Asylsøkere / Barns rettigheter / FN / Norge

FrP har bevisbyrden

<Av Geir Kjell Andersland>

Geir Kjell Andersland

Geir Kjell Andersland

Per Sandbergs angrep på mitt innlegg om lukkede mottak og barnekonvensjonen, krever noen kommentarer.

Jeg deler fullt og helt Sandbergs synspunkter vedrørende den vanskjebne asylbarn mellom 15 og 18 år lider i dagens Norge. Den er inhuman, urimelig og i strid med flere av barnekonvensjonens bestemmelser. Sandberg omtaler deres oppvekstforhold som uverdig og uforsvarlig. Det er presis tale. Men det var forslaget om å holde asylbarn i lukkede mottak som var mitt hovedanliggende.

Jeg mener fortsatt, på juridisk, ikke partipolitisk, grunnlag, at dette vil være i strid med både barnekonvensjonen og menneskerettighetene i sin alminnelighet.

Når Sandberg skriver at det for han er ”helt åpenbart at barn skal holdes inne på lukkede områder når de er under det offentliges ansvar”, blir jeg forvirret.  Jeg har lagt til grunn at lukkede mottak innebærer en frihetsberøvelse. Med hjemmel i barnevernloven kan barn med atferdsvansker plasseres i institusjoner mot sin vilje. Men slike vedtak forutsetter at alle krav til rettssikkerhet blir oppfylt. Ingen barn, verken i sine biologiske hjem eller under barnevernets omsorg, er i seg selv undergitt frihetsberøvelse. Barn nyter godt av de samme menneskerettigheter som voksne. Frihetsberøvelse er avhengig av en beslutning bygget på en konkret vurdering forankret i lov.

Husordensregler og foresattes omsorgsansvar for barn har ikke noe med frihetsberøvelse å gjøre. Man kan ikke generelt frata en gruppe barn friheten fordi om det angivelig skal være til deres eget beste.

Av relevans for vårt tema er ellers følgende sitat fra professor Kirsten Sandberg, leder av FNs barnekomite:

”Ut fra diskrimineringsforbudet i barnekonvensjonens artikkel 2 har asylsøkende barn rett til å bli behandlet på linje med andre norske barn. Dette gjelder selv om de oppholder seg her ulovlig. Barnevernet har følgelig etter konvensjonen det samme ansvaret overfor disse barna som overfor norske barn”.

Om forslaget om lukkede mottak for asylbarn ikke skal være i strid med barnekonvensjonen må minimum følgende vilkår være oppfylt:

• Den forskjellsbehandling asylbarn her vil bli utsatt for sammenlignet med andre barn som har behov for offentlig omsorg, må være saklig og ikke fremstå som et urimelig inngrep i deres livssituasjon.
• Lukkede mottak må vurderes å være det tiltak som er til barnas beste ut fra en konkret vurdering av behov og alternativer.
• Lukkede tiltak må anses å være den mest egnede omsorg for barna det gjelder.
• Frihetsberøvelsen må ikke oppfattes av det enkelte barn som uvilkårlig innblanding i deres privatliv eller som nedverdigende behandling.

Kan Frp godtgjøre det ?

En tanke om “FrP har bevisbyrden

  1. Tilbaketråkk: Andersland retter baker for smed | menneskerettighetsbloggen

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s