkommende. Det tar kortere tid, blir gjort skikkelig og neste bruker får hjelp litt fortere.

     Vi som jobber i sykehjem kan nemlig ikke koste på oss luksusen å legge faget igjen utenfor pasientrommet.

     Liker

     • Du føler ikke at du er med på å feie problemet under teppet med den holdningen der? Jeg har også jobbet på sykehjem. Jeg holdt ut i ett år. Da klarte jeg ikke mer. Ikke fordi jobben var så tung, men fordi mine kollegaer overhodet ikke klarte å se de eldre som mennesker. Frekke svar. Ignorering. Ulovlig tvang. Neglisjering. Bleier som ikke blir skiftet (klarer litt til, er jo ikke livsviktig). LEge blir ikke tilkalt når nødvendig. Pasient med brudd i hofte blir liggende i sengen i 2 dager, da var det standard legevisitt. Pasient blir fratatt tingene sine. Terminal pasient ligger med store smerter den siste tiden, for å dø skal visst gjøre vondt, er jo snart slutt likevel. Pasient får ikke lov til å spise ferdig, hun trenger assistanse og bruker for lang tid….. Så ta den arrogante holdningen din og gå hjem og skam deg.

      Liker

 8. Nå har jeg selv jobbet på sykehjem og med eldre i snart 15 år. Jeg er møkk lei all den negativiteten av sykehjemmene det er. Ikke ta ALLE under kam. Det finnes for det meste bare gode sykehjem som BRYR seg om de eldre. Kom ikke å fortell meg som er helsepersonell at jeg ikke bryr meg om de syke eldre. At de ikke får servert mat er det dummeste jeg har hørt på jord,tror virkelig folk der ute at vi som helsepersonell har samvittighet til ikke å gi enkelt menneske mat!?! hva i all verden. Vi har også et regelverk vi må følge , tvang feks.. vi har ikke lov tl å tvinge i den eldre mat og drikke hvis han ikke vil. vi kan bli like frustrerte som pårørende. De fleste underernærte på sykehjem er ikke underernært fordi de ikke får mat! de fleste eldre har nedsatt matlyst grunnet nedsatt smak og luktesans, bivirkning av medisiner som legen mener de må ha. Det er så mye , ikke bare svikt som gjør at de er underernærte. Hadde man hatt videokamera på en avd en gang tror jeg allemnnheten hadde fått seg litt av et støkk hva faktisk mange av oss pleiere må tåle. Bli spyttet på av demente, få glass kastet etter seg . Tørke avf som er klinkt utover hele rommene.og ganske mye mer . Det er mye positivt på norske sykehjem. Men det kommer aldri frem. Jeg er sikker på at om man tar en runde rundt på sykehjemmene så vil de aller fleste si at de har det bra og at de trives,. Jeg er enig at det er mye inaktivitet blant de eldre på sykehjem,men det er for dårlig bemanning. Om hvem har skylda for at det er dårlig bemanning? ihvertfall ikke oss pleiere .. Kommunen og bydelene har kuttet ut mange aktivitør stilinnger nettopp for å spare penger. Er det et sted det spares penger er det jo i eldreomsorgen! Lett for andre uteforstående å si hvordan det er på norske sykehjem…

  Liker

 9. Den eneste måten å beskytte eldre på institusjoner på er ved mange uanmeldte tilsynsbesøk !
  Det skal være så bra å bo på et sykehjem at man skal kunne komme på tilsyn, uansett tid på døgnet og finne at beboerene får den hjelpen de har behov for, blir sett, hørt og behandlet med respekt og omsorg. Det skal være nok ansatte til å yte forsvarlig helsehjelp.
  En institusjon for eldre, syke og pleietrengende skal drives på forsvarlig måte med nok bemanning til å kunne observere og gi hjelp i forhold til det behovet den enkelte pasient har. Det etiske grunnlaget for sykehjemsdriften bør være overordnet og følge fra øverste ledelse til staben av pleiepersonell, og det bør være rom for refleksjon om arbeidet man gjør og hva som gir det enkelte menneske et verdig liv. Det er også politikerenes ansvar å sørge for at sykehjem har midler til nok personell, slik at ansatt får tid til å se hele mennesket. Alle helseinstitusjoner burde øremerkes med kvalitetskrav og være statlig styrt. Sykehjemsbeboere betaler 85% av sin inntekt og bør i rettferdighetens navn få valuta for pengene.

  Hvor er kommentarene fra ansvarlige helsepolitikere? Er dette verdig et «velferdsland» å behandle eldre som har bygget opp vårt land på denne måten? Hvor er oppegående pensjonister ? Hvor er kommentarer fra VI OVER 60 ?

  Det er ikke alle eldre som har pårørende og det bekymrer meg sterkt, for hvem skal beskytte disse? Til dere som er enslige, eller ikke har pårørende: allier dere med venner, eller sørg for å ha et støtteapparat mens dere er friske og kan fortelle om deres behov for et menneskeverdig liv. Sørg for at dere får tilsyn utenfra før dere havner på sykehjem.

  Liker

  • Det at man trenger et netverk av familie og venner, hjelper heller ikke. I min mors tilfelle hvar hun tvunget. De fikk ikke hennes underskrift, men det stoppet dem ikke. Og det at jeg sa nei, hjalp heller ikke. Advokaten hvar udugelig, og jeg mistet alt. Moren min har mistet alt, samt helsen sin. Hun hvar sterk og sprek, men det som har hendt inne i sykehjemmet har knekket henne. Hun har lidet som en martyr. Stakkars, stakkars, stakkars, mamma. Ingen mennesker fortjener et liv uten mat og drikke, uten frisk luft, uten lys, men liggende i seng dag etter dag. Ingen bryr seg. Just like the prisoners of the Tower of London.

   Liker

  • Age, is not a decease that needs to be contained within institutions, and then exposed of as quickly as possible, by starvation, abuse, and neglect. We are not talking about isolated cases, but a widespread culture of incompetence, corruption, and deceat. A crime against the human race, is evident by the countless of proofs, from medical journals, articles, and papers, written by students, and professors alike. It saddens me, that Norway who’s known for it’s Nobel peace price, fail to meet the human rights acts, on so many levels.

   Liker

 10. Tilbaketråkk: MRbloggen 1 år! | menneskerettighetsbloggen

 11. Tilbaketråkk: Menneskerettighetsbloggen fyller 3 år | menneskerettighetsbloggen

 12. Tilbaketråkk: Menneskerettighetsbloggen fyller 4 år! | menneskerettighetsbloggen

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s