Asylsøkere

Flyktninger har rett til å bruke falske dokumenter for å flykte til Norge

<Av André Møkkelgjerd, juridisk rådgiver i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)>

I arbeidet med å bekjempe grenseoverskridende kriminalitet forsvinner fort flyktningperspektivet.

André Møkkelgjerd

André Møkkelgjerd

Utlendingers bruk av falske dokumenter har blitt hyppig omtalt de siste årene og beskrives av politiet som en stor utfordring. Norge har anledning til å straffe kriminelle utlendinger som reiser til Norge med falske dokumenter, og dette gjøres også i stor utstrekning i dag.

Asylsøkere og flyktninger skal derimot ikke straffes for irregulær innreise, hvis nærmere bestemte vilkår er oppfylt. Det gjelder både ved innreise uten dokumenter, eller ved bruk av falske dokumenter.

Norge kan ikke selv velge om vi vil unnlate å straffe disse flyktningene eller ikke. Det er en plikt vi er pålagt av flyktningkonvensjonen art 31 (1). Bestemmelsen gjelder også som norsk lov gjennom bestemmelser i både straffeloven og utlendingsloven.

La oss ta et praktisk eksempel. En syrisk flyktning kommer seg ved hjelp av en smugler til fots over grensen til Tyrkia, og videre med en trailer til Bulgaria. Der får han et falskt pass og en flybillett til Norge. Store syriske flyktningstrømmer skaper omfattende utfordringer i Tyrkia, mens den økte migrasjonen til Bulgaria har blitt møtt med internering og fengsling som svar. Det er altså gode grunner for en flyktning til å prøve å søke tilflukt i et annet land enn disse.

Når flyktningen ankommer Gardermoen tenker han å gå gjennom passkontrollen, slik at han er sikker på at han er i Norge og da kan søke asyl, slik han har blitt fortalt av smugleren. Han blir imidlertid stoppet i tollen og bedt om å legitimere seg. Siden tollfunksjonæren og flyktningen ikke snakker samme språk blir ikke tollfunksjonærens spørsmål besvart tilfredsstillende. De går derfor inn i et avhørsrom, hvor det etter ti minutter blir klart at flyktningen ønsker å søke asyl.

Hva skjer så videre?Blir flyktningen tatt hånd om, gitt et rom i et transittmottak og får begynne asylprosedyren?

Nei, det innledes i stedet en straffesak, hvor sannsynligheten er stor for at verken forsvareren, påtalemyndigheten eller domstolen vet at det flyktningen nå har gjort kan være straffritt. Han dømmes til 45 dager i fengsel for overtredelse av straffeloven § 182 om dokumentfalsk og må sone dommen før han får begynne asylprosedyren.

Hvorfor er norsk praksis gal og i strid med flyktningkonvensjonen?

For det første fordi unntaksregelen i flyktningkonvensjonen artikkel 31 er ukjent for mange av de som jobber med disse sakene og blir derfor ikke anvendt.

For det andre er norsk praksis styrt av en retningslinje gitt av riksadvokaten i 2008. Denne tar ikke hensyn til de sedvanerettslige reglene om tolkning av traktater, og tolker artikkel 31 for snevert – faktisk så snevert at den mest sannsynlig aldri vil komme til anvendelse i Norge.

Det er to sentrale begreper som er stridens kjerne. Hva betyr det å ha «kommet direkte» til Norge, og hva betyr det å ha gitt til kjenne at passet er falskt og var et nødvendig middel for å nå målet om en asylprosedyre i Norge «without delay». Sistnevnte begrep omtaler jeg på engelsk, fordi den uoffisielle norske oversettelsen av konvensjonen feilaktig bruker ordet «straks», noe som ikke passer godt med originalteksten.

I praksis tolkes det første begrepet som at man må ha kommet direkte til Norge som «første trygge land». Det vil si at har man vært i et annet europeisk land så utelukker det straffrihet. Man må også ha presentert passet før passkontrollen for ikke å bli straffet.

En slik tolkning er ikke tråd med reglene om traktattolkning og Norge bryter dermed flyktningkonvensjonen gjennom dagens praksis.

Konsekvensene av en praksis i strid med konvensjonen er mange. Blant annet fører det til at flyktninger som aldri skulle vært straffet må sone i fengsel.

Dersom individer blir straffedømt til tross for at handlingen etter gjeldende norsk lov skal være straffri, er det et justismord. Disse flyktningene vil da starte integreringen i Norge med en straffedom som vil kunne skape problemer når de skal integreres.

Riksadvokaten har varslet at de vil gjennomgå retningslinjene. Det er på høy tid at Norge endrer sin konvensjonsstridige praksis med å fengsle flyktninger for irregulær innreise.

For mer detaljert informasjon, se NOAS’ rapport ”Detention of Asylum Seekers – Analysis of Norway’s international obligations, domestic law and practice” på www.noas.org

En tanke om “Flyktninger har rett til å bruke falske dokumenter for å flykte til Norge

  1. Tilbaketråkk: MRbloggen 1 år! | menneskerettighetsbloggen

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s