Eldreomsorg / Helse / Mat

Realisering av menneskerettigheten til mat ved norske sykehjem – et stykke igjen

<Av Elisabeth Irene Karlsen, høgskolelektor ved Diakonhjemmet Høgskole, og Kristine Stray Aurdal, klinisk ernæringsfysiolog, geriatrisk ressurssenter i Oslo Kommune>

Vi lever lengre og verden består av stadig flere eldre mennesker. Pendelen er på vei fra barn til eldre i samfunnet som en større sårbar gruppe. Særskilt beboere ved sykehjem har vist seg eldre og sykere, og flere er underernærte. Dette gjelder og i Norge. Gjennom en menneskerettighetsbasert tilnærming så vi nærmere på mat og måltidsituasjonen ved to sykehjem i Oslo kommune.

Foto: Elisabeth Irene Karlsen

Elisabeth Irene Karlsen

Studien ble gjennomført i 2010-2011 ved to sykehjem med ulik visjon og organisering av måltidene. Det ene sykehjemmet hadde eget kjøkken og en visjon om at dette er beboernes hjem, mens det andre sykehjemmet mottok middag fra sentralkjøkken og var et tradisjonelt sykehjem. Vi hadde fokus på beboerne som rettighetshaverne og pleiepersonalet og ledelse som plikthaverne. Gjennom fokusgrupper, intervjuer og observasjoner kom det frem utfordringer og muligheter ved realisering av retten til mat for sykehjemsbeboerne.

Å kartlegge realiseringen av menneskerettighetene innebærer ikke å kartlegge om beboerne spiser eller ikke, eller hva slags helse de har. En kartlegging av muligheten og utfordringene ved realiseringen av retten til fullgod mat innebærer hvordan og om plikthaverne som stat, kommune, ledelse og personalet møter sine forpliktelser i tilrettelegging av rettighetene. Realiseringen av menneskerettighetene er en progressiv prosess hvor prosessen er like viktig som resultatet. Prinsippene verdighet, ikke-diskriminering, deltakelse, empowerment, innsyn, ansvarliggjøring og respekt for loven bør ligge til grunn og veilede alle prosesser og var sentrale i denne studien.

Det kom frem at måltidene har en stor betydning ved sykehjem og er et høydepunkt i beboernes hverdag. På tross av dette styres rammene rundt måltidene av strukturelle faktorer som turnus og økonomi fremfor beboernes rettighet til mat. Dette utfordrer ivaretakingen av beboernes iboende verdighet. Det kom frem at organisatoriske løsninger og ideologier kan ha en betydning i realisering av rettigheten til fullgod mat. Ved sykehjemmet med en visjon om at dette er beboernes hjem var det større handlingsrom for deltakelse og tilrettelegging etter beboernes ønsker relatert til organisering av mat, meny og måltider. Dette kan bidra til empowerment hos både rettighets- og plikthaverne, og ivaretakelse av beboerens iboende verdighet. Personalets deltakelse ved måltidene hadde stor betydning, men tidspress førte til at det ikke alltid ble gjennomført.
Sykehjemstilværelsen bød også på en rekke endringer i beboernes mat- og måltidsituasjon, der den enkeltes helsetilstand kunne by på ytterligere utfordringer. Dette førte til diskriminering av beboere med større helsesvikt.  Felles ved begge sykehjem var at plikthaverne uttrykte at de opplevde flere etiske dilemmaer i livets siste fase for beboerne, relatert til mat, ernæring og beboernes verdighet.

Kristine Stray Aurdal

Kristine Stray Aurdal

Studien belyste mulighetene og utfordringer i prosessen med å realisere retten til mat. For i fremtiden og kunne respektere menneskerettighetsprinsippene ved sykehjem, kreves ideologiske endringer samt andre måltidsbestemmelser. Det er også av stor betydning at det ansettes flere med kompetanse både innenfor klinisk ernæringsfysiologi og ernæringsfysiologi innenfor sykehjemsetaten. Det kan bidra til å styrke plikthavernes kapasitet. Det å fremme sykehjemsbeboernes verdighet og styrke deres mulighet til og delta kan bidra til et mat- og måltidstilbud som i større grad dekker deres ønsker og behov. Dette kan igjen bidra til å tilfredsstille sykehjemsbeboeres ernæringsmessige behov og i større grad realisere og ivareta deres rett til fullgod mat.

Det finnes på nåværende tidspunkt ingen konvensjon om eldre. En FN- konvensjon om rettighetene til eldre kan styrke sykehjemsbeboernes rett til fullgod mat. Norge bør bidra i arbeidet for å fremme en slik internasjonal konvensjon.

Referanse:
Elisabeth I Karlsen, Kristine Stray Aurdal, Laura Terragni, Wenche Barth Eide & Per O Iversen.  A Human Rights-Based Approach to Challenges and Opportunities in the Process of Fulfilling Nursing Home Residents’ Right to Adequate Food. Nordic Journal of Human Rights/ 2013/ nr 3

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s