Folkemord

Staten Israel ble faktisk dømt for folkemord

<Av Jonas Iversen, redaktør>

376748_192133004250773_1868382191_n25. november 2013 konkluderte Krigsforbryterdomstolen i Kuala Lumpur (KLWCT) at staten Israel var “utvilsomt skyldig i folkemord”. Dommen var basert på vitneforklaringer, dokumenterte menneskerettighetsbrudd på palestinere de siste 67 år, samt FNs fordømmelser av Israel.

Å dømme staten Israel for folkemord er spesielt av flere grunner.

For det første er “folkemord” noe de fleste ikke forbinder med Israels historie overfor palestinerne. Folkemord blir først og fremst assosiert med Nazi-Tyskland. Siden det ikke er noe nytt Holocaust vi snakker om i dette tilfelle, hvordan kan Israel dømmes for folkemord?

For det andre har ingen stater blitt dømt for folkemord tidligere, bare individer.

For det tredje har nyheten om denne dommen vært fraværende i vestlige medier. Skyldes dette at mediene unnviker å rapportere nyheter de vet vil gi dem sterk motstand? Og/eller kan det skyldes domstolens mangel på legitimitet?

Grunnleggeren av domstolen, Mahathir bin Mohamad, var statsminister i Malaysia fra 1981 til 2003. Han hevder at domstolen representerer et alternativ til Den internasjonale straffedomstolen (ICC), at et slikt alternativ er nødvendig fordi ICC ikke behandler alle stater likt, og at det er spesielt USA og Israel som slipper unna straff.

I 2011 dømte KLWCT George W. Bush og Tony Blair for aggresjon mot Irak.

Dr. Mahathir bin Mohamad

Dr. Mahathir bin Mohamad

Mange vil nok kjenne seg igjen i Mahathirs anklage om at USA og Israels folkerettsbrudd går ustraffet hen. Dette skaper i tilfelle en viss legitimitet for en supplerende domstol.

Likevel har KLWCT ingen anerkjennelse fra FN, og heller ingen makt til å håndheve dommene sine. Hvordan kan man så stole på at en slik domstol bidrar til økt internasjonal rettferdighet?

Det sentrale spørsmålet er: Hvis ikke alle stater i verden blir behandlet likt gjennom det etablerte internasjonale rettssystemet, hvordan skal vi eventuelt kompensere for slike skjevheter?

Om vi nå skal ta Kuala Lumpur-domstolen på alvor, hvordan kan Israel ha blitt dømt for akkurat folkemord?   Det at Israel på denne måten tilsynelatende blir likestilt med Nazi-Tyskland kan være uttrykk for at domstolen har gått for langt i motsatt retning av det den anklager ICC å ha gjort; i stedet for å unnslippe straff fullstendig, dømmes Israel for hardt.

Men dommen kan også være et eksempel på det spenningsforhold som eksisterer mellom folkemord som begrep, og folkemord som forskjellige historiske fenomener.

Folkemordkonvensjonen fra 1948 definerer folkemord som forskjellige handlinger intendert for å ødelegge, helt eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasebasert, eller religiøs gruppe, som sådan. Dette er en juridisk definisjon som ikke sier noe om omfanget av folkemordet, dvs. antall drepte.

Én av flere vesentlige forskjeller mellom Holocaust og Israel/Palestina-tilfelle er nettopp dette med antall drepte.

Mens samfunnsvitere og kanskje folk flest vil vektlegge årsaker, tid og omfang når de vurderer folkemord, vil jurister i større grad vektlegge bevis og motivasjon.

Og det er det juridiske perspektivet som er utgangspunktet for dommen mot Israel. Det er altså lettere å forstå hvordan Israel nå ble dømt sett ut ifra et rent folkerettslig perspektiv, enn ut ifra en sammenligning med Holocaust – to tilfeller som av opplagte grunner ikke kan likestilles.

Dommen som KLWCT kom frem til er todelt: En mot Israel, og en mot den israelske generalen Amos Yaron.

Yaron ble dømt for folkemord m.m. på bakgrunn av hans rolle under massakrene i flyktningleirene Sabra og Shatila i Libanon i 1982 – innen 36 timer ble 3500 palestinere massakrert.

Ariel Sharon

Ariel Sharon

Dette skjedde mens den avdøde Ariel Sharon var Israels forsvarsminister – en mann som i stor grad blir hyllet i Vesten i disse dager. Sharon har ikke blitt tiltalt noe sted, til tross for at Israels egen etterforskning konkluderte med at han var ”personlig ansvarlig” for massakrene. Sharon gikk ustraffet fra det, og ble statsminister i Israel i 2001.

KLWCT vil overlevere sine slutninger til ICC og FN. Om dette vil få noen reelle konsekvenser gjenstår å se.

Mens vi venter på at noen holdes ansvarlig for Israels forbrytelser, fortsetter Israel å bryte folkeretten og palestinerens menneskerettigheter. At det finnes palestinere som også begår ugjerninger, gjør verken systemet eller situasjonen mer rettferdig.

En tanke om “Staten Israel ble faktisk dømt for folkemord

  1. Denne artikkelen tyder på manglende virkelighetsforståelse.

    Joda, det er mer enn sannsynlig at Israel som stat har gjort noe som ikke er bra. Men å i det hele tatt skrive om dette i 2014 – mens Syria ligger i ruiner, og arabiske midtøsten står i flammer, kvinner henrettes for å kjøre bil i saudia-arabia, og kristne henrettes fordi de er kristne i pakistan, tyder på at noen er mer interessert i å plage den lille gutten med briller i klassen fordi han har briller i stedet for å ta gjengen som terrorisere hele skolen.

    Israel er 0,008 milliarder mennesker – den muslimske verden er 1,5 milliarder mennesker. Selvsagt vil de alltid gå etter jødene for alt som er feil.

    Som vestlig nasjon som bør vite bedre, er vi moralsk forpliktet til å støtte jødene mot de massivt overlegne overgriperne.

    Liker

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s