Barns rettigheter / Norge

FrP tar feil!

<Av Geir Kjell Andersland>

Geir Kjell Andersland

Geir Kjell Andersland

I Dagsnytt atten 2.september gjentok Justiskomiteens leder Per Sandberg (Frp) at partiets forslag om å opprette lukkede mottak for enslige mindreårige asylsøkere ikke er i strid med noen av Norges forpliktelser etter internasjonale konvensjoner. Påstanden blir ikke mer riktig i om Sandberg og hans partifeller stadig gjentar den.  Forslaget om lukkede mottak for asylbarn er klart i strid med barns rettigheter nedfelt i FNs barnekonvensjon. Konvensjonen er som kjent inkorporert i norsk rett og går foran øvrig norsk lovgivning med unntak av Grunnloven.

Artikkel 3, en av hovedbestemmelsene i barnekonvensjonen, fastslår at hensynet til barnets beste alltid skal være et grunnleggende hensyn. FNs barnekomite har uttalt at barnets beste også må være retningsgivende ved vurderingen av hvilke tiltak som skal iverksettes for å beskytte enslige barn. Når det gjelder omsorgs- og innkvarteringsordninger, har komiteen blant annet uttalt at barn ikke skal fratas friheten. Å plassere barn i lukkede mottak innebærer at de fratas friheten.   Forslaget vil også være i strid  med flere av barnekonvensjonens øvrige bestemmelser.  Her nevner jeg:

  • Konvensjonen artikkel 2 forbyr enhver form for forskjellsbehandling av barn som befinner seg i Norge.  Å plassere barn under et fengselslignende regime på grunn av at  de er enslige asylsøkere, er en diskriminering i forhold til andre barn uten omsorg som heller får hjelp fra barnevernet.
  • Barn som midlertidig eller permanent er fratatt sitt familiemiljø har rett til særlig beskyttelse og krav på alternativ omsorg fra de statlige myndigheter. Det kan være tale om fosterhjem, adopsjon eller plassering i institusjon, ”egnet for omsorg for barn”  (art. 20).
  • Gjelder det barn som er i en flyktningsituasjon, plikter staten ” å treffe egnede tiltak” for å sikre barnet beskyttelse og en verdig livssituasjon (art. 22).
  • Intet barn skal utsettes for ”umenneskelig eller nedverdigende behandling” (art. 37).
barn på asylmottak

Illustrasjonsfoto: Norsk Filminstitutt

Å plassere enslige asylbarn i lukkede mottak kan ikke anses som verken et egnet tiltak eller som noe egnet omsorg for barn. Å bli fratatt sin frihet uten at man har gjort noe kritikkverdig må dessuten være å anse som nedverdigende behandling.

Sandberg har også påberopt seg at andre land har ordninger som minner om Frps forslag. Til det er det bare å si at mange land dessverre i dag bryter barnekonvensjonen på ulike områder. Men de bør ikke  være noe forbilde for Norge.   Norges inhumane behandling av enslige asylbarn mellom 15 og 18 år er brudd på  barnekonvensjonen. Det haster å få rettet dette opp. I mellomtiden må vi ikke gjøre vondt verre.

Les Sandbergs svar

————

Andersland er jurist og har jobbet som advokat, og har hatt en rekke lederverv innen offentlig forvaltning og politikk (direktør Haukeland universitetssykehus og NHH, statssekretær m.m.). De siste 10 årene har han jobbet særlig med barns rettigheter, som advokat, regiondirektør i Barne- ungdom -og familieetaten, og fra april 2009  som fylkesnemndsleder. Andersland er også medlem av Forum for Barnekonvensjonen.

3 tanker om “FrP tar feil!

  1. Tilbaketråkk: Andersland retter baker for smed | menneskerettighetsbloggen

  2. Tilbaketråkk: FrP har bevisbyrden | menneskerettighetsbloggen

  3. Tilbaketråkk: MRbloggen 1 år! | menneskerettighetsbloggen

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s