Afrika / ØSK-rettigheter / Mat / Uganda

Tilstrekkelig mat er en menneskerett, også i krise!

<Av Lovise Ribe, mastergrad i global ernæring og menneskerettigheter fra HioA>

Hyppigheten av naturkatastrofer øker verden over, noe som har alvorlige konsekvenser for ernæringssituasjonen. Det er myndighetenes plikt å ivareta retten til mat, også i krise. FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) har utarbeidet flere verktøy som skal sikre en progressiv realisering av retten til mat. Ta dem i bruk!

Retten til tilstrekkelig mat er nedfelt i Verdenserklæringen om menneskerettigheter og i artikkel 11 i Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK).

Komiteen for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter har tolket hva tilstrekkelig mat egentlig innebærer, og definerer i Generell kommentar 12 (GK 12) tilstrekkelig mat som både fysisk og økonomisk tilgjengelighet av mat i en kvantitet og en kvalitet som dekker individets ernæringsmessige behov over tid.

Maten skal ikke inneholde helseskadelige stoffer og den skal være kulturelt akseptabel. GK 12 presiserer at ØSKs artikkel 11 om tilstrekkelig mat og frihet fra sult også gjelder i krisesituasjoner.

Flere naturkatastrofer
Ifølge FNs Høykommissær for Flyktninger er antallet naturkatastrofer doblet de siste 20 årene, og estimerte 90 % av alle katastrofene er klimarelaterte. Det internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger har rapportert om 7 000 natur- og menneskeskapte katastrofer over tiårsperioden 2002-2011.

Millioner av mennesker fordrives fra hjemmene sine, og den sosiale og økonomiske utviklingen hemmes. Katastrofene bidrar til underernæring og død ved å ødelegge samfunnsstrukturer som begrenser tilgangen til mat og helsefasiliteter, samt ved direkte å ødelegge menneskers livsgrunnlag.

Statens plikter og FAOs verktøy
Tilstrekkelig mat er en menneskerett, også i krise. Dette innebærer, som nedfelt i ØSKs artikkel 2, at staten er forpliktet til å ta i bruk maksimalt av sine tilgjengelige ressurser for å ivareta denne rettigheten. Så hva betyr det egentlig at staten anerkjenner retten til mat i sine rammeverk for kriseberedskap?

Uganda. Foto: Lovise Ribe.

Uganda. Foto: Lovise Ribe.

I 2005 kom FAO med 19 frivillige retningslinjer til statene for å bidra til en progressiv realisering av retten til mat.

Videre er det utarbeidet en metodologisk verktøykasse som skal hjelpe statene å implementere de frivillige retningslinjene. Verktøykassen hjelper statene med å utforme politiske, juridiske og institusjonelle rammeverk. FAO setter her en rekke kriterier for hva politikk, lovverk og institusjoner må ta hensyn til for å ivareta retten til mat i størst mulig grad.

Statene har altså lett tilgjengelige ressurser for å utforme sine rammeverk i tråd med en progressiv realisering av retten til mat. Ved å følge FAOs kriterier i utformingen av, eksempelvis, rammeverket for kriseberedskap og -håndtering, vil staten kunne legge et solid grunnlag for ivaretakelsen av retten til mat i krise. På denne måten begrenses konsekvensene av katastrofen på befolkningens ernæringsstatus.

Kriseberedskap og krisehåndtering i Uganda
I min masterstudie* om ivaretakelse av retten til mat i kriseberedskap og -håndtering i Uganda benyttet jeg blant annet FAOs metodologiske verktøykasse. Jeg brukte utvalgte kriterier for å analysere om politikk, lovverk og institusjoner i systemet for kriseberedskap og -håndtering samsvarte med en progressiv realisering av retten til mat ifølge FAO.

Hensikten med studien var nettopp å se i hvilken grad pliktbærerne, altså ugandiske myndigheter, hadde integrert retten til mat i sitt arbeid med kriseberedskap, da Uganda årlig rammes av katastrofer som bidrar til matusikkerhet og underernæring.

Mine funn viste at rammeverket for kriseberedskap i Uganda kom til kort etter flere av FAOs kriterier. Planer og lovverk med sterk menneskerettslig forankring har ikke fått gjennomslag, og eksisterende lovverk som kunne bidratt til å styrke ernæringssituasjonen i krise har ikke blitt implementert. Eksempelvis er et krisefond for nødsituasjoner grunnlovsfestet (1995), men var enda ikke opprettet i mai 2013.

Kuer i Uganda. Foto: Lovise Ribe

Uganda. Foto: Lovise Ribe

Ugandas nasjonale policy for kriseberedskap og -håndtering ble godkjent i 2010, men hadde i mai 2013 ingen grunnleggende handlingsplan eller lovverk for å fordele oppgaver og ansvar i krisesituasjoner. Policyen anerkjenner ikke retten til mat etter FAOs kriterier; tvert imot legges hovedansvaret for kriseberedskap på innbyggerne.

Ta i bruk FAOs kriterier!
Uganda ratifiserte ØSK i 1987, og forpliktet seg med dette til å ta i bruk maksimalt av sine tilgjengelige ressurser for å ivareta retten til mat.

Ved å analysere Ugandas rammeverk ved hjelp av kriterier fra FAO, var det mulig å identifisere graden av engasjement fra pliktbærerne og peke på konkrete mangler og muligheter for forbedringer. En forutsetning for å ta i bruk kriteriene på denne måten var en tro på at et rammeverk i tråd med kriteriene gir et bedre grunnlag for ivaretagelsen av retten til mat enn et rammeverk som ikke følger kriteriene. Dette gjelder både prosessene i kriseberedskap og -håndtering, samt utfallet av ernæringssituasjonen til mennesker som rammes av krise.

Min studie tok for seg systemet for kriseberedskap og -håndtering, men denne type analyse kan (og bør!) også benyttes på andre felter, først og fremst for å avdekke om staten faktisk tar i bruk maksimalt av sine tilgjengelige ressurser for å sikre en progressiv realisering av retten til mat.

*Teksten over er en kortversjon av et innlegg som ble publisert i medlemsbladet til MR-organisasjonen FIAN Norge tidligere i år. Innlegget baseres på masteroppgaven «Safeguarding the right to adequate food in disaster preparedness and emergency response – policy, legislation and institutions in Uganda» som ble fullført av forfatteren Lovise Ribe tidligere i år.

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s