Asylsøkere / Barns rettigheter / Norge / Valg 2013

Andersland retter baker for smed

<Av Per Sandberg, Stortingsrepresentant og leder av Justiskomiteen (FrP)>

Per Sandberg. Foto: FrP

Per Sandberg. Foto: FrP

Geir Kjell Andersland kommer med noen merkelige og politiserte juridiske tolkninger i Menneskerettighetsbloggen (04.09). Som tidligere Venstrepolitiker er det ikke overaskende at Andersland ønsker en mer liberal asylpolitikk enn FrP. Det er allikevel et stykke fra saklig politisk uenighet til å late som at det bare er Venstres politiske løsninger som er innenfor handlingsrommet i barnekonvensjonen.

La meg begynne med å illustrere de problemene barn på norske asylmottak faktisk står ovenfor i dag. Bare de siste fire år har 237 asylbarn forsvunnet fra norske mottak. En rapport utarbeidet av organisasjonen Press viser at mange av disse barna sannsynligvis er ofre for menneskehandel og mishandling. Ansatte ved Regionskontoret for barnevern i Oslo melder om at mange forsvinner inn i prostitusjon, tvangsarbeid og kriminalitet.

Regjeringen har bestemt at asylbarn mellom 15 og 18 år ikke skal behandles som barn, og det er ikke tilfeldig at samtlige 64 asylbarn som forsvant i fjor var i denne aldersgruppen. Dagens praksis er i klar strid med barnekonvensjonens artikkel 1, noe Andersland presist påpeker i sitt innlegg.

Andersland hevder at FrPs forslag om skjermede institusjoner bryter med barnekonvensjonens artikkel 2 om diskriminering. Dette er selvsagt fullstendig feil. Det er tvert imot dagens system som bryter med barnekonvensjonens artikkel 2. Dette er påpekt gang på gang av blant annet Redd Barna. I motsetning til norske barn, har ikke asylbarn mellom 15 og 18 år rett på hjelp fra barnevernet. Nåværende arbeidsminister Anniken Huitfeldt har uttalt at denne usaklige forskjellsbehandlingen av asylbarn over og under 15 år skyldes regjeringens manglende prioriteringer til barnevern på statsbudsjettet. Regjeringen har med andre ord prioritert penger foran menneskerettigheter. Dette mener FrP er klart kritikkverdig.

Mens asylbarn under 15 år har tilgang til psykologer, rådgivere og helsepersonell, er realiteten en helt annen for de over 15 år som bosettes i ordinære asylmottak. Vi vet at dagens situasjon med stadige tilfeller av kriminalitet og vold, gir disse barna et uverdig og uforsvarlig oppvekstmiljø. Dette bryter med barnekonvensjonens art. 3 om hensynet til barnets beste, og art. 27 om barnas rett til en levestandard som er tilstrekkelig for deres utvikling.

Jeg synes det er helt utrolig at Andersland mener at FrPs fornuftige forslag kan bryte med barnekonvensjonen. For meg er det helt åpenbart at barn skal holdes inne på lukkede områder når de er under det offentliges ansvar. Jeg tviler på at foreldre hadde sendt barn på sommerleir, på skolen eller andre steder, hvis det var fritt frem for barna å forsvinne vekk fra områdene uten at noen fulgte med og tok ansvar. Å sette grenser, også fysiske grenser, for barn som er helt nye i Norge, er helt nødvendig for å sikre deres trygghet.

Det må også understrekes at FrP selvsagt ikke ønsker å sette barn i «fengsel», slik Andersland og andre politiske motstandere ønsker å gi inntrykk av. Barn som er fratatt sitt familiemiljø har særlig krav på beskyttelse. Derfor foreslår FrP å organisere omsorgsboligene i lukkede mottak, slik land som England organiserer sine kostskoler. På engelske kostskoler har de ansatte ansvar for å holde barna under tilsyn hele døgnet, fordi barna er skilt fra sine foreldre. Barna ved disse skolene kan generelt ikke forlate skolens område uten tillatelse. Dette følger av engelsk, nasjonal minstestandard for internatskoler, en regulering som aldri har blitt kritisert for å bryte med prinsippet om barnets beste. De samme reglene må kunne innføres for asylbarn i Norge. For det er dette vi snakker om – lukkede, trygge områder, med omsorgspersoner, undervisning, utearealer, hvor barna er omringet av andre barn i samme situasjon.

FrP vil gi asylbarna frihet til å være barn, en frihet de har krav på etter barnekonvensjonen art. 31. Denne friheten innebærer visshet om at ikke hvem som helst kan ta seg inn på deres område, og true med bortføring og kriminalitet.

Andersland er heller ikke den første politiske motstanderen som har forsøkt å «arrestere» Fremskrittspartiet for å «bryte med internasjonale konvensjoner». For meg er det overhodet ingen overraskelse at ingen har klart å påvise menneskerettighetsbrudd i FrPs politikk. Fremskrittspartiet holder seg innenfor handlingsrommet i samtlige internasjonale konvensjoner. Det anerkjente tidsskriftet Minerva har konkludert med at Regjeringen driver skremselspropaganda når de hevder at FrPs forslag bryter menneskerettighetene. Justisminister Faremo nekter å la regjeringens lovavdeling vurdere FrPs forslag, trolig fordi hun like godt som FrP vet hva konklusjonen vil bli.

Dagens situasjon, der barn kidnappes fra åpne asylmottak av kyniske menneskehandlere, samtidig som de ikke får nødvendig bistand fra barnevernet, bryter åpenbart med prinsippet om barnets beste. Det er dagens praksis som bryter med barnekonvensjonen, ikke FrPs forslag. Andersland bør slutte å rette baker for smed, og heller sette søkelys på hvordan regjeringen kan tillate at 237 barn har blitt dratt fra tryggheten og ut i prostitusjon og tvangsarbeid i Norges kalde gater.

Les Anderslands opprinnelige innlegg.

Les Anderslands svar.

4 tanker om “Andersland retter baker for smed

 1. Tilbaketråkk: FrP tar feil! | menneskerettighetsbloggen

 2. Sandberg og FrPs forslag er både en dårlig idé og i strid med Barnekonvensjonen.

  Begrunnelse:
  – Det at dagens praksis med forskjellsbehandling av asylsøkere i alderen 15-18 år er problematisk i lys av barnekonvensjonen, frikjenner ikke FrPs forslag om frihetsberøvelse. Å erstatte en ulovlig praksis med en annen, gir ikke mening.
  – Når et barn ønsker å forlate FrP-mottaket uten godkjenning, kommer saken på spissen. Hva skjer da? Skal psykologene og sosialarbeiderne da legge barnet i bakken og låse det inne på ubestemt tid uten lov og dom? Til orientering er det slik at ansatte i mottak og omsorgssentre i dag også trekker seg langt for å hindre at barn forlater mottaket. De har hjemmel til både å overtale og å varsle politi og barnevern om forsvinninger. Det er altså tvangsbruken som må hjemles og som må konkretiseres i FrPs forslag. Jeg antar at ansatte i britiske kostskoler ikke har hjemmel til å frihetsberøve barn som gjerne vil stikke av. Med tvangsbruk kommer raskt behov for kontroll av rusbruk, inngjerding o.l. og dermed er vi i praksis snart i nærheten av det de fleste ville kalle et fengsel, selv om det er aldri så koselig på innsiden. Da må man lese barnekonvensjonens artikkel 37 og 40, som omhandler frihetsberøvelse og straff av barn. Artikkel 37 nr 1 slår fast at barn kun skal frihetsberøves som en siste utvei og for kortest mulig tid. Det er denne artikkelen vi bryter hvis vi plasserer alle enslige mindreårige asylsøkere i lukkede mottak.
  – Mange andre barn i Norge er også under offentlig omsorg. Skal de behandles på samme vis (jfr diskrimineringsforbudet i BK artikkel 2 som stadig er oppe her)? Skal vi innføre utstrakt bruk av låste barnevernsinstitusjoner for barn med atferdsproblemer? Barn i denne gruppen forsvinner også fra institusjon, og flere av dem blir involvert i rus og alvorlig kriminalitet (det er derfor de er plassert i barnevernet i utgangspunktet).
  – Frihetsberøvelse og institusjonalisering av barn er etter mitt syn stort sett en dårlig idé. En langvarig plassering på lukket institusjon er svært inngripende, og må forbeholdes de tilfellene der vi som samfunn ikke ser noen annen utvei. Når det gjelder barn, må vi være ekstra varsomme, for dette er ekstra sårbare mennesker som er i utvikling. Dette gjør mulighetene for intervensjon, men også for alvorlig og varig skade større.

  Jeg skal gi deg en ting, Sandberg: Det er tilnærmet utrolig at ingen i Justisdepartementet ikke tydelig og klart har fått parkert dette forslaget en gang for alle. Hvis du ønsker det, kommer jeg gjerne innom kontoret ditt og forklarer deg mer om hvorfor forslaget både er en dårlig ide og hvorfor det er i strid med barnekonvensjonen.

  Liker

 3. Tilbaketråkk: FrP har bevisbyrden | menneskerettighetsbloggen

 4. Tilbaketråkk: MRbloggen 1 år! | menneskerettighetsbloggen

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s